STUPIDITA "ALTERNATIVY"

Měla by být striktně vyžadována trestní odpovědnost za šíření nakažlivých chorob

14. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

reakce na tiskovou zprávu Ligy lidských práv "Matka je stíhána za neočkování dětí" a rozsudek soudu, osvobozující matku nikoliv za to, že by se nedopustila ničeho špatného, ale za to, že na základě porušení vyhlášky nelze uložit trest.

Právem člověka je nebýt poškozen nedbalostí či úmyslem druhého. Cílem očkování je navodit stav imunizace organismu. Nejen tedy zabránit tomu, že se člověk nakazí závažnou chorobou, ale především, že nenakazí touto chorobou ostatní.

Ten, kdo odmítne očkování proti závažným chorobám, které Lékařská komora (odborníci) a následně zákon (na základě rozhodnutí volených zástupců občanů) označily za povinné, by měl v tom případě nést odpovědnost za případné vlastní léčení a případné vlastní poškození zdraví v plné výši sám - mimo rozsah zdravotního pojištění. Stejně tak by měl nést plné náklady léčení či náhrady ušlé újmy, když nakazí někoho druhého. Cizinec mimoEU, vstupující na území státu, by se měl povinně prokázat doklady o očkování v rozsahu povinném pro občany státu. Jinak by neměl být vpuštěn. Solidarizovat se s někým, kdo odmítá postupy lege artis a vyznává "alternativní" léčbu či se neléčí vůbec, je morbidní. Ať si chcípne. A za své. Ale co s tím, když nakazí ostatní?

Problém je, jak takto nezodpovědnému člověku dokázat, že nakazil ještě i jiné osoby . Pouze tak, že podepíše, že byl poučen o zdravotních důvodech očkování a trestních následcích svého odmítavého postupu. V každém případě je rozšiřování nakažlivých chorob trestným činem. V případě odmítnutí očkování by mělo být trestným činem spáchaným úmyslně ve stádiu pokusu. V decisní sféře státu (parlament, vláda, ministerstvo, soudy) by alespoň na tomto základě měla existovat shoda a měl by převážit zájem na prevenci před léčbou. Povinná prevence je nejen levnější, ale nepoškozuje nevinné.

V České republice se proto povinně (ze zákona) očkuje proti těmto chorobám:

 • Dávivý černý kašel infekční onemocnění, které způsobují bakterie. Přenáší se kapénkami, které šíří do okolí nemocný člověk při mluvení, kašlání nebo kýchání. Choroba je velmi nakažlivá: při kontaktu s infikovaným jedincem onemocní osmdesát až devadesát procent neočkovaných osob. Černý kašel může vyústit i v závažné komplikace - zápal plic, dlouhodobé poškození plic, postižení centrálního nervového systému a zánět mozku. U malých dětí může skončit smrtí.
 • Dětská obrna je infekční onemocnění, které způsobují viry.Ty se vylučují stolicí nemocného člověka a mohou se dál šířit při nedostatečné hygieně, dále kontaminovanou vodou či potravinami. Existuje však i kapénkový způsob nákazy, kterou mohou přenášet nemocní i bacilonosiči. Nejhorší formou nemoci je zásah centrálního nervového systému. Pak má trvalé následky po celý zbytek života - ochrnutí nejčastěji dolních končetin. Při napadení mozkového kmene dochází k selhání životně důležitých orgánů. Smrtící kombinací je také postižení dýchacích a polykacích svalů. V Česku se očkuje od roku 1960 (!) a mezi domácí populací je už vymýcena. Rizikem, kvůli kterému je nutno očkovat populaci stále, je snadnost cestování do rizikových zemí a migrace neočkovaných cizinců z nich. .
 • Příušnice jsou akutní virový zánět slinných žláz. Rizikem pro dospívající chlapce a muže je , že mohou způsobit zánět varlat a sterilitu.
 • Zarděnky nakažlivé, nicméně ne nebezpečné onemocnění, které se šíří kapénkami. Je však velmi nebezpečné pro ženy v prvním trimestru těhotenství , protože mohou způsobit samovolný potrat nebo vážné poškození plodu. Riziko, že se dítě narodí s vrozenou vadou, je vysoké: v prvním měsíci těhotenství padesátiprocentní, v druhém pětadvacetiprocentní a ve třetím desetiprocentní. A to je také důvodem očkování.
 • Spalničky jsou nakažlivé virové onemocnění, které se šíří kapénkami. Mohou je provázet vážné i život ohrožující komplikace, především zápal plic a zánět mozku.Tato choroba byla v minulosti příčinou četných úmrtí -- i dnes ji podlehne mnoho dětí v těch rozvojových zemích světa, kde se proti ní neočkuje. Díky vakcinaci, která se provádí od roku 1969, se v ČR podařilo spalničky takřka vymýtit. Současným rizikem je opět migrace.
 • Tuberkulóza - TBC je velmi nebezpečné infekční onemocnění, způsobené bacily. Přenáší se kapénkovou infekcí vzduchem -- při kašli, kýchání či mluvení. Základním příznakem tuberkulózy je trvalý a dráždivý kašel, zpočátku suchý, hleny začínají nemocní vykašlávat až později v důsledku vytváření dutin v plicích. Vakcinace sice riziko onemocnění výrazně snižuje, nakazit se nicméně může i očkovaný člověk. Současným rizikem je opět migrace a pobyt neléčených nemocných bez izolace.
 • Tetanus je závažné onemocnění, často končící i smrtí. Způsobují je bakterie, přežívající většinou v půdě či v hnoji. Bakterie napadá nervový systém pacienta a způsobuje svalové křeče, také v oblasti krku a čelistí. Následují potíže s dýcháním a srdečním rytmem. Nemocný se může udusit v průběhu křečovitého záchvatu či zemřít na selhání srdce. V pravidelných desetiletých termínech se proti tetanu přeočkovávají i dospělí.
 • Záškrt je nebezpečné infekční onemocnění, způsobené bakteriemi. Ty napadají ústa, nos a hrdlo pacienta a způsobují změny na sliznici. Infikovaný si stěžuje na bolest v krku a má zvýšenou teplotu . Později má potíže s polykáním a problémy s dýcháním, což může nakonec vyústit ve smrt udušením. Bakterie záškrtu dále produkují silný jed (toxin), který se v těle rychle šíří a způsobuje velmi vážné komplikace zdravotního stravu, například poškození srdce s eventuálním následným selháním.Toxiny mohou napadnout i nervový systém. Záškrt v minulosti patřil mezi velmi obávané choroby, protože byl jednou z nejčastějších příčin úmrtí v dětském věku.
 • Žloutenka (Hepatitida B) je nebezpečné virové onemocnění, které může vyústit ve velmi vážné následky a smrt - nezvratnou destrukcí jater. Virus se přenáší infikovanou tělní tekutinou (krev, sperma) nemocného člověka. Do těla se dostává poraněnou kůží nebo sliznicí, přičemž k proniknutí viru do organismu stačí i malá oděrka. Virus B je vysoce nakažlivý, k infekci dokonce stačí kontakt se zaschlou krví pacienta . Nakazit se tak každý může i při sportu nebo při první pomoci při dopravní nehodě. Rizikové jsou i cesty do exotických končin. Léčba choroby je velmi nákladná s nejistým výsledkem: její účinnost ( pokud se ovšem začne včas) se pohybuje mezi 50 a 60 procenty.

Od roku 2007 se aplikuje kombinovaná vakcína: proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, hemofilové nákaze typu B a virové hepatitidě typu B. Očkovací povinnost dosud určovala jen vyhláška Ministerstvo zdravotnictví pracuje na novele zákona, podle které bude očkování povinné. Novela stanoví i tresty. Rodiče, kteří nenechali své děti očkovat, museli platit pokuty do loňského července. V létě Nejvyšší správní soud rozhodl, že stát nemá na trestání rodičů právo. Povinnost očkovat totiž určovala a stále určuje pouze vyhláška ministerstva zdravotnictví. "Pokud si chce stát tu povinnost vynucovat, tak to musí být upraveno na úrovni zákona," vysvětlil při čtení rozsudku předseda senátu NSS Jaroslav Vlašín.

iDnes: Ministerstvo chce trestat rodiče, kteří nedají očkovat své děti ZDE

Dříve se plošně očkovalo i proti neštovicím, dnes je to to očkování pouze doporučené... Lékaři doporučují, ale nenařizují očkování proti těmto chorobám:

 • Plané neštovice jsou vysoce nakažlivé dětské infekční onemocnění. Šíří se kapénkovou infekcí a kontaktem s nemocným člověkem. Nepříjemné následky může choroba mít pro dospělé, největší riziko ovšem představuje pro těhotné ženy před porodem, kdy bezprostředně ohrožuje plod. Plané neštovice mohou (zejména u dospělých) způsobit záněty plic, jater nebo mozku.
 • Rakovina děložního čípku
 • Žloutenka (Hepatitida) typu A známá jako "nemoc špinavých rukou ". Nemoc se šíří tzv. "fekálně orální cestou " - tedy konzumací potravin a tekutin, které byly kontaminovány stolicí nemocných lidí. K epidemiím žloutenky typu A dochází, jestliže je stolicí nemocného kontaminován zdroj pitné vody. Proto se pitná voda dezinfikuje chlorem.
 • Klíšťová encefalitida
 • Meningokok

Společnost ovšem právem poukazuje na globální byznys se strachem, který se pokoušejí farmaceutické firmy vyvolat ve společnosti, zejména v případě očkování proti nebezpečným virům chřipky. Očkování proti chřipkám je problematické , zejména z důvodů široké variabilitě infekčních kmenů a nejisté účinnosti. Pod drobnohled společnosti je třeba ovšem postavit nejen farmaceutické firmy vyrábějící vakcíny, ale zejména hlavního hygienika a Ústav pro kontrolu léčiv. Ti jsou placeni z peněz daňových poplatníků jako odborní garanti a jsou zodpovědni za informace, kterými stát varuje obyvatelstvo před epidemiologickým nebezpečím. A ti jsou zodpovědni za to, že informace, které laik dostává, budou férové a pravdivé. Informace o prasečí chřipce, ptačí chřipce a dalších podobných kmenech, které se objevily v posledních letech, pravdivé a objektivní nebyly.

25. 09. 2008 Skotsko i Anglie zahájily zdarma celostátní očkování dívek proti rakovině děložního čípku ZDE

14. 07. 2008 Nové vakcíny budou do deseti let schopny zklividovat zhoubné nemocniční infekce ZDE
10. 03. 2008 František Koukolík, Jana Drtilová: Stupidita ZDE
15. 02. 2007 Očkování proti obrně: "Je to americké spiknutí!" ZDE

09. 08. 2004 Riziko jedince a společnosti z odmítání očkování ZDE

15. 07. 2003 Co způsobily kampaně proti očkování ZDE
15. 07. 2003 OČKOVACÍ KALENDÁŘ pravidelného očkování v České republice ZDE
15. 07. 2003 Hana Cabrnochová: Očkování z pohledu praktického lékaře ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.1. 2011