Britští liberální demokrati:

Labouristé odmítli - na rozdíl od konzervativců - financovat školy pro chudé žáky a zrušit chudým daně

11. 5. 2010

Mluvčí strany britských Liberálních demokratů vydal toto prohlášení:

Je jasné, že Labouristická strana nikdy nebrala vážně vyhlídky na vytvoření pokrokové, reformátorské vlády s liberálními demokraty. Klíčoví členové labouristického vyjednavačského týmu budili silně dojem, že chtějí, aby vyjednáváno selhalo, a Labouristická strana se vůbec nepokusila dohodnout se o společném postupu s liberálními demokraty v otázkách, jako je spravedlivější financování škol pro nejvíce sociálně deprivované žáky a o tom, aby byly lidem s nízými příjmy zrušeny daně.

Liberálním demokratům začalo být jasné, že určití klíčoví labourističtí ministři se rozhodli torpédovat jakoukoliv dohodu tím, že nebyli v základních politických otázkách vůbec ochotni k jakémukoliv kompromisu a dali najevo, že Labouristická strana nezavede proporční volební systém a nepodpoří ani nejskromnější formu volební reformy.

Je zjevné, že někteří lidé v Labouristické straně považují opozici za atraktivnější alternativu, namísto aby se pokusili vytvořit pokrokovou, reformující vládu, v kontextu soutěže o nového představitele Labouristické strany.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.5. 2010