Lidová noetika

14. 8. 2009 / Michal Kuklík

Překvapen nedostatečným výkonem redaktora Dolejšího v kritice Hauserova traktátu předkládám své dílo metaře, abych střepy moudrostí smetl na úhlednou kopici, tentokrát bez moudrostí.

I.

Je chyba hloubat o poznání empirickém, nebo racionálním. Neděje se empirie bez racionality a neděje se racionalita bez empirie.

Poznatek uchopuje poznané nedostatečně, to všichni vědí.

Sebevztažení je nemožné, jakkoliv mudrci pracující se zhoubnou abstrakcí říkají, že v jejich abstrakcích se děje. To si namlouvají.

Vztah je čas, kráčí od dřívějšího k pozdějšímu, nemotá se v kruhu od dřívějšího k dřívějšímu.

Poznat se nevztahuje k poznat . Žijící, dějící se, poznávající poznat se vztahuje k poznanému poznat , nedostatečně uchopenému, ne k sobě.

Děj poznat je proto tajemství. Je chyba hloubat, jak byly pojmy -- a jestli byly -- před svým poznáním. Člověk o tom nemůže nic vědět. Pojmy prostě vyrábí svým poznáním -- a víc o tom nemůže vědět.

Poznatek předchází poznané, čas poznat jde od zobrazujícího k zobrazenému.

Člověka udivuje, jak některé pojmy ukazují tam venku aspoň dočasně úspěšně -- dejme tomu změna a stálost , později v historii řečené co čas a prostor . Bez nich člověk nic jiného neuchopí a nic neřekne.

Díky gramatice člověk řeční o "časech" a "prostorech" před vznikem člověka.

Čísla a počítání jsou také neobyčejně úspěšné pojmy.

Nemá smysl hloubat, proč jsou některé pojmy v poznání tak úspěšné. Neboť alternativa k tomu není možná. Nic by se nedělo.

II.

O něčem člověk klidně řeční, přestože přesně vzato nemůže.

Je příroda mimo člověka rozporná, nebo spořádaná? Rozpor a pořádek jsou děje lidského soukromí a je chyba promítat je do přírody mimo člověka. Příroda se tak básnicky polidšťuje.

Děj poznání nijak nemění to venku, ač se k němu vztahuje.

Dobré je neobjektivovat, neodvrhovat děje lidských soukromí tam ven.

"Medvědice je matka medvíděte."

Je "matkou", která neví, že jí je. Lidská matka to ví -- sloveso být tu má jiný smysl, je to jiné sloveso.

Smysl je děj lidského soukromí, proto je nesmysl hledat smysl počasí, nemoci, ...

I lidské smysly jsou jen zvířecí. Vnímat smysly není poznat . Člověk chybně říká

"Já vidím medvědici."

Jenže ji nevidí svým zvířecím zrakem, poznává ji co člověk.

Řidič auta, který jede jen podle svého zvířecího zraku, nepoznává silnici. III.

Identita je vztah stejností -- a tím jinakost, změna, nebo stálost. Odtud mohou vzejít mnohé zmatky.

IV.

V pradávné historii člověk poznával bohy , kteří způsobovali kdeco. Člověk pozoroval boží stvoření .

Od poznání bohů k pouhé víře v ně je hanebný ústup. Nábožensky věřící lidé věří v Boha tak, jako věří, že se nesvalí se schodů.

Velký třesk a struny o jedenácti rozměrech člověk také nepoznává, věří v ně.

Trvám na tom, že k poznání čísel jsou nutné také smysly.

Žijeme v čase bohatého poznání? Nebylo více vzrušující, když vznikalo sloveso být , slovo dvě , ...?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.8. 2009