Otázka legitimity demokratického rozhodování

14. 8. 2009 / Tomáš Peltan

Otázka legitimity demokratického rozhodování o využití území je zajímavá a důležitá. Většina civilizovaného světa uznává potřebu demokratického (resp. politického) rozhodování o uspořádání a využití území a za tím účelem jsou vytvářeny územně plánovací dokumenty, které jsou většinou schvalovány demokratickým (nebo jiným politickým v nedemokratických zemích) procesem. Při vytváření podobného dokumentu pak nehrají roli pouze možné fyzické vlivy na okolí, ale též ostatní vlivy týkající se dotčeného území - často i s tím, že jsou naopak určité negativní fyzické vlivy tolerovány (například výměnou za nová pracovní místa...).

Cílem rozhodování o území by měl být po všech stránkách vyvážený rozvoj území a měl by zohledňovat i nefyzické faktory - například by neměl umožňovat obytnou zástavbu v územích, kde například není dostatečná kapacita škol, což je sice faktor ze své podstaty ne-fyzický, ale také poměrně důležitý (a také v našich končinách pohříchu ignorovaný). Stejně tak je nutné zvážit i ostatní fyzické i ne-fyzické souvislosti plánovaných záměrů.

Je zcela legitimní v rámci takového procesu z jakéhokoliv i nefyzického důvodu odmítnout libovolné využití území. Přesvědčený demokrat by měl svým spoluobčanům důvěřovat do té míry, že bude věřit, že dokáží odlišit nezbytně nutnou míru zásahu do soukromých práv od šikany. Tím se ostatně přesvědčený a autentický demokrat liší od demokrata fasádního, který ve skutečnosti v demokracii nevěří a považuje jí za omezování "svobody" a formu útlaku. Není možné být autentickým demokratem a odmítat demokratické prostředky rozhodování pod hlavičkou (ne)omezování cizí svobody.

V celém problému Tesca je také nutno uvědomit si i rozdíl mezi chápáním stavebního řízení v anglosaském světě a v našich končinách, kdy u nás se jedná o převážně formální proceduru kontroly splnění požadavků kladených zákony a příslušnou územně plánovací dokumentací, v anglosaském světě je podíl rozhodování úředníka o něco vyšší a může zrejmě v některých případech částečně zasahovat do oblasti u nás vyhrazené územnímu plánování.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.8. 2009