Venkovští starostové v městské straně TOP 09

12. 10. 2009 / Jan Potměšil

Dne 9.10.2009 Lenka Andrýsová zveřejnila na stránkách Britských listů poměrně kritický text o straně-nestraně TOP 09. Název sliboval odhalení nových informací, obsah až na některé detaily (např. kandidatura Kalouska v kraji, kde má větší šanci být zvolen) už tak překvapivý nebyl. Přesto tento článek vítám, neboť po nekritickém obdivu médií ke staronové straně a jejímu chodícímu billboardu, knížeti Schwarzenbergovi, kdy jsme četli rozhovor s knížetem, článek o knížeti, rozhovor s manželkou knížete, fotku knížete zleva, fotku zprava, další rozhovor s knížetem atd., trocha realismu neuškodí.

Kritičtěji se stranou TOP 09 zabýval už Respekt (č. 35/2009) v článku "Záhadná TOP 09", jehož výstupem pro mě bylo především potvrzení závěru, že strana je především jakýmsi klonem lidovců, resp. lodí staré posádky pod novou vlajkou. V případě úspěchu lidovců i TOP 09 ve volbách nás v parlamentu zjednodušeně řečeno čeká dvojnásobek lidovců než doposud, z čehož je mi poněkud nedobře.

I Respekt se však zabýval jen onou "lidoveckou" částí TOP 09 a opomenul druhou část strany, která má zajišťovat novináři tolik vychvalované celostátní pokrytí "zdola", tedy starosty, s jejichž podporou má TOP 09 (teď nevím co -- asi vemlouvat se do přízně voličů -- na plakátech se víc nepíše). Nikdo zatím blíže nezkoumal, o jaké starosty se jedná, odkud pocházejí, jaká byla jejich předchozí činnost, jaké názory zastávají a proč se vlastně do Kalouskova podniku TOP 09 pouštějí.

Jejich asi nejznámější tváří je starosta obce Suchá Loz Petr Gazdík, kandidující za TOP 09 na Zlínsku, relativně známý je i právník Stanislav Polčák, kandidující na druhém místě v Praze. Oba stáli u zrodu tzv. Zlínské výzvy (též "Zlínské iniciativy"), což bylo živelné hnutí malých obcí, zprvu zejména na Zlínsku, později např. i ve Středočeském kraji, které bojovalo za zvýšení příjmů malých obcí z rozpočtového určení daní ("RUD"), a to na úkor velkých měst, zejména "zlé" Prahy. Velkým městům, konkrétně Plzni, Brnu, Ostravě a především Praze, měla být část příjmů odebrána k přerozdělené "malým". Hnutí se vymezovalo především vůči Praze, ale také ke Svazu měst a obcí ČR, který byl vnímán jako konkurence a který byl prezentován jako zastánce velkých měst a kazisvět, který se malým obcím snaží uškodit a který malé obce nemůže a nechce efektivně hájit.

Zlínský výzva se posléze transformovala na nepolitické úrovni do Sdružení místních samospráv ČR, které až doposud pokračuje v prosazování reformy rozpočtového určení daní spočívající především v odebrání části příjmů výše zmíněným čtyřem největším městům a příležitostně se vyjadřuje i k dílčím tématům (např. k tzv. chodníkové novele senátora Kubery). Jinak sdružení příliš aktivní není, členové se nedočkali ani slibované absence poplatků za členství, ani funkční právní poradny, ani připomínkování právních předpisů a dalších slibů, které měly sdružení, resp. hnutí, tu odlišit, tu vyrovnat Svazu měst a obcí.

Sdružení se však především stalo pro některé ambicióznější starosty odrazištěm ke vstupu do vyšší politiky, a to v rámci politické platformy "Starostové a nezávislí", která se se Sdružením místních samospráv do značné míry překrývá. Petr Gazdík se např. dostal do krajského zastupitelstva a nyní kandiduje za TOP 09 jako lídr ve Zlínském kraji. Paradoxem je kandidatura Stanislava Polčáka, jednoho z předních mozků hnutí, v Praze, proti níž "jeho" hnutí/sdružení bojovalo a bojuje. Dotazoval jsem se opakovaně vedení TOP 09 v Praze na tuto kandidaturu, zda nejde o špatný vtip a zda ví, koho v Praze na kandidátku dávají (tedy bojovníka proti Praze, byť má v Praze advokátní kancelář, a donedávna též občana a zastupitele obce Vysoké Pole ve Zlínském kraji). Odpověděl mi nakonec (velmi vstřícně a podrobně) sám dr. Polčák (místo na kandidátce mu bylo nabídnuto Karlem Schwarzenbergem; požadavky na odebrání části příjmů velkým městům vycházejí z faktu, že jinde brát nelze, není-li stát ochoten dát obcím celkově větší objem peněz).

Program TOP 09 je ale v otázce financování obcí poměrně obecný a radikální požadavky typu "seberte Praze, dejte to vesnicím", se v něm pochopitelně neobjevují, neboť nezanedbatelnou cílovou skupinou strany jsou městští voliči. S konkrétními kroky se tak budeme moci seznámit až po volbách. Těžko říct, jak se budou vesničtí starostové po boku městských konzervativců typu Karla Schwarzenberga a pragmatiků či oportunistů typu Kalouska či Severy projevovat. Kalousek, který se už delší dobu zná s nynějším předsedou Sdružení místních samospráv ČR Josefem Bartoňkem (starostou obce Osvětimany) byl každopádně dobrým manažerem -- ve starostech, o jejichž minulosti, myšlenkách a cílech se nemluví, získal zázemí v krajích a vytvořil dojem celorepublikové působnosti strany podporované "moudrými starosty" (jedno, že jde o cca 300 vesnic a pár menších měst). Jako ikonu strany předhodil oblíbeného dřímajícího knížete (který vyměnil Zelený kabát za nový, aniž by mu to u veřejnosti nějak uškodilo) a občanům představil TOP 09 jako novou voňavou pravostředovou stranou, což média znechucená Topolánkem a dalšími papaláši napravo i nalevo ochotně přijala, aniž by řešila, že jde především o Kalouskův projekt přežití lidovců bez lidovců.

Každopádně bude zajímavé v případě úspěchu TOP 09 ve volbách sledovat jednání jejích poslanců, zejména z řad starostů -- zda budou držet ústa a krok, protože jsou jen do počtu jako křoví, které by samo v partajní konkurenci neobstálo a které musí být za pár seslí ve sněmovně víc než vděčné. Nebo zda se projeví jejich revolučně-populistické kořeny, a budou chtít prosazovat reformu RUD (hlavně aby cajzli v Práglu neměl tolik) s tím, že příště už možná zvoleni nebudou. Nebo své názory "přehodnotí" směrem, který ještě netušíme -- v objetí protřelých lidovců navlečených do knížecích kabátů by mě to ani nepřekvapilo.

Vzniká tzv. Zlínská iniciativa -- členská základna se rekrutuje s drtivé většiny z obcí ve Zlínském kraji ZDE

Zlínská iniciativa oslovuje další obce, vymezuje se vůči SMO ČR ZDE
Po založení Sdružení místních samospráv je tématem stále především rozpočtové určení daní a postavení Prahy, Plzně, Ostravy a Brna - Informační zpravodaj SMS ČR 04/2009 ZDE
Vzniká politická platforma, hnutí "Starostové a nezávislí", v čele Petr Gazdík ZDE

Jan Neoral: Malé radarové ohlédnutí do budoucnosti aneb na špek skočili i někteří starostové ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 12.10. 2009