Překonává česká "sociální demokracie" Dělnickou stranu?

6. 9. 2010 / Radek Mikula

Jak krásně by se žilo bez internetu! Párkrát klikneš a už se ti chce brečet. Zvlášť jsi-li věrným voličem České strany sociálně demokratické a zároveň sleduješ její politiku, např. v houštinách české blogosféry.

Sympatizanti uvedené strany často (a oprávněně) poukazují na zaujatost sdělovacích prostředků vůči hlavnímu levicovému subjektu. Myslím, že tato kritika bývá leckdy přehnaná, zvláště když je mediální nepřízeň vydávána za hlavní důvod volebních neúspěchů. Když jsem si však přečetl titulek z blogu redaktora Aktuálně.cz Jana Lipolda - Soc. dem. vytáhla hůl na bezdomovce, měl jsem zato, že jde o špatný vtip.

Nešlo. Na volebním serveru ČSSD Praha 5 se skutečně nacházejí věty jako:

"Zřídíme specializovanou službu obecních hlídačů parků a náměstí pro ochranu veřejnosti před narkomany, bezdomovci a dalšími závadovými osobami v úzké spolupráci s městskou policií."

"Odstěhujeme centra pro narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5."

Tato slova představují mobilizaci proti nejubožejším občanům, kteří jsou vyloučeni z pojmu "veřejnost" a je jim přisouzen status škodné zvěře, před kterou musí být společnost chráněna. Kromě toho slibují zesílené vyloučení závislých na drogách, kteří se na specializovaných místech snaží svůj problém řešit!

Ne na tom dosti. Program slibuje zřízení zvláštní eskadry proti nepřizpůsobivým:

"Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců."

Vzhledem k tomu, že v právním státě může občan činit cokoli, co mu právní řád nezakazuje, je jasné, že pracovní náplň "speciálního oddílu" by neměla oporu v zákoně. Ten totiž žádné sociální skupině nezakazuje "nežádoucí shromažďování". Ostatně právní úpravu, která by zavedla odlišná práva pro občany bydlící a nebydlící, závislé či nezávislé na drogách neměla ve svém programu ani Dělnická strana, která se omezila na snahu zavádět tzv. domovské právo, které by platilo pro všechny.

"Dělnická strana je pro zavedení Domovského práva. Jde o takovou zákonnou úpravu, jež umožní obcím zbavit se různých pobudů a tzv. bezdomovců -- ti by byli policejně eskortováni do svých domovských obcí, které by se o jejich přístřeší ze zákona musely postarat."

Ve svém únorovém článku pro Britské listy, jehož publikaci dosud zvažují redakční právníci, jsem protestoval proti zákazu Dělnické strany, ačkoli nepochybuji o jejím nedemokratickém charakteru. Ten se projevoval mj. agresivitou vůči sociálním a etnickým menšinám. Všimněme si však, že zatímco DS mluví o "pobudech a tzv. bezdomovcích", tedy staví sice bezdomovce vedle pobudů, ale automaticky je neztotožňuje, ČSSD na Praze 5 větou, kde vyjmenovává "narkomany, bezdomovce a další závadové osoby" určuje drogově závislé a nebydlící osoby za podmnožiny "závadových".

Nikdo z nás v dnešní době neví, jak se mohou vyvinout jeho sociální poměry, ani to, jestli ho nelehká životní situace nedovede k nějaké formě závislosti, ale i kdyby měl stokrát jistotu, že jemu se nic takového nepřihodí, rušení zásady rovnosti všech občanů před zákonem, které propaguje strana, jež nese přívlastek "sociální", ohrožuje společnost jako celek. Jakmile taková praxe jednou projde, je jen otázkou času, která další skupina obyvatel získá cejch závadovosti.

Jako příznivec sociálně demokratické strany i soc. dem. světonázoru doufám, v rychlý zákrok proti kariéristům, kteří tuto stranu reprezentují na Praze 5 (nemístné by mi nepřišlo ani rozpuštění obvodní organizace). Jinak nelze než ČSSD přát co nejhorší výsledek v nadcházejících volbách.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 6.9. 2010