TROCHU JINÁ POLITIKA?

David Cameron: "Znovuvybudujeme v této zemi odpovědnost"

11. 5. 2010

Chci zajistit, aby se má vláda vždy postarala o staré, nemocné a chudé lidi v naší zemi.

Projev, který přednesl nový britský konzervativní premiér David Cameron v úterý večer spatra před svou rezidencí v londýnské Downing Street č.10.

Její Veličenstvo paní královna mě právě požádala, abych utvořil novou vládu. A já jsem to přijal.

Než budu hovořit o nové vládě, dovolte mi říct něco o té, která právě skončila. Ve srovnání s dobou před deseti lety je tato země otevřenější doma a slitovnější v zahraničí, a to je něco, za co bychom všichni měli být vděčni. A jménem celé země bych chtěl vyslovit poctu odcházejícímu panu premiérovi za jeho dlouhou a oddanou službu veřejnosti.

Co se týče budoucnosti, naše země má nerozhodný parlament. Žádná strana v něm nemá většinu. A máme hluboké a naléhavé problémy. Obrovský deficit, hluboké sociální problémy a politický systém, který potřebuje zreformovat. Proto mám v úmyslu vytvořit řádnou a plnou koalici mezi konzervativci a liberálními demokraty. Jsem přesvědčen, že je to správný způsob, jak této zemi poskytnout silnou, stabilní a slušnou vládu, kterou podle mého názoru tolik potřebujeme.

Nick Clegg a já jsme oba vedoucími politickými představiteli, kteří si přejí odložit stranickopolitické neshody a pracovat usilovně ve prospěch společného dobra a v národním zájmu. Jsem přesvědčen, že to je nejlepší způsob, jak získat silnou vládu, kterou potřebujeme. Rozhodnou vládu, kterou potřebujeme dnes.

Přišel jsem do politiky protože mám tuhle zemi rád a jsem přesvědčen, že její nejlepší doba je pořád ještě před námi. Hluboce věřím ve službu veřejnosti. A jsem přesvědčen, že službou, kterou naše země nyní potřebuje, je postavit se čelem vůči našim opravdu velkým problémům, učinit obtížná rozhodnutí, provést lidi těmito obtížnými rozhodnutími. Společně můžeme dosáhnout lepší budoucnosti.

Jedním z úkolů, který zjevně máme, je vybudovat znovu důvěru v politický systém. Ano, je to o tom, že bylo potřeba očistit systém poslaneckých diet. Ano, je to o reformě parlamentu. Ano a je to o tom, že je nutno zajistit, aby rozhodovali občané a že politikové jsou vždycky jejich služebníci. Nikdy nejsou jejich pány.

Ale já jsem přesvědčen, že je to také něco jiného. Je to také o tom, že člověk bude otevřený ohledně toho, čeho může vláda dosáhnout. Skutečných změn nemůže vláda dosáhnout sama. Ke skutečným změnám dojde teprve, když se všichni sjednotí a pracují společně, když všichni plníme své povinnosti vůči sobě, vůči svým rodinám a vůči ostatním. A chci pomoci vybudovat tady v Británii odpovědnější společnost. Abychom se jen neptali: "Na co mám právo?" ale také: "Jakou mám odpovědnost?" Abychom se neptali: "Co mám dostat?" ale více: "Co mohu dát?"

A klíčem k této společnosti musí být to, že ti, kdo mohou pomoci, pomůžou, a těm, kteří nemohou, budeme vždycky pomáhat my.

Chci zajistit, aby se má vláda vždy postarala o staré, nemocné a chudé lidi v naší zemi. Při obtížných rozhodnutích, které nás čekají, musí s námi být celá společnost.

A především, tohle bude vláda, která bude založena na jasných hodnotách. Na hodnotách svobody, na hodnotách spravedlnosti a na hodnotách odpovědnosti. Chci, abychom vybudovali ekonomiku, která bude odměňovat práci. Chci vybudovat společnost se silnější rodinou a se silnějšími komunitami. A chci politický systém, jemuž lidé budou moci důvěřovat a k němuž budou zase vzhlížet.

Bude to obtížná, těžká práce. V koalici vzniknou nejrůznější problémy. Ale jsem přesvědčen, že společně budeme schopni vytvořit to pevnou a stabilní vládu, kterou naše země potřebuje. Založenou na těchto hodnotách. Znovuvybudujeme rodinu, znovuvybudujeme komunitu a především znovuvybudujeme v naší zemi odpovědnost.

O tyhle věci mi jde. Na těchhle věcech začne tato vláda nyní pracovat. Děkuji vám.

Zdroj v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.5. 2010