Fašismus Paroubkovy ČSSD aneb proč už nebudu tuto stranu volit

6. 9. 2010 / Štěpán Kotrba

Bývalý předseda ČSSD, dnes poslanec Jiří Paroubek nikdy nepochopil ideovou základnu stany, které po nějaký čas šéfoval. Nepochopil, že pendreková represe neřeší příčiny negativních jevů a nepochopil, že politická strana se musí umět k lidem, spadlým na sociální a mnohdy i psychické dno postavit jen prevencí - musí se umět postarat, aby se z lidí nestali bezdomovci nebo narkomani, případně jinak "nepřizpůsobiví". Paroubek se ovšem zastává represivního programu sociální demokracie pro komunální volby na Praze 5, který sází zejména na pendreky (městské) policie. Sociálfašismus je z historie dobře znám... Demokracie i sociální spravedlnost ale nemůže být pouze pro "slušné" občany. Buď je a je pro všechny, nebo není.

Proč o tom píšu? Čtenáři Facebooku objevili včera mezi stránkami obvodní organizace ČSSD i pasáže z jejího komunálního programu, věnující se negativním jevům, kde mezi narkomanii a gambling autoři na stejnou úroveň dali bezdomovectví. S stejně jako narkomany, tak i bezdomovce, chtějí sociální demokraté na Praze 5 "vytěsňovat" za hranice obvodu PROSTŘEDNICTVÍM POLICIE. Pryč od slušných lidí. Tenhle fašistický blábol je volebním programem ČSSD v Praze 5:

"Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců."

Zveřejněné pasáže komunálního programu ČSSD způsobily bouřlivou diskuzi. Názory, že "Jirka Dienstbier by měl sociální demokraty v Praze 5 nakopat do řiti", byly z těch nejslušnějších. Místopředseda pražské organizace ČSSD Miroslav Poche konstatoval vzápětí: "už to dělá, nejen on, ale ČSSD je dost decentralizovaná a nemáme na to moc vliv, nehledě na to, kdo je předsedou na P5, že ano..." Otřesná věta, ukazující, jak prohnilý je organismus strany. Že se pod takto absurdní text volebního programu vedle radního Šestáka, který s požehnáním tehdejšího předsedy obvodní organizace Paroubka držel v křesle dlouhá léta starostu Jančíka z ODS, podepsala i husitská farářka Šáchová, je také tristní. S křesťanskou láskou a šíření myšlenek Ježíše z Nazaretu nemá text volebního programu ČSSD v Praze 5 zhola nic společného. Oproti tomu Olin Kalus na facebooku konstatoval: "Začne to s narkomany, s bezdomovci, pak s penzisty, pak se zdravotně-postiženými, pak s nezaměstnanými, pak s homosexuály, pak s křesťany, pak s chudými lidmi. A máme tu genocidu. Takto začínal fašismus v Německu. Činovníci by se měli přede...vším zabývaz tím, proč tu máme narkomany. Protože chtějí zapomenout na to svoje strádání, tak si vezmou drogy, nemohou najít práci, nepochází z bohaté rodiny, tak to vyřeší drogami. Kdyby měli možnost uplatnění, tak by k drogám nenacházeli cestu. Prostě je třeba se těmto lidem věnovat a pomáhat jim a ne je škodit. Ať už jsou to narkomani, bezdomovci,atd. Všichni mají mít právo na důlstojnější život." Nezdá se vám tento názor daleko sociálně demokratičtější, než názor pražského radního ČSSD Pocheho?

Následně nato dnes předseda ČSSD Paroubek zveřejnil na facebooku filipiku na obranu postupu "svých" sociálních demokratů. Že má Paroubek problém s tolerováním "nežádoucího chování", dokázal už jednou: v roce 2005 při komentování technoparty CzechTek. Podle ověřených informací autora článku sdělili Paroubkovi přátelé vedení organizace na Praze 5, že by se chtěl nyní Paroubek vrátit jako předseda obvodní organizace přesto, že se kvůli parlamentním volbám stěhoval do Ústí k svému kamarádovi Bendovi. Přečtěte si, co Paroubek na facebooku na obranu radního Šestáka napsal:

Dnes jsem poprvé viděl billboard, který vyvěsila ve své komunální kampani ČSSD na Praze 5. S textem "Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami" naprosto souhlasím. Proč? Protože také nechci, aby byl někdo závislý na drogách, také nechci, aby někdo přicházel o naději na domov, a už vůbec nechci, aby někdo byl gamblerem. V tom všem souhlasím s přáteli z Prahy 5. S čím však nesouhlasím, jsou dezinterpretace obsahu hesla jejich kampaně, které je, jak doufám -- protože o obsahu a cílech jejich komunální kampaně mne vůbec neinformovali -- v souladu s programem ČSSD. A to nejen s formálním obsahem, ale hlavně cílem.

Na rozdíl od Věcí veřejných nemáme blondýny, ani nápady typu polonahatého kalendáře. Nemáme ani hlídky Věcí veřejných, které poslaly tuto stranu se skoro 11 procenty do parlamentu a díky čemuž má možná 4 ministry, včetně ministra vnitra. Nemáme ani jednoduchá řešení, jaká má pražská ODS, tj. koncentrovat bezdomovce do jednoho tábora.

ČSSD vždy měla a má vizi a celospolečenský cíl. A měla by mít trpělivost, včetně schopnosti říci si uvnitř: chlapci, tohle heslo může být problém. Dříve než to někdo z vnějšku, ale i zevnitř, vezme jako záminku...

Ano, heslo "Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami" může být problém, aniž si ho kdo vezme jako záminku. Fašistický text, zveřejněný pod tímto heslem, řadí sociální demokracii skutečně vedle Dělnické strany mezi extremistické síly.

Zavření heren je záslužné, ale nerealistické. K tomu komunální politici nejsou oprávněni. Bohužel. Buzerace bezdomovců a likvidace nízkoprahových zařízení pro narkomany jejich situaci nevyřeší. Bezdomovci, převážně přespávající v brlozích na březích řeky nebo ve starých budovách depa Smíchovského nádraží, nezmizí, jejich zdravotní ani psychický stav se nezlepší. Pouze jejich život bude ještě složitější. To ale (a)sociálním demokratům nebrání, aby se nerozhodli propagovat tyto cíle:

Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami

 • Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců. Tento oddíl bude MČ Praha 5 v rámci rozpočtu dlouhodobě podporovat.
 • Zřídíme specializovanou službu obecních hlídačů parků a náměstí pro ochranu veřejnosti před narkomany, bezdomovci a dalšími závadovými osobami v úzké spolupráci s městskou policií
 • Bezdomovce zapojíme do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5
 • Odstěhujeme centra pro narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5
 • Snížíme počet hracích automatů v objektech MČ minimálně o 50 % do roku 2014 a nebudeme povolovat žádné nové herny
 • Prosadíme důsledné postihy sprejerství a přistižené sprejery zapojíme do systému veřejně prospěšných prací
 • Jako prevenci proti vykrádání aut a vandalismu vybudujeme vlastní kamerový systém MČ Praha 5 pro sledování parkovišť napojený na městskou policii
 • Zřídíme tzv. Bezpečnou linku Prahy 5 -- tísňová volání a bezpečnostní tlačítka pro seniory
 • Zpřísníme postihy proti nepřizpůsobivým občanům
 • Nepřizpůsobivým občanům, kteří zneužívají dávky hmotné nouze, budeme dávky vyplácet formou poukázek na základní potraviny, hygienické potřeby a oděvy
 • Zavedeme důkladné kontroly problematických nájemníků bytů, do kterých zapojíme městské strážníky a terénní sociální pracovníky

Zdroj: Program ČSSD Praha 5 ZDE

Namísto potřebné prevence sociálního vyloučení, vedoucího k bezdomovectví (ochrana příležitostně pracujících, montérů a cestujících dělníků, sociální bydlení, veřejné práce s denní mzdou), namísto nízkoprahové pomoci již existujícím bezdomovcům a narkomanům (chráněné zaměstnání, psychosociální terénní pomoc, lékařská pomoc, dotovaná městem, noclehárny a hygienická centra s teplou vodou, teplým čajem a teplou polévkou), tato sociální demokracie v případech bezdomovectví prosazuje policejní represi a buzerační vytěsňování. Neexistuje jediný zákonný podklad, jak zabránit komukoliv, aby seděl na lavičkách na veřejně přístupném náměstí na Andělu či v parku. Neexistuje jediný zákonný podklad, jak policejně perlustrovat kohokoliv jen proto, že má na sobě zanedbaný oděv. A neexistuje jediný zákonný podklad, jak určit, které shromažďování je žádoucí a které nežádoucí.

Praha je bohaté město. Bezdomovectví a narkomanie je v bohatém městě ukázkou lhostejnosti všech k osudům těch, kteří nedokáží či nemohou obstát v mnohdy přemrštěných nárocích. Je ukázkou bezcitné lhostejnosti politiků i nás samých. Narkomanem se nikdo nerodí. Narkomanem, stejně jako gamblerem či bezdomovcem se lidé stávají, když jejich mozek nedokáže čelit nárokům okolí, složitým situacím, stresu, frustracím. To jsou krize adaptační schopnosti organismu. Postihovat by se měli úžeráci, majitelé heren a dealeři drog, vyssávající z těchto ubožáků poslední koruny.

Podle posledních informací o blbech v Praze 5 jednalo politické grémium strany a přikázalo billboardy stáhnout.

Usnesení předsednictva Krajského výkonného výboru ČSSD Praha ze dne 6. 9. 2010 Předsednictvo Krajského výkonného výboru ČSSD Praha (dále jen PKVV ČSSD Praha) se usneslo, že průběh předvolební kampaně Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 5 (...dále jen OVV ČSSD Praha 5) se neslučuje s ideály sociální demokracie. Přístup k problematice bezdomovectví, narkomanie a podobných sociálních problémů musí být v případě ČSSD veden citlivě a s rozvahou, nikoliv zjednodušeně, populisticky a negativně.

PKVV ČSSD Praha proto vyzývá OVV ČSSD Praha 5 k okamžitému ukončení této části volební kampaně a do budoucna k citlivějšímu přístupu k řešení ožehavých, nicméně velice složitých a nezjednodušitelných problémů pražské komunální politiky, v tomto případě bezdomovectví a narkomanie.

Sociální demokracie řekla během několika málo hodin jasně, že takováto buzerace lidí je nepřijatelná a v rozporu s s cíli této strany, vyjádřenými v sociálních kapitolách jejího programu. Do chvíle, než kontrolní komise sociální demokracie nepostihne či nevyloučí členy volebního výboru Prahy 5 a lídry kandidátky, kteří s tímto programem souhlasili, tuto stranu nicméně nebudu volit. Jako novinář mám možnost psát a upozorňovat na situace, které jsou z celospolečenského hlediska nepřijatelné. Jako občan mám možnost nepřijatelné politiky nevolit. A tak píšu a volit ČSSD tentokrát nebudu. Radní Šesták či poslanec Paroubek jsou pro mne nevolitelní. Fašisty, byť ne hnědé, ale oranžové, volit nechci.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.9. 2010