Pokus zbavit ministra zdravotnictví svéprávnosti

6. 9. 2010 / Josef Mrázek

Zaslouženou pozornost vyvolala zpráva, že po předvolání na vedení TOP 09 ministr Heger pod nátlakem ustoupil od svého záměru zmírnit následky navržených úprav ve zdravotnictví a přistoupil naopak na jejich zostření. To, bohužel, naznačilo, že naděje vyvolané ministrovými umírněnými projevy nebyly na místě.

Shrnuto, jde o placení četnějších a větších poplatků jen nemocnými, to jest bez solidarity a bez sociálních ohledů zamýšlených ministrem, bez skutečné ochrany limitem a při vyřazení mnoha léků z předepisování, což znamená nejen jejich zaplacení opět bez solidarity, ale také za vyšší ceny, protože jen léky na předpis mají regulované ceny. To je vesměs v rozporu s Ústavou ČR a dalšími zákony. Přitom není ani náznak pokusu odstranit staré chyby, jako je placení jen polovičního pojistného podnikateli ve srovnání s pojistným zaměstnanců. Nebo zachování stropů, které zvýhodňují občany s nejvyššími příjmy.

Při sestavování vlády nás mnohé překvapilo, že si místopředseda TOP 09 vybral za ministra zdravotnictví docenta Leoše Hegera, který nesdílí Kalouskovy extremistické, Ústavu ČR a zákony ignorující představy o zdravotnictví. Ale teď se ukázalo, že ministr Heger má být jen poslušnou zástěrkou, něco jako byla paní Jurásková řízená panem Šnajdrem. Snad s tím rozdílem, že by ho řídili páni Kalousek, Zajac a Pavelka, a že se ještě lépe hodí k oklamání občanů, než paní Filipiová na vozíku a sestra Jurásková.

Kompromis, který ještě nedávno prosazoval pan ministr, sice nebyl dost dobrý, byl jen o trochu méně špatný, ale aspoň naznačoval snahu řešit věci racionálně. Naproti tomu bezvýhradné podvolení se diktátu pánů Kalouska a Pavelky, trapně krytých šlechtickým erbem, je nejen moc špatnou zprávou pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, ale i významným varováním, že tato parta nás ve spolupráci se skupinou pánů Julínka a Šnajdra může připravit o všechno dobré, co se zdravotnictvím souviselo a přiblížit k nám neblahý model, se kterým těžce zápasí president Obama.

Pokud dojde k tomu, co vývoj naznačuje, ukázala by se naše radost z jmenování docenta Leoše Hegera ministrem jako omyl, a jediným kladem by bylo načasování tohoto zvratu do doby ještě před podzimními volbami, kde mohou občané naznačit, co si o tom myslí. Po nich by zbylo jen místo pro projevy zániku sociálního smíru, a to je hodně bolestná cesta.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.9. 2010