Dárky pro pojišťovny pojišťující cizince

21. 12. 2010

tisková zpráva ProAlt

Happening proti korupci při schvalování komerčního zdravotního pojištění cizinců

ProAlt -- Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ pořádá v úterý 21. prosince v 11:30 hod. akci při příležitosti schvalování novely zákona o pobytu cizinců, kterou Senát vrátil Poslanecké sněmovně a která obsahuje novou úpravu komerčního zdravotního pojištění cizinců. Cílem akce je upozornit na skutečnost, že komerční zdravotní poji&scar on;tění je nevýhodné jak pro cizince (pojistné podmínky totiž vylučují z úhrady mnoho zdravotní péče), tak pro zdravotnická zařízení (ani péče poskytnutá "pojištěným" cizincům nemusí být totiž proplacena) a konečně i pro veřejné rozpočty (nejvíce nemocným cizincům, např. dětem narozeným s vrozenou vadou, se totiž nakonec většinou péče uhradí z human itárních důvodů).

Komerční pojištění je naopak velmi výhodné pro pojišťovny, jejichž produkty si cizinci musí kupovat, neboť jinak jim cizinecká policie nedá povolení k pobytu. "Jediným řešením je začlenit cizince, kteří v České republice pobývají dlouhodobě, do systému veřejného zdravotního pojištění, což je běžné v jiných státech a což by bylo pro systém i ekonomicky výhodné, neboť cizinci jsou vzhledem ke své demografické struktuře jednoznačně ziskovou skupinou plátců pojistného," říká Pavel Čižinský, mluvčí ProAltu.

Cílem akce je rovněž upozornit na netransparentní způsob schvalování novely, kdy ve Sněmovně i v Senátu docházelo nejen k lobbyingu, ale i ke korupci, jak to zástupcům nevládních organizací řekl dne 9. prosince 2010 ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáš Haišman. Nečasova vláda dne 18. srpna 2010 schválila určitou úpravu komerčního zdravotního pojištění, ale ve Sněmovně ve třetím čtení náhle souhlasila s úpravou zcela jinou, a to bez jakéhokoli vysvětlení či rozumného důvodu. Schválená tzv. komplexní péče na jednu stranu neodstraní všechny nepřijatelné výluky, zato však zřejmě zdraží cizincům pojistné až na šestinásobek (pojistné nyní stojí cca 3.000 Kč na měsíc a často se musí hradit až na 2 roky dopředu).

Akce bude mít formu nabídnutí vánočních dárků pojišťovnám, které cizince pojišťují. "Chceme vyjádřit, že novela cizineckého zákona je takový dárek pojišťovnám, které budou moci z cizinců vymačkat buď stamiliony, v případě senátního návrhu, nebo až miliardy, v případě sněmovní verze. Avšak, řečeno předvánočním jazykem, dárky by se neměly dávat do textu zákonů, dárky přece patří pod stromeček", dodává Pavel Čižinský. Poslancům bude naopak věnován "kapřík& ldquo;, který díky aféře ve fotbale představuje memento korupce.

Podle ProAltu by si čeští občané měli ve vlastním zájmu všímat bezprávného postavení cizinců v oblasti zdravotního pojištění, neboť tímto směrem jdou i kroky Nečasovy vlády v tzv. reformě zdravotnictví (tj. částečné privatizaci zdravot nictví prostřednictvím tzv. nadstandardu). Ne náhodou předložil výše zmíněnou komplexní péči poslanec Marek Šnajdr, někdejší náměstek ministra Julínka, dnes předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 21.12. 2010