Winston Churchill byl bolševik

14. 8. 2009

Hádejte, kdo pomohl zavést státní zdravotnictví v Británii? Absolutní symbol konzervatismu Winston Churchill - a byl na to hrdý, píše na stránkách www.salon.com Joe Conason.

Dlouho předtím, než se narodilo mnoho z dnešních pravicových demagogů s pěnou u huby, obdivovali a milovali američtí konzervativci Winstona Churchilla, někdejšího britského konzervativního premiéra, jehož válečné vedení britského národa proměnilo v živoucí symbol ozbrojené demokracie. Tato pověst byla ještě posílena jeho legendárním projevem v Missouri r. 1946, kdy Churchill varoval, že nad východní Evropou se uzavírá "železná opona". Pravicoví novináři a bloggeři natolik obdivují tohoto starého válečníka, že dokonce vyhrál u nich při hlasování o "Muže století".

Avšak podle měřítek dneška, kdy titíž konzervativci mobilizují občanský odpor proti reformě amerického zdravotnictví, aby "postavili hráze socialismu", tentýž velikán byl ve skutečnosti šíleným bolševikem. Protože k jeho nejtrvalejšímu dědictví patří to, že založil a podporoval systém britského státního zdravotnictví, které je zdarma pro všechny.

Churchill byl znám jako politik, který dával své zemi a civiulizaci přednost před svou stranou. Vláda, které předsedal během druhé světové války, byla širokou koalicí britských stran, od jeho vlastních konzervativců až po demokratické socialisty - labouristy. Uprostřed druhé světové války požádala Churchillova vláda sira Williama Beveridgeho, sociálního reformátora a ekonoma z Liberální strany, aby prostudoval systémy sociálního pojištění, které by mohly snížit chudobu, nemoci, nezaměstnanost a negramotnost v Británii.

V roce 1942 vydal Beveridge analýzu, která měla obrovský dopad. V ní navrhl založení státníého zdravotnictví, které by poskytovalo zdravotní péči všem mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich finanční prostředky tak, jak to činila britská koaliční vláda během nouzové situace, způsobené německým bombardováním britských měst.

I když Churchill myšlenku státního zdravotnictví schválil, jeho strana prohrála v prvních poválečných volbách r. 1945, částečně proto, že britští občané nedůvěřovali konzervativcům, že doporučení Beveridgovy zprávy realizují. Namísto toho státní zdravotnictví zavedla britská labouristická strana r. 1948.

O tři roky později se k moci vrátil Churchill a Konzervativní strana. Tou dobou mohlo být britské státní zdravotnictví stále ještě zrušeno - a mnoho členů Konzervativní strany a mnoho příslušníků British Medical Association to také chtělo učinit.

Avšak Churchil požádal Claude Guillebauda, ekonoma z Cambridge university, aby se postavil do čela výboru, který prozkoumal výkonnost a efektivitu NHS. Gillebaudův výbor zjistil, že britské státní zdravotnictví je vysoce efektivní a potřebuje další finanční zdroje, aby se jeho efektivita zajistila i nadále. Konzervativci za Churchilla i jeho následovníci poskytli další peníze na vybudování dalších klinik a nemocniíc. I Margaret Thatcherová, nejideologičtější konzervativní premiér moderní doby, prohlásila, že "státní zdravotnictví je v našich rukou v bezpečí".

Jako dlouholetý konzervativec, který silně uznával podnikavost a schopnosti (a měl také spoustu méně obdivuhodných pravicových předsudků) by Churchil odmítl, kdyby ho někdo charakterizoval jako socialistu. Proč tedy podpořil a ochraňoval britské státní zdravotnictví? Částečně jistě z politického oportunismu, ale také, protože měl pocit etické morální povinnosti, který, jak se zdá, nezatěžuje současné konzervativce, kteří tvrdí, že ho tak obdivují.

V březnu 1944 Churchill výmluvně vysvětlil své názory na zdravotnictví a společnost členům Royal College of Physicians v Londýně:

"Objevy lékařské vědy musejí být dědictvím všech. To je jasné. Proti nemocem je nutno bojovat, jestli postihnou nejchudšího či nejbohatšího člověka - prostě na základě toho, že nemoci jsou nepřítel; a je nutno proti nim bojovat tak, jak hasičská četa poskytne svou plnou pomoc nejskromnější chaloupce stejně jako nejdůležitějšímu paláci. Naší politikou je vytvoři státní zdravotnictví, abychom zajistili, aby všichni v zemi, bez ohledu na prostředky, věk, pohlaví či povolání, měli tytéž příležitosti mít prospěch z nejlepší a nejmodernější lékařské vědy a spojených zdravotnických služeb."

A to Churchill také učinil - a po zbytek života bojoval proti představě, že britské státní zdravotnictví založili jen labouristé.

V minulých dnech se britské státní zdravotnictví stalo součástí americké debaty o zdravotní péči, když Investors Business Daily, ostře pravicová finanční publikace z New Yorku, napsala v redakčním komentáři, že ve státním zdravotnictví, jaké existuje v Británii, byl Steven Hawking, fyzik, populární spisovatel a nositel Nobelovy ceny, by dávno zemřel na Lou Gehringovu chorobu, jíž trpí od 21 let. Tento primitivní článek vyvolal od Hawkinga reakci - Hawking žije celý život v Británii - že britské státní zdravotnictví mu zachránilo život. Rozzuření Britové ze všech politických stran začali houfně bránit své zdravotnictví, posmívají se hloupým americkým pravičákům a zahltili Twitter zprávami s heslem "I love the NHS".

Ať už jsou klady a zápory britského státního zdravotnictví jakékoliv - a většina odborníků souhlasí, že dělá vynikající práci navzdory nedostatečným finančním prostředkům - jeho význam pro americkou debatu o zdravotnické reformě je zřejmě víc morální než praktický. Představte si, v jaké zemi bychom žili, kdyby ti, co tvrdí, že představují v Americe konzervatismus, měli alespoň malou míru lidského slitování a politické slušnosti, jakou měl Winston Churchill.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Související články

Nemyslitelná operace - Churchillův plán III. světové války

10.3. 2014 / Josef Vít

Roku 1945 existoval plán spojenců, zvaný Nemyslitelná operace, který se zdá skutečně nemyslitelný, totiž začít třetí světovou válku těsně po skončení války druhé. Měl jí být útok na Rudou armádu a kobercové bombardování ruských měst - něco na způsob ...

Obsah vydání | Pátek 14.8. 2009