Zásadní informace, které Wikileaks zatím přinesly i české politice

21. 12. 2010 / Jan Čulík

Wikileaks životy neohrožují. To je americká vládní propaganda, která nebyla jedinkrát prokázána. Ani zveřejněním vojenských depeší z Afghánistánu a z Iráku, ani postupným zveřejňováním amerických diplomatických depeší z celého světa nedošlo k ohrožení jediného člověka. Depeše jsou v součinnosti s čelnými světovými médii a jejich odborníky na zmíněnou problematiku, včetně právníků, pečlivě redigovány a osobní údaje všech lidí, kteří by mohly být ohroženi, jsou systematicky odstraňovány.

Dopad činnosti Wikileaks na současný svět je obrovský a není možno dosud předem určit, zda bude záporný či pozitivní. V každém případě vedl k znejistění vládců a k silnému uvědomění, že není zaručeno, že cokoliv si s kýmkoliv v soukromém spiknutí upečou, nebude dříve nebo později zveřejněno. Takové vědomí může být jen dobré.

Celkem byly zatím zveřejněny stovky tajných depeší. Velká část z nich přináší významné informace - ano, všichni víme, že jsou to jen subjektivní úsudky amerických diplomatů, přesto se z depeší dovídáme mnoho o uvažování těchto diplomatů a o vládních procesech.

Nejzásadnější, už nyní se projevující prospěch ze zveřejnění amerických diplomatických depeší serverem Wikileaks se jednoduše dá shrnout takto:

  • Navzdory své lidskoprávní rétorice Američané nezasahují proti vraždění a mučení lidí v zemích, jejichž vlády podporují. Stabilita a vlastní státní zájem je jim přednější.
  • Američané prosazují čistě vlastní sobecké imperiální zájmy. Představa, že si je lze devótností zavázat tak, aby zastávali i zájmy malých zemí, je lichá.
  • Američané vydírají vlády jiných zemí, aby nestíhaly americké vojáky, které se na jejich území dopustili závažných trestných činů.
  • Ve snaze prosazovat svůj státní zájem shromažďují Američané důvěrné informace o vrcholných politicích menších zemí, důkazy pocházejí ze středovýchodní Evropy, aby je mohli, bude-li to zapotřebí, vydírat.

Kdyby Wikileaks nepřinesly nic jiného toto stačí. Je to tak závažné, že by se tyto skutečnosti, například, měla vážně zohlednit česká zahraniční politika.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 21.12. 2010