VV - Výzva veřejnosti

11. 5. 2010 / Štěpán Steiger

Dělnická strana sociální spravedlnosti sice tvrdí, že Věci veřejné si myšlenku vypůjčily od ní (kupodivu, u této strany nevzbudily hlídky zvláštní pozornost).

Pokud by to byla pravda, musel by už tento fakt budit oprávněně podezření. Ale ať je nápad odkudkoliv, hlídky VV musejí vyvolávat víc než pouhé podezření. <úp>

První zpráva o nich mně - pamětníkovi - připomněla leta třicáta s obrázky a titulky o "pořádkových silách" NSDAP v Německu. Také SA začínaly, pokud se nemýlím, bez legálního oprávnění (slabá výmarská demokracie to přehlížela). Druhá vzpomínka - úsměvnější -: pomocníci VB. Jejich pomoc ovšem byla tak matná, že patrně sotvakdo si je dnes připomene.

I když pomineme, že současná policie - ať už "Policie České republiky" nebo policie místní - sotva vzbuzuje nadměrnou úctu a je navíc přetížena (má přece podstav!?), nevidím důvod, proč by o jakýkoliv druh "veřejného pořádku" měli dbát dobrovolníci, povolaní politickou stranou. Jiné by to bylo, kdyby šlo o spontánní občanskou iniciativu v místech skutečného ohrožení nebo v situaci hrozící či nastalé katastrofy. Že tomu tak není, svědčí výrok jedné hlídky citovaný v novinové zprávě: "Dělám to, abych podpořil VV."

Horzivé - do budoucna je totiž i zaměření (účel), kterým VV svoje hlídky vybavuje: jdou proti sociálně slabým. (Všimněte si ostatně jiného bodu "programu" této strany: navrhuje instalovat do bytů tzv. neplatičů a těch, kdo "zneužívají" sociální dávky, kamery (!), aby "na místě" zjistila, zda nežijí v luxusu při pobírání dávek, na něž v takovém případě nemají nárok.)

Zasmál bych se, kdyby hlídky VV např. sledovaly české milionáře, zda nejsou jejich firmy usídleny v daňových rájích, aby nemuseli platit daně v ČR. S milionáři na svých kandidátkách ovšem VV na podobné hlídání nemůže pomýšlet. Ale nemohu se zbyvit husí kůže, když si představím, že svalnatci, kteří - zatím? - je bezdomovce napomínají, že v parku nesmí spát na lavičce, by mohli být legálně oprávněni skutečně zasahovat. Nemylme se: kdyby se VV podílela na vládě, nemám pochyb, že by toho mohla docílit.

Co tedy s takovými hlídkami? Bohužel - nic. Nejednají - zatím - nezákonně. I já bych mohl upozornit bezdomovce, že odhodil lahvičku na trávník místo do koše. Ale nemám ani náznak uniformy - který by mi opticky, byť neoprávněně, dodával jakousi autoritu - ani nemám politického "sponzora", který by mne kryl v případě, že mne jako hlídku někdo napadne. A napomínat mladšího a silnějšího muže ve žluté vestě s nápisem VV pro nepatřičné chování - k tomu mi vzpomínka na ordnery SA nepřidá na odvaze.

Vím, je to smutné konstatování. Ještě smutnější ovšem je, že by mohlo jít o příznak věcí příštích.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.5. 2010