Život je Spojených arabských emirátech je civilizovaný

11. 6. 2009 / Martin Groh

Rád bych se vyjádřil k tvrzení o totalitě ve Spojených arabských emirátech, jak píše pan Krump: "absolutistické monarchie ve Spojených arabských emirátech, Bahrajnu a Saudské Arábii", kterou způsobily USA...podle pana Krumpa, míní Marin Groh.

V kontextu celé analýzy o níž zde hovořím, je nutné zdůraznit, že absolutistická monarchie možná je důsledek podpory USA, ale jako zřízení funguje úplně jinak, než jakékoliv totality, včetně té kapitalisticko pseudodemokratické, kterou pan Krump, dle mého mínění zcela správně a oprávněně, v e svém příspěvku tepe, a v níž žijeme on-line i my.

Požár je nutné zasypat vápnem a nechat být. V kontextu celé analýzy o níž zde hovořím, je nutné zdůraznit, že absolutistická monarchie možná je důsledek podpory USA, ale jako zřízení funguje úplně jinak, než jakékoliv totality, včetně té kapitalisticko pseudodemokratické, kterou pan Krump, dle mého mínění zcela správně a oprávněně, v e svém příspěvku tepe, a v níž žijeme on-line i my.

Je nutné si v prvé řadě uvědomit, že území SAE patří vládnoucím rodinám, tak,jako třeba panu Krumpovi jeho zahrádka. A je svobodným rozhodnutím každého obyvatele této části země, zda-li zde chce či nechce žít. Pokud chce, jako třeba v mém případě, pak je pochopitelné, že musí dodržovat jisté požadavky ze strany majitele půdy, takto pronajímatele. Jakkoliv se zdá absurdní pojmenování související s vlastnictvím, de facto tomu tak je. Zajisté najdeme spoustu nedokonalostí v řádu emirátů, ale není moc zemí na Zeměkouli, kde dostanete takovou míru svobody pro svoje sebeuplatnění, seberealizaci a svobodný život. Tady neodměňují úspěšné lidi cejchováním jako zlé kapitalisty, podvodníky, boháče tyjící z práce proletariátu...nic takového. Zde si váží toho, když dokážete být svébytným, vytvářet bohatství pro sebe i ostatní...třeba tím, že jim dáte práci. Za takové počínání vás nikdo nijak neperzekvuje. Naopak. Stáváte se partnerem. Pokud v tom tedy umíte v těchto končinách, poměrech a odlišné životní filozofii chodit.

Nevím, odkud pramení nevraživost právě k této monarchii, protože emiráty se jako monarchie neprojevují v žádném záporném smyslu tak, jak je chápe Evropan, odkojený dějepisnými poznatky z monarchií Evropských.... Jediné negativum, na které narazíte, je to, že nám bělochům Arabové závidí naši bílou kůži a proto se každý den ráno vybělují různými kosmetickými přípravky, zatímco my se tam, pod tím pražícím sluncem pečeme od ruda do hněda...což žádný Arab nikdy nepochopí. Jde o závist, znásobenou faktem, že bohatství bohatých Emiráčanů by stačilo na to, koupit si takové pidizemičky, jako je ČR, během dvou hodin několikrát dokola...ale není jim jejich bohatství nic platné, pokud by chtěli mít stejnou barvu kůže, jako my... Já osobně nechápu, proč je pro Araby barva kůže tak podstatná, ale vzpomenu-li si na Michaela Jacksona a jeho fóbii z jeho barvy pleti , přestávám se divit, byť nerozumím tomu,že na té bílé něco bude...tedy z pohledu těch nebílých. Je to smutné, ale naši bílou pleť nám Arabové prostě neodpustí...byť za ní,jaksi, nemůžeme, že?

Abych byl ale úplně pravdivý, je zde ještě jedno negativum... V SAE vás nechají vydělat obrovské peníze, ale nikdy vám nedovolí je ze země vyvézt. Je to jeden z důvodů, proč je ta země tak bohatá... Ne, nikoliv kvůli ropě, tu už SAE několik let mají pod zámkem a obchodují s cizí ropou.Jsou tak bohatou zemí, protože využívají posedlosti lidí po penězích a po vidině bohatství. Mají perfektní P.R. coby země, kde k bohatství každý slepý přijde...a každou minutu na nejluxusnějším letišti na světě vyvrhne pět letadel kolem tisícovky lidí, kteří vezou do země, v níž je k mání úplně vše -- takže co tam chcete ještě proboha nabízet? - svoje nápady a projekty...a svoje peníze. Ty jako jediné tam také nechají... Arabové jsou excelentní obchodníci...a excelentní podvodníci. Ne nadarmo bílá většina žijící v těchto emirátech, považuje za největší vítězství, podvést Araba...ne pro peníze, o ty přijdou všichni, kdo tuto zemi opustí, ale pro ten pocit.

A ano, málem bych zapomněl na evropský kolorit -- utiskování žen v arabském světě. Nevím, jak v Saudské Arábii, ale v Emirátech to chodí se ženami tak, že mladá Arabka, do té doby, než se vdá, je vychovávána dle zvyků (většinou náboženských) vlastní rodiny, a protože Emiráty jsou velice benevolentní, není nijak neobvyklé potkat Arabky v civilu. Pokud se potom žena vdá, je dle přání či vyznání svého manžela tu více, tu méně zahalená...na veřejnosti. Ale to je, kromě toho, že se nesmí dopustit cizoložství ba ani po očku pokukovat po jiných mužích, asi tak všechno, co se utrpení arabských žen v této zemi týče.

Protože arabský muž může mít současně více žen, ovšem za velice striktně daných podmínek : musí všem ženám poskytnout stejný životní standard. Čili může mít jen tolik žen, na kolik má peněz. Neexistuje, aby arabská manželka neměla svůj majetek, tedy bydlení, auto, konto, šperky atd. Neexistuje, aby se arabská manželka musela omezovat výší konta... Doma je hlavou rodiny právě ona, nikoliv muž! Jedinou nevýhodou je, že pokud si muž najde další manželku a překračuje povolený limit žen on-line (tuším, že toto číslo je šest), musí jedna z manželek odejít...s tím, co má. Má-li ovšem nezletilé dítě, požívá dále všech výsad rovnoprávných manželek. Až je dítě plnoprávné, což určí příroda a muž, připadá toto dítě muži a žena je propuštěna do svého života... ale nepředstavujte si to, jako v typicky českém prostředí, kdy soud automaticky přidělí dítě ženě a muž má smůlu... Pro Araby je dítě největší poklad, bohatství a náplň života a tak k němu také přistupují...a k jeho matce jakbysmet. Toho ostatně spousta evropských zlatokopek využívá...až to donutilo SAE přijmout poměrně přísný vízový a pobytový režim. Nevím, nejsem žena (asi ), ale leckterá, ne-li každá Evropanka, by s Arabkou ihned měnila, kdyby věděla, jaká je realita, nikoliv propaganda.

Stejně tak je tomu s mýtem o nerovnoprávnosti arabských žen v řízení dopravních prostředků, nebo dokonce v možnosti získat řidičský průkaz, potažmo tím nechuti dopřát arabským ženám vzdělání. V SAE ženy řídí, umí několik jazyků (jako každý domorodý Arab, vzdělání mají zdarma a dobré) a jsou brány s veškerou vážností a úctou. Naopak, cizinec, nearab, musí vždy dát arabské ženě na parkovišti přednost a to i v případě, že deset minut čekáte na uvolnění místa, a až se toto objeví, přijede Arabka a klidně na ono místo zaparkuje. Nesmíte ani ceknout, jinak zle s vámi...hrozí trest od vyhoštění ze země až po vězení. Znovu opakuji, že nevím, jak to chodí v Saudské Arábii, ale SAE jsou velice pokrokové a ve věcech denní potřeby velice liberální... O diskriminaci žen zde nemůže být nejmenší řeči . Tady si nikdo nedovolí ženu jakkoliv dehonestovat,uhodit ani nic podobného, co je "běžné" v českých rodinách.

Nechci zde dělat reklamu, ani analýzu arabského emirátu (to by bylo na spoustu kontroverzních stran nesouvislého textu, protože samotná tato země neví, jaká je, kde je, nerozumí si a filozofii marně hledá i ve starých textech mudrců...), jen chci zdůraznit, že pan Krump sice v dobré víře, ale neznaje poměrů, staví tuto zemi na roveň takových zrůdností, jakými jsou diktatury ať už EU. USA, nebo třeba KLDR.

Nejezděte do SAE na dovolenou, jeďte tam pracovat a bydlet, a pochopíte, že svět jde jinudy, než se nám zde, v zahnívající Evropě, zdá a tvrdí... Asie, Afrika (ne ta Mandelova!), Middle East...a část Ameriky jde kupředu a úplně jinam a jinudy, než zbytek ztrouchnivělého světa, nehodícího se, než k zasypání vápnem... Asie, Afrika, Middle East, Amerika -tady je budoucnost. Kdo nepochopí a neuteče, nevyhraje. Prohraje.

Prohraje to nejcennější, co kdo má. Svůj čas. Svůj život.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 11.6. 2009