ODS = živá voda!(?)

11. 5. 2010 / Jiří Baťa

Nevím, z čího pera jsou ty velkorysé plány ODS, které nám jsou prezentovány v propagandistickém plátku ODS s názvem "JASNĚ", ale podle konstatování pana Nečase je či by to mělo být všechno jasné! Tedy abychom si rozuměli, jasné je podle něho všechno špatné, co předkládá a hodlá učinit ČSSD po volbách. A také je mu jasné, že jedině on a ODS může tuto republiku spasit. ODS = živá voda!

Nehodlám obhajovat ČSSD, mám k ní spoustu výhrad, ale přesto je u ní pozitivní jedno a to je: myslí na lidi. Slyším ten hurónský řev oponentů, kteří nevidí ČSSD jinak, než přes brýle P. Nečase. Budiž, směj se paňáco! Jestliže se někdo nad někým může smát, pak jiný nad jiným může v lepším případě, zaplakat (když se ne zrovna nepřiměřeně rozčilovat). Jak to dopadne po volbách s ČSSD, nevím. Stejně nevím, jak to dopadne po volbách v případě, že ODS vyhraje, ale na to bych moc nesázel. Tu nejistotu však cítí i sama ODS a především P. Nečas a proto se tak vehementně pustil do osočování ČSSD, přičemž se neopomněl neotřít i o KSČM. Znovu podotýkám, že u mne není jednička ČSSD či KSČM, ale bohužel ani ODS, ta je fakt až na samém konci pomyslného žebříčku stran a hnutí, zúčastňujících se letošních voleb do Parlamentu ČR.

Co je však alarmující jsou skutečnosti, které jsou uvedeny ve zmíněném plátku "JASNĚ"! Tak především: Podle průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos Public Affairs sedm Čechů z deseti posílá předsedu ČSSD Jiřího Paroubka do politického důchodu. Už jsem slyšel o mnoha agenturách, zpracovávajících názory a veřejné mínění, avšak o jmenované agentuře IPA se dozvídám (čtu) poprvé. Takže věrohodnost těchto výsledků je, tak říkajíc na vodě, značně rozbouřené. Pokud by tato agentura (pokud existuje a má jisté relevantní renomé) tento průzkum uskutečnila pak se ptám, kde a mezi kým (v jakém spektru společenského postavení) byl průzkum prováděn, když sedm z deseti lidí má takový názor na J. Paroubka. Jak je potom možné, že podle jiných průzkumů je ČSSD v pořadí předpokládaného umístění ve volbách na prvním místě cca s deseti procentními body před ODS? Kdo by volil či vlastně bude volit ČSSD, když dvě třetiny občanů má na Paroubka takový názor? Nebo má a přesto budo volit ČSSD? To nejde jaksi dohromady, ale to zřejmě nikomu z ODS nevadí, že už v tomto případě, jak se říká "valí lidem šrouby do hlavy". Nu což, v předvolebním klání je možné "fšechno"!

"Každou minutu naroste veřejný dluh o neuvěřitelných víc než čtvrt milionu korun!" říká se v "JASNĚ". Je třeba začít šetřit a podle ODS by se mělo začít u byrokracie. Petr Nečas, jak se zdá, objevil Ameriku. Jen zapomněl připomenout, proč je tak rozbujelá naše byrokracie, když už nám od r. 89 ODS několikrát vládla, kdo že má na svědomí ten bezpočet klotových rukávů? Jak to, že dnes máme takový státní dluh, který každou minutu roste o čtvrt milionu? Kdo že to vládnul za poslední léta, kdo že ohrnoval nos a opovrhoval nebezpečím nad přicházející krizí? Kdo že nebránil lobbingu, korupci, tunelování? Kdo že to tak vehementně prosazoval (a prosadil) nechvalně známý systém OPENCARD?

Kdo že v květnu 2009 dopustil (a oficiálně přispěl) 120 miliony na Gama nůž v Nemocnici na Homolce, když už tam byl fungující, za 50 milionů zrekonstruovaný a modernizovaný Gama nůž, který před lety dostala NNH za korunový nájem za rok do používání? Který tedy nebyl na výsost potřebný, dnes se jej chce NNH zbavit přesto, že je stále jedním z nejlepších v ceně řádově stovek milionů korun? A konec konců, čí že to padla vláda v r. 2009? A proč? Takových a podobných otázek je celá řada. Topolánek sice mohl za mnoho věcí, ale rozhodně ne za všechno. A ODS začala ztrácet! Jak a kde, víme sami nejlépe.

ODS, neříkám, že neopodstatněně, hlásá své plány, jak by, kdyby...! Proč až teď, když nám teče do bot? Najednou se hlásí k úsporám, k opatřením, k šetření, k boji s byrokracií atd? Znamená to, že dříve, pokud bylo kde brát ( či krást), kdy (přes známé fakta, že na tom nejsme nejlépe) se bralo všemi deseti, to se to předražovalo, korumpovalo, tunelovalo! A najednou, ODS prozřela! Prozřela ani ne tak proto, že by si uvědomovala svůj (hlavní) podíl na stavu české ekonomiky z dob svého vládnutí (k tomu se, jak již zmíněno, nehlásí), ale prozřela proto, že ztrácí půdu pod nohama, ujíždí ji vlak, v prognózách o výsledcích ve volbách ji válcuje ČSSD! ODS se vlastní vinou dostala tam, kde je. Zaslouženě.

ODS v "JASNĚ" poukazuje mj. na děravé silnice, na složitou agendu při vyřizování různých formalit, na neoprávněné pobírání sociálních dávek, na potřebu důchodové reformy, na reformu zdravotnictví, placení poplatků atd. To, nač poukazuje, je oprávněné. Jen s k příčinám těchto skutečností a stavu nehlásí. Jako by do dnešního dne neexistovala. Jenže poukazovat je jedna věc, reálné řešení druhá. Kromě jiného opomíjí nezvratné fakta, která jsou doprovodným jevem tohoto nebo těchto stavů. Julínkova zdravotní reforma a z ní přijaté některé opatření, jsou prý ve výsledku pozitivní. Je tomu skutečně tak? Asi před rokem se neslo heslo: Zatočíme se simulanty! Resultát? Simulantů ubylo! Pravda je tak někde na půl.

Před rokem jsem psal na toto téma do BL, kde jsem se vyjádřil k podstatě simulantství. Nesouhlasil jsem (a dodnes nesouhlasím), že simulantství je národní záležitost, protože prý jsme byly nařčení, že jsme národ, který nejvíce promaroduje. Vyjádřil jsem se v tom smyslu, že jednak to není pravda, a když, tak že na tomto vysokém stavu nemocnosti mají podíl jisté faktory. Především, že jestliže se někdo "hodil" marod, potřeboval k tomu nějakého doktora, tedy lékaře, abychom si rozuměli. Nikdo jiný, než lékař nemohl "neschopenku" simulantovi vystavit. Přesto se všechna vina hodila na lidi, tedy na simulanty (když už by nebylo na místě je nazvat "nemocnými"). Nikdo na tuto skutečnost nereagoval, špína zůstala jen na těch simulantech, páni lékaři zůstali bez povšimnutí. Za další faktor považuji skutečnost, že v jisté době to byli samotní zaměstnavatelé, kteří posílali své zaměstnance na nemocenskou, aby ušetřili na svých výdajích a daních.

Také to doktoři respektovali! Ani to nikdo nevzal v potaz. V neposlední řadě jako důvod k marodění, tedy simulantství byla skutečnost, že lidem se vyplatilo jít "marodovat", než být propuštěn, resp. dělat za mizerný peníz jako nádeník! Tři velmi důležité faktory, kterými se tenkrát, ale ani dnes nikdo nezabývá. Že simulantů ubylo? Jak by ne, když jednak za první tři dny nemocenské nedostane zaměstnanec proplaceny nemocenské dávky, to lidé raději své potíže přecházeli, jen aby nepřišly o peníze, na druhé straně dostávali od svých zaměstnavatelů ultimátum, že v případě nemoci jim nebudou propláceny jisté benefity. Co pak mnohým zbývalo, než nemoci přecházet (pozor, neplést s "předcházet"), což jejich zdraví jistě nepomohlo, nemluvě o možnosti přenosu nákazy na spolupracovníky a pod. Jestliže budeme vycházet z konstatování pana Nečase je zřejmé, že má pravdu. Simulantů ubylo. Jenže ne všichni byli simulanti, ne všichni za to mohli. Jen díky finančnímu dopadu se lidi sami o sobě omezovali v léčení, či přesněji řečeno v marodování, což se jim může mnohokrát v dalším životě nevyplatit. Ale to pana Nečase nezajímá, pozitivního výsledku bylo dosaženo. A to je hlavní.

Stále omílané poplatky u lékaře nejsou dodnes dostatečně relevantně objasněny. Stále panuje (převažující a odsud nevyvrácený) názor, že takto "ušetřené" či získané peníze nejdou zpět do zdravotnictví, ale do kapes lékařů a lékárníků. Třicet korun je relativně malá částka, ale jen relativně. Protože jak pro koho je těchto třicet korun málo. Pro např. poslance je to věc zcela zanedbatelná, jich se totiž jednak nemocnost jako taková nedotýká (mají nemocenskou bez omezení prvních tří dnů nemoci , jinými slovy, pokud jsou nemocní, pobírají nemocenské dávky v plné výši svého platu). Tedy, jako by ani nebyli nemocní. A podobně jsou na tom mnozí s desetitisícovými platy. Jiná věc je však v případě seniorů a rodin s více dětmi, kde častá návštěva lékaře (i několikrát za měsíc) má již výrazný dopad na rodinný rozpočet. A podotýkám, že ani jedni ani druzí k lékaři nechodí coby simulanti. Nicméně, i kdybychom pominuli těch "bezvýznamných" třicet kaček, jde o princip. Ten je v Ústavě ČR, kde je jasně a zřetelně konstatováno, že občan má nárok na bezplatnou léčbu, tedy včetně lékařského vyšetření. To je hlavní podstata nespokojenosti lidí, že není dodržována ústava. Mělo-li by dojít k požadovaným poplatkům, měla by být provedena změna v Ústavě ČR. K tomu však nedošlo, protože ODS si našla cestu, jak tuto skutečnost "okecat" a s plným vědomím obešla ústavu, kterou si přizpůsobila k obrazu svému. V praxi to znamená, že byly porušeny zákony, nebyla respektována Ústava ČR a tedy poplatky jsou nezákonné.

V neposlední řadě z toho, co nabízí plátek "JASNĚ" je konstatování, že "Co není pravda, aneb Lež má krátké nohy!". K tomu se v plátku vyjadřuje ODS (nejspíše ústy samotného spasitele Petra Nečase) a sice:

"Rozsah nemocenské péče se nezmění. Zůstanou ochranné limity, sociálně citlivá spoluúčast!

Zachováme regulační poplatky a ochranné limity" (to již bylo zmíněno v předešlém konstatování). "Napravíme chaos, způsobený ČSSD v krajích!" (Dle mého názoru na tom chaosu má lví podíl samotná ODS).

"Poprvé v novodobé historii není omezena nákladná péče o nejvážnější nemocné. Zdravotnictví zachraňuje životy." (Co se dělo do počátku novodobé historie, než začala? Do té doby se nechávali nemocní s nejvážnějšími chorobami umírat? Že zdravotnictví zachraňuje životy je nejen pro mne, ale miliony spoluobčanů velmi podstatná novinka, dříve to zřejmě bylo pohřebnictví! Jak prozíravé upozornění ze strany ODS! Konečně víme, k čemu zdravotnictví slouží!).

"Konkurence pojišťoven pod kontrolu!" (Především pod kontrolu samotné ODS, to aby se neztratily kontakty a "malé domů", co bylo do nynějška nasmlouváno).

"Nedojde k privatizace fakultních nemocnic ani pojišťoven!" (Proč před nedávnem tolik humbuku a úsilí o privatizaci FN a pojišťoven? Že by to už nebylo reálné?).

"Nedopustíme zadlužování zdravotnictví. V předchozích třech letech jsme vytvořili rezervu 30 miliard. Investovali jsme a hospodařili bez dluhů!"

(Proboha, a kde jsou ty peníze, do čeho bylo investováno těch 30 miliard a z čeho jsou ty dnešní miliardy dluhu ve zdravotnictví? Kdo to je "my" resp. "jsme" ušetřili? ODS snad někdy něco ušetřila? Notabene za poslední tři roky? Tak to jsou pro mne Jobovy zvěsti!).

Co na závěr? V jednom místě v "JASNĚ" se konstatuje, že ČSSD jen manipuluje s lidmi, aby si koupila hlasy. Ptám se, co si myslet o tomto "JASNĚ", jeho obsahu a celé řady jiných propagandistických a velkohubých prohlášeních, konstatování a slibů, včetně garancí, kterým nás obšťastňuje a ujišťuje ODS a především sám Petr Nečas? Není to náhodou to samé, ale (jak příhodně) v "modrém", místo v oranžovém? Nakolik se tomu dá věřit, když nás ODS dosud přesvědčovala právě o opaku, dělala právě to, co dnes velkoryse předhazuje lidem jako kroky k nápravě, kde jsou garance, že tomu bude tak, jak nám to třeba zmíněné "JASNĚ" sděluje a předkládá? Osobně bych věřil jen tomu, co říká P. Nečas a sice, že je potřeba šetřit a zlikvidovat všechny ty věci, které společnosti škodí. To je holý fakt. Ale nevěřím, že je toho schopna ODS, aniž by na to nedoplatili občané (a nevydělala ODS). Zkušeností s jejich vládou je víc než dost a záruky nejsou žádné.Ten předpoklad, že by ODS měla být "živou vodou" pro vzkříšení naší ekonomiky, prosperity a životní úrovně, aspoň tedy mne, nepřesvědčila. Abych učinil spravedlnosti zadost konstatuji, že to samé platí i pro ČSSD! Stejně jako pro TOP 09, či KDU-ČSL! Bohužel! Ti všichni totiž jsou každý svým dílem zodpovědný za stav naší společnosti, a ekonomiky zvlášť. Říká se tomu, že jsou profláknutí. Tak jak jim lze věřit?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.5. 2010