Večerník: Postkomunismus v ČR prospívá úzké vrstvičce superbohatých

12. 5. 2010

Jan Drakohoupil z univerzity v Mannheimu recenzuje v anglické mutaci Britských listů Focus on the Czech Republic sociologickou analýzu české společnosti od Jiřího Večerníka Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-Economic Policies and Structures. Prague: Academia, 2009.

Večerník uvádí tyto tři skutečnosti:

  • že i když se po pádu komunismu zlepšila životní úroveň většiny obyvatelstva, skutečný prospěch z postkomunistického kapitalismu má v ČR jen úzká vrstvička "vyšší třídy". Velmi slabé je v ČR postavení středních vrstev, které financovaly růst bohatství velmi bohatých občanů a zároveň chránily nižší vrstvy.
  • Česká republika zavedla velkomyslný systém sociální ochrany. Nepomáhá však rodinám s dětmi a příliš mnoho pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným.
  • Zavedení rovné daně r. 2007 překvapivě jen prohloubilo už existující progresivní vývoj v systému přerozdělování státních prostředků, i když největší prospěch z reforem r. 2008 mělo jen 1,5 procent nejbohatších občanů, celkově má z postkomunistického hospodářského vývoje výrazný prospěch jen asi 5 procent českého obyvatelstva.

Slabá střední vrstva v ČR není v současnosti dostatečně angažovaná na podpoře sociálního systému, protože z něho nemá sama prospěch, hlavně proto, že kvalita veřejných služeb je v ČR nízká. Především vadí, že Česká republika patří k těm zemím v EU, které financují své školství ze státních zdrojů co nejméně, české střední vrstvy proto budou zřejmě podporovat soukromé školství.

Kompletní recenze Jana Drahokoupila v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.5. 2010