Zelenkova "provokace a mystifikace"

26. 4. 2010 / Tomáš Krček

Původně jsem nechtěl reagovat na poznámku Jana Čulíka "Vzhledem k tomu, že klip záměrně porušuje nejrůznější závažná etická tabu, možná je to signál, že ho Zelenka skutečně zamýšlel jako svého druhu provokaci a "mystifikaci". "Nechtělo se mi prohrabovat znovu tuto hromadu duševních výkalů.

Pozastavil jsem se nad onou "provokací a mystifikací". Tyto termíny vytvářejí zavádějící dojem, že se snad jedná o "umělecké dílo", při kterém kvůli "svobodě uměleckého projevu" provokace a mystifikace může být - a často je - nedílnou a legitimní součástí celkového artefaktu. Jako umělecké dílo však lze označit Zelenkův klip jen ztuha - je ukradený ve formě i obsahu (pravda, obsahu upraveného na "specifické podmínky" a mocně kořeněné mravní otupělostí tvůrců této zlodějny). Následně výmluva na odkaz o svobodě uměleckého projevu, která by je měla chránit před hanbou a odsouzením - za zlodějnu - je nepoužitelná.

Za druhé - takové videoklipy se nenacházejí v politickém vzduchoprázdnu. Když někdo něco takového produkuje, dělá to zpravidla na čísi objednávku. I kdyby byla taková primárně utajena, je každému, kdo není živ senem jasné, odkud vítr vane. Nelze ani logicky vysvětlit, koho a především proč se chtělo takto provokovat. Kdyby se mělo provokovat ony staré lidi, volící doleva, nebo "socany" jako celek, tak zcela logicky by taková "provokace" byla u této hypoteticky cílové skupiny ve výsledku jen nejsilnějším způsobem kontraproduktivní. I unavený volič Zelenkou proklínané levice by po shlédnutí takové "provokace" procitl a šel volit stůj co stůj - koho, to je snad více než jasné. Jedině myslitelná varianta provokace by byla "mystifikace", spočívající posléze v pokusu autorů vsunout produkování tohoto klipu do "socanských" bot - ale ani tato hypotetická možnost dobrodružné varianty perfidní rafinovanosti Lidového domu nepřipadá dost dobře v úvahu.

Zbývá profesorem Valachem připomenutý pokus o oslovení voličského potenciálu, který by mohl být - jak se zadávajícím, nebo autorům klipu snad zdá - úrodnou půdou pro tento druh politických semen. V bankrotní situaci před posledními volbami se sice poslední nekamuflovaná formace "autentické pravice"- US - úspěšně pokusila přeorientovat své voličstvo do strany Zelených - nejen otevřenou výzvou a polibkem smrti bývalým presidentem. Když smutně skončil i tento projekt praktickou politikou Zelených, je docela možné, že v situaci, kdy "autentickým" opět předvolebně teče voda do bot, nervozita pravicových svazáků nabývá hysterických rozměrů. Nezbývá než interpretovat tento klip jako hysterický úmysl o aktivaci té části "autentické pravice", u kterého se dá předpokládat souznění s vyjádřenými "myšlenkami". V tomto případě se ovšem nejedná rovněž o provokaci - kdo zde koho provokuje, jsou-li vyjadřovány identické politické postoje ?

Nejde o tedy ani o provokaci a už vůbec ne o mystifikaci - jde v lepším případě o zlodějnu, za jejiž úroveň je možno se jen stydět - i krást se musí umět. Pro nezúčastněné, náhodné diváky zůstává v povědomí kromě penentrantního zápachu presentovaných duševních výkalů, šokující morální profil autorů. Takové volební pomoci se trefně říká medvědí služba. Když má "autentická pravice" takové přátele, nemá už ani zapotřebí žádných jiných nepřátel.

Stojí za to těch pár hlasů "zlaté mládeže" ?

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 26.4. 2010