Půjde Rada Českého rozhlasu za své jednání k soudu?

12. 6. 2009

ŠOK│ Vlasta Straková a Jana Hofmanová z iniciativy Gorily on-line v ohrožení si stěžovaly svým poslancům na činnost Rady Českého rozhlasu. Za tu drzost chtěla Rada Českého rozhlasu proti oběma koncesionářkám podniknout právní kroky - žalovat je za pomluvu. Absurdní krok obhajoval na zasedání Rady osobně její předseda Jiří Florian. Nicméně tento krok Radě vymluvili její právníci. Rada nicméně při projednávání tohoto bodu porušila zákon na ochranu osobních údajů a občanský zákoník, neboť zveřejnila osobní údaje obou stěžovatelek. Rada navíc porušila zákon o Českém rozhlasu, neboť zfalšovala zápis ze svého jednání.

Členky iniciativy Gorily on-line v ohrožení nyní zaslaly Radě Českého rohlasu dopis, který zveřejňujeme níže a chtějí po ní písemnou omluvu. Nepřijde-li, mohou nejspíše členové Rady za své šikanózní jednání očekávat žalobu.

26. 5. 2009 Rada ČRo couvá - posluchačky žalovat nebude. Omluví se? ZDE

24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...? ZDE
5. 3. 2009 Porušování zákona v praxi - tragédie o více dějstvích se zpěvy ZDE
26. 2. 2009 Rada ČRo chce podat trestní oznámení na příznivkyně projektu Odhalení ZDE

Vážená Rado Českého rozhlasu,

se zadostiučiněním jsme přijali Vaše usnesení č. 48/09 ze dne 22. dubna 2009 (Rada ČRo konstatuje, že na základě svého usnesení č. 21/09 prověřila právní možnosti postupu vůči pí Vlastě Strakové a pí Janě Hofmanové z iniciativy Gorily on-line v ohrožení. Po právních konzultacích v této věci ustupuje od právního stíhání vůči pí Vlastě Strakové a bude pokračovat v právních krocích vůči pí Janě Hofmanové) a usnesení 61/09 ze dne 20. května 2009 (Rada ČRo, na základě právního stanoviska JUDr. Petra Zimy, se přiklonila k názoru, že ve věci paní Jany Hofmanové šlo o hodnotové stanovisko, nikoli tvrzení a na základě toho ukončila vůči jmenované další právní kroky. V obdobných případech Rada ČRo použije všechny možnosti v předmětném právním stanovisku uvedené.)

Nepovažujeme ale tímto celou tuto kauzu za uzavřenou.

Především Vás chceme požádat o vysvětlení, na základě čeho jste se rozhodli ustoupit od zamýšlených právních postihů, nebo o poskytnutí právního stanoviska JUDr. Petra Zímy v písemné podobě. V zápise ze zasedání Rady ČRo ze dne 20. května je uvedeno, že: „L. Jíša seznámil Radu ČRo se stanoviskem JUDr. Petra Zimy z AK Šváb, Zima a partneři ohledně možných právních kroků vůči paní Janě Hofmanové.“ Zápis v tomto případě neodpovídá pravdě, neboť zmíněné stanovisko na zasedání Rady vůbec nezaznělo a veřejnost tudíž vůbec nemá možnost posoudit, na základě čeho se Rada rozhoduje. Především poslední věta výše zmíněného ustanovení - „V obdobných případech Rada ČRo použije všechny možnosti v předmětném právním stanovisku uvedené.“ – je pro nás bez znalosti právního stanoviska nesrozumitelná.

Chtěli bychom Vás rovněž upozornit, že podle našeho názoru jste se svým usnesením č. 21/09 z 25. února 2009 dopustili porušení § 11 a § 12 Občanského zákoníku o ochraně osobnosti, a to jednak tím, že jste zveřejnili svůj záměr podniknout vůči zmíněným dvěma osobám právní kroky, čímž mohl být vyvolán dojem, že se dopustily nějakého protiprávního jednání, a jednak tím, že jste zveřejnili v zápise ze zasedání Rady jejich úplné adresy, což lze považovat za neoprávněné zveřejnění údajů osobní povahy.

Vážená Rado českého rozhlasu, ke korektnímu jednání patří nejen přiznat chybu, pokud se jí dopustím, ale také omluva. Žádáme tedy, abyste se omluvili. Dopis, na základě kterého jste zamýšleli uskutečnit právní kroky vůči paní Vlastě Strakové, byl psán za celou naši iniciativu Gorily on-line v ohrožení. Paní Jana Hofmanová psala zmíněný dopis sama za sebe. Protože je ale členkou naší iniciativy, postačí nám omluva adresovaná celé naší iniciativě. Žádáme vás, aby nám byla Vaše omluva zaslána písemně, aby byla poskytnuta médiím a zveřejněna na stránkách Rady ČRo. Žádáme Vás rovněž o vymazání adres obou zúčastněných osob ze zápisů ze zasedání Rady ČRo.

V Praze 12. 6. 2009

Za Iniciativu Gorily on-line v ohrožení

Jana Hajduchová

Vlasta Straková

Daniela Rounová

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.6. 2009