Otevřete okna!

20. 12. 2010

Vpusťte dovnitř čerstvý vzduch! Nemějte obavy! To je, milí krajané, rozhodující slovo. Nemějte obavy. Chceme otevřít okna, chceme vpustit dovnitř čerstvý vzduch, chceme pevný a realistický pohled do lepší budoucnosti. Tak zněla závěrečná slova Berndta Posselta na letoštním sjezdu sudetských Němců v Augsburku, píše čtenář Otokar Löbl.

Zní to skvěle, ovšem má to jednu chybu. Když se otevřou okna, tak se sice vpustí dovnitř čerstvý vzduch, ale též dojde k cirkulaci a ten starý a opotřebovaný vzduch unikne ven.

Pan Posselt by měl v Praze vysvětlit, jak si představuje znovuzískání domoviny a materiální odškodnění "sudetských Němců" což má jako "pilíř" ve stanovách spolku landsmanšaftu, jehož je mluvčí.

Sudetští Němci nejsou etnika, ale osudové společenství vyhnaných Němců. Požadují od Čechů, aby zpracovali svojí minulost a přiznali své chyby a zločiny spáchaných v poválečné době a převzali za tyto činy odpovědnost.

Kde však zůstavá vlastní reflexe. Krajně extremistická a anisemitická dělnícká, socialistická a nacionální německá strana (DSNAP) vznikla 16. listopadu 1919 v Duchcově v pohraničí ČR ještě dříve, než ten neúspěšný malíř pohlednic založil v Mnichově v roce 1920 svojí NSDAP.

Že se přední funkcionáři SdP u Hitlera omlouvali, že jejich požadavky o autonomii před válkou byli pouze taktické, protože jejich strana by byla jinak zakázána. O jejich stížnostech na Heydricha a nesouhlasu s údajně "upřednostňováním" Čechů v protektorátu oproti povinnostem sudetských Němců. Chtěli pokračovat radikálněji ve svém národním boji (Volkstumkampf) proti Čechům, než Němci z Říše a nesouhlasili s Heidrichovým programem tzv. přenárodnění Čechů (Umvolkung). Po válce stáli v čele landsmanšaftu lidé, kteří nebyli jenom řadovými členy NSDAP ale lidé, kteří měli v protektorátu a sudetské župě významné funkce a byli horlivými zastánci německého národního socialismu.

Vždyť od roku 1938 patřily Sudety k národně socialistické hitlerovské Německé říši Tím byli sudetšti Němci rovnoprávnými občany s Němci v říši se svými právy a povinnostmi. A byli též zodpovědni za zločiny spáchané na židovském a českém obyvatelstvu a dalších obsazených zemích. O této zodpovědnosti se však nikde nedočtete nebo nedoslechnete. Existuje ale kolektivní zodpovědnost, nikoliv vina a kolektivní stud za to, co z národa vzešlo. To platí pro Čechy, Němce a také sudetské Němce.

Vyjádření lítosti za vlastní část spoluviny sudetskýcn Němců na zločinech německého národního socialismu v ČR z úst mluvčího SL pana Posselta a položení věnců v Lidicích byl symbolický krok ke skutečnému smíření. A nyní musí následovat činy. Není to jednoduchý a lehký úkol, ale s pomocí tak silného, spolehlivého a upřímného partnera jako ministerského předsedy bavorské spolkově země pana Horsta Seehofera, který převzal záštitu nad krajanským spolkem vyhnaných Němců z Čech, Moravy a Slezska v Bavorsku, by se mu toto mohlo podařit a okna by mohla zůstat navždy otevřená.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 21.12. 2010