Hillary Clintonová.

Moskva žádá vysvětlení nové konfigurace protiraketové obrany

12. 10. 2009 / Karel Dolejší

Během dnes začínající třídenní návštěvy americké delegace vedené ministryní zahraničí Hillary Clintonovou v Rusku budou na pořadu jednání celkem tři témata: Koordinace postupu obou zemí ve věci íránského jaderného programu, nová smlouva o strategických jaderných zbraních, k jejímuž podpisu by mělo dojít do konce roku, a otázka nové konfigurace amerického protiraketového systému v Evropě. Zdá se, že v íránské otázce panuje takřka shoda, neboť - alespoň podle dobře informovaných zdrojů deníku Kommersant - Moskva má už jasno v tom, za jakých podmínek by v Radě bezpečnosti OSN neblokovala sankce proti Íránu. V otázce nástupkyně smlouvy START však zdaleka tak jasno není - a ve věci protiraketové obrany (PRO) po nedávných výrocích náměstka ministra obrany pro mezinárodní bezpečnost Alexandra Vershbowa o možnosti umístit protiraketový radar na Ukrajině panují opravdu značné nejasnosti. Moskva vyjadřuje rostoucí nelibost nad zjištěním, že podle nové konfigurace systému by v blízkosti jejích hranic mělo být rozmístěno ještě více antiraket a bojových lodí než podle původního rozvrhu z éry prezidenta Bushe.

An English version of this article in CLICK HERE

Nahota

12. 10. 2009 / Přemysl Janýr

Vlastním problémem nejsou paragrafy, ale ochota společnosti nechat se manipulovat, ohlupovat a ovládat.

Zdeněk Jemelík podrobně analyzuje právní aspekty vývoje kauzy Čunek. Pro nezávisle uvažujícího občana ovšem její význam nespočívá v problémech příslušnosti či dozorování státních zástupců. Spočívá v tom, že Jiří Čunek byl přistižen in flagranti při korupci, že ani zjevná zkorumpovanost není překážkou výkonu nejvyšších státních funkcí a že politická elita je ochotna a schopna ochránit trestnou činnost svých příslušníků před právem. Historicky vzato nic nového. Nová je očividná nahota konkrétního případu, neponechávající obvyklý prostor pro matení a mlžení.

Nebezpečí prolomení Benešových dekretů neexistuje

12. 10. 2009 / Václav Žák

Ještě se na nebezpečí sudetských Němců upozorňovalo v hospodě U kulaté báby. Takovou relevanci mají "analýzy" Bobošíkové a Kuby, píše Václav Žák.

Že je vláda nebrala na vědomí, je jenom dobře, protože by se zesměšnila. EU se s Chartou i bez Charty nemůže zabývat právními vztahy, které vznikly před její existencí. Sudetoněmeckou kartu hraje Klaus proto, že tím nachytá lidi, jako je Štěpán Kotrba. Jak je vidět, hraje ji mistrovsky. Ochrání Štěpána Kotrbu a jemu podobné před nebezpečím, které neexistuje.

Reakce ŠOK: Vzhledem k množství soudních sporů, které začala a prohrála Václavem Žákem řízená Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se osobně na právní úsudek bývalého předsedy RRTV nespoléhám...

Chceme vůbec Evropskou unii?

12. 10. 2009 / Jindřich Kalous

Na rozdíl od Štěpána Kotrby a Borise Cveka v tom nemám úplně jasno. Presidentovi do hlavy nevidím a otevřeně řečeno, pohnutky a úmysly jeho ani konstruktérů a stavitelů evropské integrace mě až tak moc nezajímají. Důležitý - jako vždy - bude výsledek.

Je sjednocená Evropa pokusem o rehabilitaci velkoněmecké myšlenky nebo svaté říše římské národa německého? Nebo dokonce reminiscencí na franckou říši Karla Velikého? Hrají nějakou roli snahy o rehabilitaci vševládného katolicismu nebo o návrat feudálních nobilit k moci? Nebo jde jen o jednotný trh a všechno ostatní je fasáda, která to má zakrýt, abychom se v tom my nevlastníci nevyznali? Ale třeba opravdu měli Adenauer se Schumanem - křesťané? konzervativci? - historicky dalekosáhlou vizi směřující k věčnému míru?

Metastázování peněz

12. 10. 2009 / John Michael Greer

KD│ Zaměňování peněz a bohatství, které bylo tématem příspěvku z minulého týdne, se v těchto dnech stalo takřka nevyhnutelným. Možná, že nejdůležitější důvod představuje rozsah a hloubka, v nichž peníze metastázovaly do našeho života -- takže je takřka nemožné si bez nich něco počít.

Ekonomické učebnice, které by se raději ve školách neměly číst, ospravedlňují tuto všudypřítomnost parádním rétorickým trikem. Pokud si z ekonomických učebnic vůbec něco pamatujete, může to být prefabrikované vysvětlení toho, proč používáme peníze -- někde zhruba na straně 6. Je to nějak takhle: Mějme klempíře a chovatele prasat, kteří spolu chtějí obchodovat, jenže klempíř je Žid a chovatel nemá na výměnu nic jiného než vepřové. Přidejte k tomu peníze -- a vida! Chovatel prodá své maso jiným lidem a výnos použije k zaplacení klempíře, který je zvyklý kupovat gefilte fish a macesy. Všichni jsou spokojení, patrně s výjimkou vepřů.

Pantomima

12. 10. 2009 / Karel Šiktanc

Kamkoliv jdu,
cítím na sobě tvoje tělo,
jak by jsi na mně umřela.

Já zůstal živ.
Jak Donatelo

táhnu je s sebou od lži ke lži -
a hledám duši bez těla.

Chce se mi spát.
Však míjejí mě herci z města...
a z okna, rdoušen Markétkou,

mává mi Faust.
Má něžná gesta -

a ruce k loktům pořezané
tvou bledě modrou žiletkou.

ze sbírky Utopenejch voči, Československý spisovatel, Praha 1991 vybrala Hanka Tomšů

O myšlení politiků, globální krizi, limbickém systému a naději lidstva na přežití

12. 10. 2009 / Jindřich Kalous

Způsob, jakým politici (nejen čeští, ale na na ty zdejší vidíme nejlépe) ignorují stav světa a "řeší" pseudoproblémy, které si nejdřív museli vymyslet, aby zakryli tragický rozsah své neschopnosti pochopit skutečnou hloubku budoucích průšvihů a nezájmu o správu veřejných věcí, vyvolává otázky, jestli jsou vážně tak blbí nebo spíš podplacení. Je však také možné, že už jinak myslet neumějí - tedy aspoň ti, kteří jsou této činnosti ještě schopní.

Chvála intolerance

12. 10. 2009 / Milan Valach

Vyzvedávat pozitivní význam intolerance 1) je jistě na první pohled zvláštní, a to především vzhledem k negativním a rozsáhlým zkušenostem, které s ní máme. A přece to chci nyní učinit. A chci to učinit při plném vědomí nezměrného lidského utrpení, jež způsobily netolerantní mocenské systémy a jejich ideologie v dějinách a zvláště ve 20. století.

Otevřený dopis všem, kdo čtou noviny

12. 10. 2009 / Jaroslav Bašta

Můj vztah k novinám a novinářům se formuje už čtyřicet let. To, co bylo obvyklé za bolševika, není dnes pravidlem, nicméně ostouzení a lži se člověka dotýkají stejně v každém režimu. A je mu jaksi subjektivně jedno, máchá-li ho někdo v kyblíčku špíny z příkazu, pokynu nebo ideologického přesvědčení plného naivity či proto, že je to snadný způsob napsání článku. Nejsem v tomto pocitu sám.

Díky nekorektní novinářské práci jsem neoprávněně obviňován z korupce a zcela viditelně je poškozena i pověst České republiky.

To je Bašta...

12. 10. 2009 / Ivan David

Dovoluji si doplnit článek Milana Daniela Jaroslav Bašta, soudce Lynch a ministr Kohout - Český velvyslanec na Ukrajině je osobou, která mnoha zájmům evidentně překáží. Na rozdíl od autora jsem s Jaroslavem Baštou neseděl na Borech, ale ve Strakovce. Podle Milana Daniela na Borech „nikdy neuhnul“. Na Borech jsem nebyl, ale předpokládám, že ve Strakovce je k uhýbání nesrovnatelně víc příležitostí. Motivem k uhýbání je neztratit nebo získat. Jako všude.

Slibem nezarmoutíš ani ve Stortingu

12. 10. 2009 / Ladislav Žák

Barrack Obama obdržel Nobelovu cenu míru. Jsou popsány tisíce stran a biliony bajtů o tom, zda ano či ne a proč a zač. Je to zcela zbytečné, protože Alfred Nobel rozhodl, že pravomoc udílení své mírové ceny svěří norskému parlamentu známému jako Storting, ten pověření přijal a v duchu svého jednacího řádu zvolil pětičlennou nezávislou komisi. Musím se ke své hanbě přiznat, že když si čtu jména nositelů této ceny od jejího vzniku, že mi často neříkají vůbec nic, ale tu a tam mám jakoby tendenci souhlasit a jinde nesouhlasit.

Velká Albánie: Hrozba nového konfliktu v Evropě sponzorovaného USA a NATO

12. 10. 2009

KD│ Evropa se možná blíží svému prvnímu ozbrojenému konfliktu od 78denních náletů NATO na Jugoslávii v roce 1999 a následné invazi do Makedonie z Kosova obsazeného NATO o dva roky později. S formálním vstupem Albánie do Aliance, k němuž došlo letos v dubnu, a následným znovuzvolením premiéra Saliho Beriši, je scéna připravena pro dokončení projektu překreslení hranic Jihovýchodní Evropy za účelem vzniku Velké Albánie, napsal Rick Rozoff na serveru Global Research.

Odbornice na hebrejštinu: Bůh nestvořil nebe a Zemi

12. 10. 2009

Profesorka Ellen van Woldeová, uznávaná odbornice na Starý zákon, prohlašuje, že první věta biblické knihy Genesis "Na počátku Bůh stvořil nebe a Zemi" není správným překladem z hebrejštiny.

Woldeová poukazuje na to, že provedla novou textovou analýzu, a argumentuje, že autoři bible nikdy nechtěli tvrdit, že Bůh stvořil svět - ve skutečnosti Země už existovala, Bůh na ní podle Bible pouze stvořil lidi a zvířata.

Woldeová vysvětluje, že dospěla k závěru, že hebrejské slovo "bara", kterého je použito v první knize Genesis, neznamená "stvořit", ale "rozdělit v prostoru".

První věta bible by tedy měla znít: "Na počátku Bůh rozdělil nebe a Zemi." Podle Woldeové její nová analýza ukazuje, že bible není o počátku světa, ale jde o počátek příběhu. Její interpretace prý odpovídá jiným starobylým textům. Podle nich existovalo obrovské množstvé vody, v níž ve tmě žily příšery.

Bůh učinil Zemi obyvatelnou, oddělil vodu od pevniny a přinesl do tmy světlo.

Zdroj v angličtině ZDE

V čem je problém Listiny základních práv pro Českou republiku

12. 10. 2009 / Jana Bobošíková

Vstoupí-li v platnost Lisabonská reformní smlouva, otevírá se mezinárodně právní prostor k opětovné diskusi o platnosti dekretů prezidenta Beneše a ke znejistění majetkových vztahů v ČR. Problém tkví v Listině základních práv EU, která je součástí Lisabonské reformní smlouvy. Listinou se řídil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, když vlastnictví, nabyté na základě dekretů prezidenta Beneše, potvrdil. Po ratifikaci Lisabonské reformní smlouvy, která tak získá sílu Smlouvy zakládací, se ale vlastnické spory přesunou k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku. A je jasné, že nikdo dopředu nemůže vyloučit, že Soudní dvůr EU, pod který bude Lisabonská smlouva spadat, může dojít k jiným závěrům, než k jakým došel Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

An English version of this article in CLICK HERE

Policejní perzekuce před izraelskou ambasádou

12. 10. 2009

Dnes 9.10.09 jsem se zúčastnil nahlášené a povolené demonstrace před izraelskou ambasádou, píše Martin Řezníček.

V domnění, že jsem svobodný občan, jsem natáčel demonstraci i izraelskou ambasádu. Zhruba po 10 minutách natáčení ke mně přišli dva uniformovaní policisté s jedním tajným a vyzvali mě, abych předložil občanský průkaz. Dotázal jsem se na důvod své perlustrace a jeden policista mi odpověděl, že důvodem je mé natáčení "chráněného objektu". Tím zřejmě mysleli izraelskou ambasádu.

Squatting jako obecně prospěšná práce

12. 10. 2009 / Lenka Kužvartová, Tereza Virtová

I když jsme se za uplynulý měsíc dočkaly mnoha zhodnocení squatterské akce na Albertově, pořád nemáme pocit, že bylo řečeno všechno. Zvláště byly paradoxně pomíjeny některé podstatné aspekty celé akce. Rády bychom tedy ukázaly celou událost naším pohledem, pohledem dvou přímých účastnic. V následujícím textu předkládáme hlavní motivy, které nás ke squatování vedly a vedou, a také komentujeme průběh squatterské akce, především závěrečný policejní zásah.

Venkovští starostové v městské straně TOP 09

12. 10. 2009 / Jan Potměšil

Dne 9.10.2009 Lenka Andrýsová zveřejnila na stránkách Britských listů poměrně kritický text o straně-nestraně TOP 09. Název sliboval odhalení nových informací, obsah až na některé detaily (např. kandidatura Kalouska v kraji, kde má větší šanci být zvolen) už tak překvapivý nebyl. Přesto tento článek vítám, neboť po nekritickém obdivu médií ke staronové straně a jejímu chodícímu billboardu, knížeti Schwarzenbergovi, kdy jsme četli rozhovor s knížetem, článek o knížeti, rozhovor s manželkou knížete, fotku knížete zleva, fotku zprava, další rozhovor s knížetem atd., trocha realismu neuškodí.

Zajímavý názor

12. 10. 2009

Nastuduj si ústavní právo. Takto to nejspíš vypadá, že tady záměrně rozšiřuješ poplašné zprávy.Nejsi náhodou rusák? Vypadáš tak.

Jak může tobě někdo dovolit publikovat ty tvoje bolševický demagogie. Ani nevíš co je to rasismus.ale rád se cítíš být diskriminován? Jiné vysvětlení pro tebe nemá. Rasista je někdo jako ty, který neustále kydá svinstva na západní kůlturu a odsuzuje roli NATO jako jsi to bnapsal v tom své slintu.Běž se nechat léčit.To že nás rusáci diskriminovali a násilím nás přisuzujou za své bratry to je rasismus,troubo. Je zbytečné se s tebou zahazovat, jsi jasnej.

Že by jste vy pomatenci aktivisté drželi pohromadě? Dokud vám bude někdo dávat prachy za konspirace proti všemu co uznáte "Vy" nepřijatelné. Víš kolik procent populace vás podporuje a kolik si o vás myslí, že jste šmejdi? jste necelá setina.Tak zmlkni, píše redakci vzdělaný a zdvořilý elektrikář Vlastimil Kubát ze Světlé nad Sázavou, z emailové adresy označené jménem V. Kubát.

Prezident a nýmandi

11. 10. 2009 / Štěpán Kotrba

Nedá mi to a opět se musím zastat prezidenta Klause, na kterého útočí v posledních dnech ze všech stran novináři, blogeři i obyčejní nýmandi. Vyjednávání vyžaduje chladnou hlavu. Není to uzlíček emocí "senilních starců" ani "malých dětí". Je to racionální proces vedoucí k dosažení cíle. Cena za jeho dosažení odpovídá ceně zisku z jeho prosazení. Osobní pozice v tomto procesu nemají roli. Pozice státu v privatizaci po roce 1989 byla likvidována cíleně samotnými aktéry vyjednávání - vládou ODS za přispění ODA a lidovců. Cenou za vytvořní kapitalismu byl pád vlády Václava Klause, Sarajevo a opoziční smlouva. Vyjednávací pozice České republiky při dohadování přístupové smlouvy k EU byla likvidována cíleně samotnými aktéry vyjednávání - vládou ČSSD. Na její hloupost vlády a diplomacie doplatil český vinařský, zemědělský a cukrovarnický průmysl, stejně jako sklárny, porcelánky a textilky. Kapsy si na úkor majetku státu i jeho ekonomického potenciálu napakovali všichni - bez rozdílu politické orientace. Vyjednávací pozice České republiky při dohadování Liabonské smlouvy byla opět likvidována cíleně - vládou ODS.

Bývalý vicepremiér Vondra ani ostatní politici nemluví pravdu, o problému Listiny věděli

11. 10. 2009 / Jana Bobošíková

Prohlášení Jany Bobošíkové k dnešní Partii TV Prima a OVM ČT

Jsem pobouřena bezcharakterností, s jakou čelní politici ČR lžou v přímém přenosu do očí občanům ČR, že neměli žádné informace o problému, který nyní veřejně odkryl prezident ČR Václav Klaus v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy. Právní studii k možnému prolomení Dekretů prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU, včetně výjimky, kterou si vyjednaly Polsko a Velká Británie, jsem zaslala ještě jako poslankyně EP členům vlády ČR, Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR dne 2. dubna 2008 a opakovaně 30. listopadu 2008. Členům Senátu Parlamentu ČR, mezi nimiž je i proradný Alexandr Vondra, jsem studii poslala ještě 6. května 2009, v předvečer hlasování o ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Dále -- od 28. dubna 2009 je veřejně k dispozici odborný článek s názvem: "K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu.", který napsala Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., která působí v Praze v Parlamentním institutu (poradní orgán Parlamentu ČR). Článek najdete v plném znění v časopise Právní rozhledy 8/2009, vydaném 28. dubna 2009 na stranách 267-304.

O problému, který ohrožuje majetkové vztahy v ČR, byli politici informováni. Kdo tvrdí, že nebyl, neumí číst nebo záměrně lže.

Více ZDE ZDE

Klaus prohrál

11. 10. 2009 / Boris Cvek

Když teď pozoruji chování prezidenta Klause, nevěřím vlastním očím. Ačkoli jsem o něm neměl valné mínění ani dříve, jak čtenáři Britských listů vědí, nikdy by mne nenapadlo, že sám, bez jakéhokoli mandátu, bude stát proti rozhodnutí Parlamentu a proti všem státům Evropské unie, které společnou dohodu už schválily, jen proto, že má jiné mínění.

Neberu Klausovi jeho odpor k EU, neberu mu právo aktivně kritizovat, vznášet pochybnosti a podmínky během ratifikačního procesu v ČR - měl říci předem, co si žádá, aby podepsal, měl si pro své stanovisko získat Parlament a vládu, a tak by jeho osobní postoj byl postojem jednoho z 27 států a měl by svou váhu.

"Měl jsem se líp učit, mohl jsem tunelovat"

9. 10. 2009 / Karel Dolejší

Událost, kterou server Novinky včera označil za "netradiční kampaň na podporu vzdělanosti" - tedy situace, kdy romští stavební dělníci v Praze nosili za mírnou úplatu reklamní žlutá trička s nápisem "Měl jsem se líp učit" - upozornila nejméně na tři důležité skutečnosti. Za prvé, do popředí se dostal slogan, podle nějž v ČR vzdělání představuje klíč ke společenskému vzestupu; za druhé, vynikla dosti rozšířená představa, že manuální práce musí být každopádně prací podřadnou; a za třetí, stalo se zřejmým, že někteří manuálně pracující příslušníci romské menšiny jsou za úplatu ochotni stát se na odiv vystavovaným ztělesněním společenské inferiority.

Jaroslav Bašta, soudce Lynch a ministr Kohout

9. 10. 2009 / Milan Daniel

Česká republika zastavila 16. listopadu 2008 vydávání víz vietnamským občanům na velvyslanectví v Hanoji, v únoru letošního roku následovalo stejné stop pro další čtyři země. Předcházel tomu nejprve špatně zvládaný migrační boom, opatření bylo pak umožněno zejména poklesem poptávky po cizí pracovní síle. Ze svého úhlu pohledu na něj nejvíce doplatili již zmínění Vietnamci a Ukrajinci.

Náboje 5,56x45 mm NATO.

Kterak úřad mění, až vymění

8. 10. 2009 / Karel Dolejší

Není tomu tak dávno - a někteří aktéři to ještě osobně nerozdýchali - co se Topolánkova "atlantická" vláda ztrapnila spojením své budoucnosti s projektem amerického protiraketového systému NMD/GMD, nad nímž se však již v době nástupu minulého kabinetu začínaly stahovat mraky. Projekt byl neperspektivní nejen z důvodů politických, jak nám sugeruje legenda zhrzených radaristů o "Obamově zradě", ale také a především pro celkovou technickou nekvalitu a koncepční zastaralost - mimo jiné i proto, že závisel na snadno zničitelných statických základnách. Nyní se v českém rybníčku opět schyluje k něčemu velmi podobnému: Podle zprávy serveru Novinky se Bartákovo ministerstvo chystá zakoupit za dvě miliardy nové útočné pušky pro českou armádu, přičemž "Výměna zřejmě souvisí se snahou armády přejít na standardní ráži NATO 5,56, což by při zejména při misích usnadnilo logistiku, neboť by se mohly používat shodné náboje", uvedly Novinky.

ČSBS Lidice podporuje Václava Klause v boji za dekrety prezidenta Edvarda Beneše

12. 10. 2009

Členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu z Lidic podporují žádost prezidenta ČR Václava Klause o výjimku v Listině základních práv EU v Lisabonské smlouvě. "Jednoznačně podporujeme prezidenta Václava Klause v jeho požadavku na mezinárodně právní ochranu ČR před možností prolomení Dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Jsme přesvědčení, že jediný postup, kdy občané našeho státu budou mít nezpochybnitelné právní záruky, že nedojde ke znejistění majetkových vztahů a nebudou se muset bát o střechu nad hlavou, je právě státnický postoj prezidenta republiky," konstatuje mluvčí organizace Pavel Horešovský.

Text Bobošíkové není odborná analýza

12. 10. 2009

Premiér uvedl to, co uvedl, z důvodu, že má na mysli odbornou analýzu. Ne odborně znějící spekulaci se slovem "Studie". Mám na mysli tu bobošíkovskou hru s vlastnickým právem, píše čtenář Martin Novák.

Bobošíková (nyní společně s Klausem, který to rozhodně četl) zpochybňuje ve svém textu ve skutečnosti vlastnické právo dle Listiny?!: "V tomto případě by tedy patrně mohlo docházet k podávání žalob proti ČR pro nedodržování některých ustanovení Listiny (zejména právo na vlastnictví)" To si pište, že se právo na vlastnictví v České republice V SOUČASNÉ době nedodržuje !!!

Pat a Mat

12. 10. 2009 / Vladimír Nindel

Volby se posunuly z podzimu na jaro, ale jejich hlavní soupeři zatím zůstávají nezměněni. Je zcela na místě nabídnout čtenářům důkladné a odborné srovnání dvou výrazných mužů české politiky.

První z nich, Jiří Paroubek, se ovšem pro zastávání jakékoli významné funkce v politice zcela diskvalifikoval. Hlavní a přesvědčivé argumenty proti němu jsou: 1. má bradavici, 2. někteří míní, že je tlustý, 3. je papaláš, 4. podle jednoho účastníka internetové diskuse prý smrdí. Aby toho nebylo málo, byl prý dokonce chvilku arogantní, když po něm házeli vejce.

Jiří Paroubek je vlastně tak nemožný, že žádné argumenty proti němu nejsou zapotřebí. Svoji ničemnost však dovršil, když si dovolil jednat s ruským premiérem, a to bez svolení knížete Schwarzenberga!

Vošajstlich

12. 10. 2009 / František Řezáč

Jsem opravdu zaujat některými reakcemi na postup prezidenta Klause ve věci Lisabonské smlouvy. Ponechávám stranou vyjádření pana Cveka, která mají vždy svůj neopakovatelný kolorit, bez něhož už by Britské listy asi nemohly být tím, čím jsou. Ať pan Cvek sám zváží, zdali se ve svých textech hodlá posunout k pustému nadávání bez argumentace, jako to činí ve svém posledním příspěvku.

Start dvou antiraket Standard.

ČR: Antirakety místo radaru?

9. 10. 2009 / Karel Dolejší

Poslední zprávy poněkud konkretizují podobu plánů Obamovy administrativy, jež mají nahradit zrušený Bushův projekt evropské protiraketové základny. Podle toho, co zveřejnila česká, polská, americká a ruská média, se situace jeví následovně: V Polsku by měly být umístěny týlové a řídící základny systému Aegis, o něco později pak pozemní verze původně námořních antiraket Standard, až po nejvýkonnější verzi SM-3 Block IIB schopnou ničit mezikontinentální rakety, a dále několik dříve slíbených baterií protileteckých/protiraketových střel Patriot. V ČR by údajně mohly být rozmístěny mobilní pozemní antirakety Standard. V aktuálních článcích chybějí podrobnosti o verzích antiraket plánovaných pro ČR, nicméně americký fyzik Dean Wilkening již dříve řekl listu Nězavisimaja gazeta, že středoevropský prostor je vhodný zejména pro umístění výkonnějších verzí antiraket Standard. Takže perspektiva českého protiradarového hnutí nyní vypadá následovně: Radar byl zamítnut, místo něj se však bez ohledu na názor české veřejnosti jedná o rozmístění antiraket schopných ničit mezikontinentální strategické rakety.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2009

8. 10. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V září 2009 přispělo celkem 188 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 32 108.45 Kč, příjem z reklamy byl 15 900.00 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30. 9. 2009 částku 12 330.29 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a