Pár slov o sexuální výchově na školách

6. 9. 2010 / Josef Vít

Pan Fabiano Golgo otevřel Pandořinu skříňku svým článkem, ve kterém napadl Janu Bobošíkovou -- funkcionářku malé politické strany Suverenita -- za její podpis pod  konzervativní a podle něho zpátečnický dokument nazvaný Manifest D.O.S.T. Konzervativní Akce D.O.S.T. pořádala u příležitosti zahájení školního roku 1. září protestní shromáždění "Neexperimentujte s našimi dětmi!" na podporu Výboru na obranu rodičovských práv.

Podle pana Golga Jana Bobošíková přitom zneužívá v České republice nejhorší lidské pudy  (které jsou populární u méně vzdělaného obyvatelstva), které u svých spoluobčanů dokáže najít. Akce DOST není žádný protistátní pamflet, je názorově velmi blízká prezidentu Václavu Klausovi a jeho spolupracovníkům.

Celá bouře ve sklenici vody se týká nové ministerské vyhlášky o sexuální výchově na školách. Když jsem o tom slyšel, byl jsem samozřejmě pro. Je správné a vhodné, aby se děti i ve škole dozvěděly něco o věci, která je bude provázet po celý zbytek života. Když jsem se seznámil s detaily, byl jsem zhrozen. Celou příručku zřejmě připravovali perversní úchyláci s cílem, který si netroufám odhadnout.

Aby bylo jasné, proč to říkám, tady je několik ukázek z jejich tvorby.

Souhlasím s Janou Bobošíkovou, že "Je nepřijatelné, aby děti v hodinách sexuální výchovy byly nuceny k tomu, aby spolužákům sdělovaly, kdy měly první menstruaci, či kdy jim narostlo ochlupení na intimních místech". To však není všechno. Mnohem horší jsou další slova paní Bobošíkové, která se ptá svých odpůrců přesně podle příručky : pánové, co když vás teď vyzvu, abyste všichni, kteří denně masturbujete, udělali krok vpřed? Nebo budu žádat přítomné pány, kterým zdraví od pasu dolů už tolik neslouží, aby udělali vpravo v bok? tady opravdu nejde o výchovu, ale taková "výchova" se dotýká lidské důstojnosti a sebeúcty. Zvláště pro děti by to byl traumatizující zážitek na celý život. Je něco špatného požadovat, aby dítě nikdy veřejně neprobíralo vlastní sexuální zážitky, protože je to pod jeho důstojnost? Protože lidská intimita prostě není veřejným statkem?

Ministerská příručka učitele navíc nabádá, že děti nemají být vychovávány v rodinných stereotypech. Co všechno je podle jejích autorů rodinný stereotyp? Je špatné, když členové rodiny považují za normální, když je táta mužského pohlaví a máma ženského pohlaví? Nebo že vzájemné vztahy jsou důležitější než sex? Autoři by si měli uvědomit, že rodina vychovává a škola učí. "Chce-li stát zajistit zdravý vývoj našich dětí, ať podporuje tradiční model rodiny a její správné funkce. Ať zpřísní zákony postihující týrání a zneužívání dětí nebo zanedbání péče. Ať dohlédne, aby sociální pracovníci včas a správně diagnostikovali takové případy a dokázali je efektivně řešit. Nechť udělá vše pro to, aby rodiny, které řádně pečují o své děti, neživořily často na hranici životního minima. Ať pomůže matkám, aby se mohly věnovat svým dětem a nemusely se třást, z čeho zaplatí nájem, když manžel ztratí práci". Zlatá slova od Bobošíkové. "Povinností státu je i efektivně pomoci rodinám, které příkladně pečují o své zdravotně postižené členy nebo o své seniory". I to by mělo být součástí sexuální výchovy.

Příručka ministerstva školství říká, že už  děti ve 4. a 5. třídě by se už měly orientovat v bezpečných způsobech sexuálního chováním mezi chlapci a děvčaty.  Já nevím, ale já  v páté třídě jsem měl jiné starosti. Zajímavý názor je, že "bezpečný sex neexistuje". Jak k tomu ministerští úředníci přišli, nevím. Horší je tvrzení, že "homosexualita je normální menšinová sexuální orientace".  Takové tvrzení je jen politické zneužití tématu. Lékařsky je homosexualita sexuální úchylka stejná jako pedofilie. Jenom předmět zájmu není společensky nebezpečný. Proto je tolerována. Ale vydávat ji za normálnost je úchylné.

(Poznámka redakce: Jestliže je homosexualita vrozená stejně, jako například barva kůže -- co je na ní tedy "úchylného"? Je snad Afričan nějakou "úchylkou" od Evropana?)

Vrcholem příručky jsou různé hry. Hra, ve které se ve třídě vytvářejí skupiny, jejíž členové se už někdy zamilovali, líbali, měli menstruaci, onanovali, viděli porno, kteří se opili, kterým roste ochlupení, tak to už může vymyslet jen úchylný člověk. -- řekl bych pedofil.

Snad nejhorší je tvorba sexuálního slovníku, při kterém mají žáci na tabuli napsat co největší počet jakýchkoli výrazů pro mužský a ženský genitál. Potom s vyučujícím všechny napsané výrazy přečtou a rozdělí na vulgární, lidové výrazy. Variantou může být co nejvíce synonym pro pohlavní styk. To je opravdu geniální, při takové výuce se děti naučí všechno, co ještě nevědí. Tedy z oboru sprosťáren.  Se sexuální výchovou to nemá -- podle  mne -- nic společného. Další geniální nápad z pera tvůrců příručky je, aby učitel přivítal  žáky na hodině o antikoncepci podáním ruky s navlečeným kondomem. Opravdu geniální!!

Na sexuální chování existuje více názorů, ale příručka nabízí jen jeden. Vede děti k pornografii, vulgaritě a konzumnímu způsobu života. Křesťanům vadí, že prosazuje jedinou ideologii, např. nemožnost si vybrat mezi antikoncepcí a přirozeně plánovaným rodičovstvím.  Věrnost mezi partnery je sice naznačena, ale příručka k ní absolutně nevede. Prosazuje se masturbace, která vede k sobeckosti a neschopnosti prožít pravou lásku. Dítě je problém, kterého je třeba se zbavit při selhání antikoncepce. Stud, jako základní vlastnost člověka (zvláště v dospívání), zde neexistuje. Přitom je to právě stud, a nikoli přemíra informací, který  je brzdou mládeži začít příliš brzy s pohlavním životem. Nikde zde není zmínka o manželství, krásném a život naplňujícím věrném svazku muže a ženy (nikoli muže a muže nebo ženy a ženy) na celý život, není tam nic o radosti z rodičovství, mateřství. Pokud těmto malým dětem představíme hned svět dospělých, tak zahodí sny o princích a princeznách. Místo toho připravíme nové zákazníky pro pornografický průmysl, farmaceutické firmy, "potratáře" a prostitutky. Ti všichni budou mít o příští zákazníky postaráno.   

Po jednání se zástupci rodičů z Výboru na obranu rodičovských práv ministerstvo školství je ministr Dobeš sice ochoten změnit kontroverzní příručku, která bude stažena z webu úřadu, ale nezruší Doporučení k sexuální výchově ve školách. Dobeš také rozešle ředitelům základních škol doporučení, aby při výuce sexuální výchovy respektovali přání rodičů.

Na internetu se pisatelé shodují na tom, že celá akce a její provedení je hořkým plodem multikulturalismu, přicházejícím k nám z Evropské unie.

Podle pana Hájka, blízkého spolupracovníka presidenta Klause, znamená sexuální výchova další krok k postupnému "zestátnění" dětí. Podle něho nejde o nic nového. "V doktríně ruských bolševiků, která se po převratu v roce 1948 stala i naší státní doktrínou, se také nezastíralo: Dítě patří státu, rodiče je mají pouze svěřeno do opatrování. Pokud výchova a péče nebyla "správná" a co je správné, určil stát, mohlo jim být kdykoli odebráno," napsal Hájek. Současný trend v Evropské unii po přijetí Lisabonské smlouvy, které Hájek nazval převratem, je podle něj u nás stejný. Občanské svobody jsou dle viceprezidentova vicekancléře destruovány ve prospěch "povinných práv".

"Kde se taková práva berou, odkud pocházejí? To vědí jen soudruzi pokrokáři, kteří nám je zákony a vyhláškami nařizují - a berou nám tak krok za krokem naše přirozené svobody. Co je větší přirozenou svobodou než výchova dětí v rodině podle zkušeností, tradic či víry rodičů?" ptá se Hájek. 

Pokud nám EU organizovala jen velikost a tvar banánů, bylo to k smíchu. Dnes už jde do tuhého. Odpor proti EU roste -- více na západě než u nás, ale ono to taky přijde. Je třeba se postavit úředníkům odkudkoli, aby nám organizovali náš privátní život. A sex je přímo ukázkový příklad. Zatím to organizují jen dětem, ale kdy dojde i na nás?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.9. 2010