"Vděčnost za přežití"

12. 5. 2010 / Boris Cvek

"Naprostá většina ztrát Wehrmacht byla zaznamenána na východní frontě a poznámkami o tom, že Němci byli poraženi jen náhodou, se Boris Cvek zase jednou nenapravitelně zesměšnil...", píše Karel Dolejší.

Poznamenává Boris Cvek: Jistěže byli :-) . Kdyby Hitler nechal rozhodovat generalitu a nacisté by šli na jih Ruska, ovládli ropu a udělali si zde zázemí, SSSR by nepochybně padl. Stejně jako by padla Británie v letecké válce, kdyby Hitler nezasáhl a nenechal bombardovat Londýn. Válku nacistům vlastně prohrál Hitler.

Ještě mne včera napadlo o tom vyhlazování Čechů Němci... asi by to tak dopadlo, je třeba však podotknout, že za protektorátu - až na heydrichiádu, která byla indukována z Londýna atentátem - Češi žili celkem v klidu a masově s nacisty kolaborovali. Už za druhé republiky česká elita byla silně antisemitská a požadovala protižidovské zákony (aby židé nemohli vykonávat jisté prestižní profese).

Jinak, "vděčnost za přežití" národa není důvod k zaslepenosti. Sověti to nedělali proto, že by nás chtěli zachránit a pomáhat nám. (Podobně jako cílem americké politiky není "pomáhat Čechům", ale prosazovat své vlastní zájmy, pozn. JČ)" Je to jako když vděčíte za přežití obru, který vás zachránil před jiným obrem jen proto, že vás chce zotročit. Podle mého k ocenění nějakého činu je zásadní zhodnotit úmysl, který jím byl sledován.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 12.5. 2010