O stavu veřejné scény vypovídá i chování "malých" stran a impotence intelektuálů

13. 8. 2009 / Bohumil Kartous

Když jsem včera psal reakci na text "Několik vět 2009", který je podle mého mínění plný zkreslených představ, černobílého vidění a atavismů, netušil jsem, že jeho autorkou není paní Šiklová. Ta pod dokument připojila své jméno a neuvedla zdroj. Podobně naložila s dokumentem Strana zelených, která mezi tím, po veřejném ohrazení se autora textu proti zneužití jeho autorského díla touto stranou, neoprávněnou kopii ze svého profilu v síti Facebook smazala.

Paní Šiklová je akademička s patřičným renomé v rámci českého mediálního prostředí, a přesto nevyhověla ani základním požadavkům citace cizího díla, když pod dokument uvedla své jméno a nechala ho takto kolovat v domnění, že se jedná o její vlastní autorské dílo. Strana zelených si tento text, vzhledem k obsahu, který jí v mnohém nadbíhal, aniž by to bylo podle reakce na zneužití textu touto stranou jakkoliv autorem zamýšleno, přivlastnila s pocitem, že může cizí autorství zneužít ve svůj vlastní prospěch.

Toto je obraz z pozadí protestu proti nadvládě dvou velkých stran, jejichž "absolutní moc" mají omezit strany malé. Má se tak stát za pomoci intelektuální impotence a zneužívání cizích práv ve svůj vlastní prospěch.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 13.8. 2009