Stáří "není sexy"

11. 5. 2010

Stáří není pro ty mladší "sexy". Tak to prostě je, míní čtenářka Lucie Divišová.

Kdo téma nadhodí, je minimálně v podezření, že je divnej, protože si dostatečně neužívá svého mládí.

No je mi 37 a života si radostně užívám do sytosti. A i tak ptám se, proč se před tématem stáří tak celospolečensky opatrně našlapuje.

Je to proto, že je nám téma obecně nepříjemné, protože nám všem bytostně připomíná naší pomíjivost? Jasně, nikomu není příjemný, když ráno vstane, koukne do zrcadla a pochopí, že lepší už to nebude...... Ano, devastace tělesné schránky se léty zrychluje. To je fakt. Ale je ten náš obal až tak důležitej?

Je to tím, že je stáří synonymem nemocí, bezmoci, umírání, naší konečnosti? Copak jsou ale všichni staříci a babičky nemocní, bezmocní, pasivní? A není vlastně ta jejich domnělá pasivita dána tím, že se o stáří, důchodcích, seniorech aktivně nemluví? A když, tak jen v souvislosti s penězi, důchodovou reformou a volbami?

Naše děti podporujeme všichni rádi a štědře. Podporujeme a adoptujeme i děti daleko v cizině.

Děti jsou naší budoucností, k níž tak trochu nedospěle upínáme svá nevyřčená očekávání.

Staří jsou naopak zosobněním toho, co bylo. Zdají být naší minulostí, na kterou je ne každý z nás pyšný, a do které už nemůžeme vkládat své naděje.

Smiřme se s tím, že stáří je naopak blízkou budoucností nás všech. A respekt ke stáří, tedy ke stáří našemu i ke stáří druhých, je respektem k životu samotnému.

Nevím jak vám, ale mně tu v Česku hodně chybí úcta ke starším. Nemyslím takovou tu chorobnou úctu ke stáří, kdy se mladý člověk bojí v čemkoliv staršímu odporovat. Mám na mysli primární úctu ke starším, respekt ke zkušenostem a moudrosti starších, respekt k tomu, co tu generace před námi vybudovala, vymyslela, vytvořila a připravila pro nás mladší. O sounáležitosti, soucitu a podpoře slabšímu ani nemluvím. Udivuje mě společenská lhostejnost, netečnost, předstírání, že "nás" se stáří netýká. Fakt se divím.............no asi proto, že jsem Divišová ;-)

Nevím kde je zakopaný pes. Jen vím, že lhostejnost není cesta a netečnost a předstírání není sexy.

Stáří a životu zdar :-)

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 11.5. 2010