V ČT se zase uráželo Rusko

11. 5. 2010

Zajímalo by mě, kdo konkrétně v ČT určil, anebo dopustil, že připomínka 65 let od konce 2.sv. v. prostřednictvím oficiálního memoriálního aktu s mezinárodní účastí, takto přehlídky na Rudém náměstí v Moskvě, místo aby ze strany moderátora a "komentátorů" byla spíše mlčenlivá, uctivá, prostě lidská a pietní, jak si po právu, minimálně z hlediska prosté slušnosti, zaslouží, bude jako ve většině jiných předchozích "nezávislých", ale bohužel podobně tendenčních, neobjektivních zpravodajských a publicistických pořadech, také povinně financovaných občany (poplatky ČT), naprosto zjevně propagandisticky zneužita k prosazování negativních konstruktů -- názorů a nálad proti Rusku? ptá se Alena Vránová.

Připomínám elementární fakta, že je dávno po studené válce, že hegemonem rozdrcení fašistických vojsk a mašinérie byly národy Sovětského svazu, že ve válce, do které západní velmoci vstoupily aktivně armádními bojovými svazy až v jejím závěru, bylo povražděno nebo v důsledku nesmírných útrap zahynulo podle nových údajů na 27 mil. Rusů, respektive dalších národů a národností někdejšího Sovětského svazu.

Chci, aby byly na očích všem všechny ty osoby z ČT, které rozhodly, či umožnily, že pořad bude vedený tak, jak byl, účelově (viz tato diskuse). Návodné nahrávky na předkládání "odborných" názorů s nekončícími odkazy, aby nastolené téma bylo příslušným specialitou hodnoceno z hlediska "kontroverzních" aspektů (nepřátelských - protiruských), jsou nejspíše jednoznačným důkazem, že tato záměrně (vědomě, dokonce cílevědomě -- navíc v organizované skupině) prováděná názorová platforma ČT (a soudě dle tendenčních příspěvků redaktorky ČRo možná i této, na ze zákona povinné vyváženosti pravděpodobně jako televize rovněž "nezávislé" veřejnoprávní instituce), dospěla v ČR do takové fáze otevřeně manifestované názorové a informační arogance sebestředných vlivových skupin, zřejmě ovládajících tato média, která vůbec nemůže mít obdobu např. v renomovaných veřejnoprávních masmediálních institucí jinde v Evropě.

Místo piety měla značná část pořadu k vojenské přehlídce zcela nedůstojný, až sprostý charakter: při proslovu prezidenta Medveděva se klidně a bez skrupulí vedla dál diskuse ve studiu, stejně jako dokonce i při státní hymně Ruské federace. Skoro jakoby šlo o to využít pořadu k jedinému, nijak neskrývanému cíli... Celou záležitost by šlo hodnotit také jako další součást kontinuálního, očividného a snadno prokazatelného tlaku (počet pořadů a také výroků v pořadech s plus a minus polaritou za jednotku času), jehož smyslem je manipulace a eliminace, chcete-li výplach jiného než kritického myšlení.

Selhání je totální -- a nebetyčně neomluvitelné!

Pro úplnost doplňuji, že jediný, kdo se v rámci diskuse postavil proti nepřetržitému podsouvání antiruských nahrávek páně moderátora (či editora v zákulisí?) artikuloval poměrně vyvážené názory, byl analytik pan Svoboda.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.5. 2010