Anarchistický 1. máj v Praze za práci, co není děvka prodejná!

28. 4. 2010

Československá anarchistický federace (ČSAF) zve na svých webových stránkách do Prahy na sobotu 1. května na tradiční "Anarchistický 1. máj". Stejně jako v předešlých letech i letos se anarchisté a anarchistky přihlásí k tradici 1. máje coby dne všech námezdně pracujících a nenechají se odradit tím, jak tento den zneužili a zneužívají stoupenci totalitních ideologií.

Anarchistická připomínka 1.máje opět půjde ke kořenům, které se váží k boji za osmihodinovou pracovní dobu a jsou spojeny s myšlenkami anarchistů, kteří byli popraveni v důsledku chicagských událostí roku 1886.

Anarchistický 1. máj začne ve 12:00 na náměstí Republiky v Praze. Následný pochod bude ukončen na Střeleckém ostrově, tedy na místě, kde se konala v roce 1890 první prvomájová demonstrace v Praze a kde se i v posledních dvou desetiletích konala většina anarchistických prvomájových shromáždění. Po skončení akce proběhne přesun na MAY DAY festival, který již třetím rokem pořádá Antifašistická akce na Císařské louce.

V letošním roce má akce ČSAF podtitul "Za práci, co není děvka prodejná!". Ve svém prohlášení organizace uvádí: "Chceme ve Svátek práce poukázat na podstatu námezdní práce, kterou zcela záměrně přirovnáváme k prostituci. Není totiž velký rozdíl mezi tím, když někdo nabízí své tělo za účelem placeného sexu, který není radostí a rozkoší, nýbrž rutinou a způsobem přežívání, a tím, když někdo nabízí své ruce či mozek za účelem námezdní práce, která taktéž není radostí, nýbrž rutinou a způsobem přežívání."

Členové a členky ČSAF chtějí právě v tento symbolický den poukázat na to, jak je práce v kapitalistickém systému z valné většiny člověku odcizenou činností, jež je vykonávána v silně autoritářském a hierarchickém prostředí, a velmi často její ohodnocení zdaleka neodpovídá vynaloženému úsilí. Proti konceptu námezdní práce staví anarchisté a anarchistky koncept práce svobodné, kterou jedinou má podle nich smyl skutečně oslavovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 28.4. 2010