Text Bobošíkové není odborná analýza

12. 10. 2009

Premiér uvedl to, co uvedl, z důvodu, že má na mysli odbornou analýzu. Ne odborně znějící spekulaci se slovem "Studie". Mám na mysli tu bobošíkovskou hru s vlastnickým právem, píše čtenář Martin Novák.

Bobošíková (nyní společně s Klausem, který to rozhodně četl) zpochybňuje ve svém textu ve skutečnosti vlastnické právo dle Listiny?!: "V tomto případě by tedy patrně mohlo docházet k podávání žalob proti ČR pro nedodržování některých ustanovení Listiny (zejména právo na vlastnictví)" To si pište, že se právo na vlastnictví v České republice V SOUČASNÉ době nedodržuje !!!

Bobošíková chce omezit práva občanů ČR DOVOLAT se práva u evropských soudů! Sudeti jsou pouze ikonou této snahy.

V závěru článku Bobošíková píše opravdu pádný argument:

"A je jasné, že nikdo dopředu nemůže vyloučit, že Soudní dvůr EU, pod který bude Lisabonská smlouva spadat, může dojít k jiným závěrům, než k jakým došel Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku."

Na to reaguje soudce EU:

..."Již jen z tohoto důvodu lze stěží předpokládat, že by se náš soud těchto případech dramaticky odchyloval"

Tedy NEHROZÍ rozdílný výklad obou soudů!

Jak na tohle chcete odborně reagovat? Pouze pokrčením ramen. Což premiér učinil. VY ve své neznalosti a touze jste si hodil ...

Je běžné reagovat pouze na relevantní informace, protože těch druhých je podstatně víc.

Pokud reflektujete jeho počínání svým titulkem, chci se zeptat zda je tento způsob překrucování běžný i v seriozních článcích v Británii?

Možná se pohoršuji nad nějakou pitomostí, ale dal jsem si práci ji vyvrátit...

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 12.10. 2009