Od kdy je Matěj Šuster mluvčím všech občanů?

3. 8. 2009

Matěj Šuster, výzkumný pracovník Liberálního institutu, ve svém nedávném článku mj. píše: "Občané naopak podporují činnost vědců z toho důvodu, že si od takové investice slibují `zlepšení podmínek lidského života', tj. zvýšení svého subjektivního blahobytu." Rád bych jej tímto požádal, aby se napříště nevyjadřoval jménem (všech) občanů. Nejde přitom jen o to, že se někteří lidé, například já, k tomuto názoru, který bych nazval "hedonickým primitivismem" nehlásí. Jde především o to, že se jedná o velmi jednoduchý a manipulativní rétorický trik. Poctivější by bylo napsat: "Já, Matěj Šuster podporuji činnost vědců pouze z toho důvodu, že si od takové investice slibuji `zlepšení podmínek svého života', tj. zvýšení svého subjektivního blahobytu", případně, pokud svůj názor konzultoval s dalšími: "Já a mých pět přátel z Liberálního institutu jsme se shodli na tom, že...". To by ale neznělo už tak úderně, napsal Jiří S. Novotný.

Je samozřejmě možné, že si Matěj Šuster v důsledku svého ideologického zaměření nedokáže představit, že by někdo mohl uvažovat jinak než on sám, případně se domnívá, že my ostatní žijeme v jakémsi sebeklamu a to, že podporujeme vědu i z jiných důvodů než bažení po blahobytu, je jen naše iluze. Na takové názory má jistě právo, ovšem ani to mu nedává oprávnění mluvit jménem (všech) občanů. Ponechte nám svobodu artikulovat naše sebeklamy a iluze. Liberální institut se, pokud vím, hlásí k individualistické tradici. Překvapuje mě tedy když výzkumný pracovník v něm působící argumentuje způsobem, ze kterého na mě dýchla doba samozvaných mluvčích pracujícího lidu. Jednotlivci sami ví, co je v jejich zájmu, co podporují, proč to podporují a dokáží to sami za sebe sdělit. Nepotřebují ani nezvolili Matěje Šustera svým mluvčím.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 3.8. 2009