Budoucnost fotovoltaiky

2. 8. 2010

Navzdory silnému despektu části veřejnosti vůči smysluplnosti využívání energie vyrobené fotovoltaickými panely má právě tento typ obnovitelných zdrojů velký potenciál do budoucna. Zatímco nyní je systém založený na dotacích, za což sklízí největší díl kritiky brzy může nastat situace, kdy nám to nové generace fotovoltaických systémů vynahradí. Mají totiž obrovský potenciál technologického rozvoje, totéž se nedá říci o většině v  současnosti využívaných energetických systémů, které již mnohdy dosáhly bezmála svého technologického vrcholu. A platí to i o některých obnovitelných zdrojích. Některé základní směry vývoje lze najít např. ZDE, píše čtenář Miloš Martínek.

Na dotování fotovoltaiky se lze tedy dívat také jako na finanční podporu vědeckého vývoje v této oblasti. Nepochybně má přísun peněz na možnosti výzkumu nemalý vliv, na který by se nemělo v úvahách o smyslu těchto dotací zapomínat. Potenciál výzkumu v této oblasti je vysoký. Nikdo se například nepozastavuje nad tím, kolik peněz je třeba nalít do jaderného výzkumu, než přináší výsledky. Připomeňme třeba letitý boj za vytvoření funkčního a využitelného reaktoru na jadernou fúzi, který zdaleka není u konce a spolykal již biliony dolarů či eur - a přesto to nikdo nenapadá tolik, jako zdroje, které kromě toho, že již slouží, jsou velice perspektivní pro budoucnost. S největší pravděpodobností lze totiž očekávat, že u fotovoltaických článků dojde k eliminaci většiny nevýhod, kterými tato technologie v současnosti trpí. Od potřeby využití vzácných prvků až po nesymetrickou produkci energie. Umožní to nové technologie například s využitím nanotechnologií.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 2.8. 2010