"VYVÁŽENOST", KTEROU TELEVIZE NENÍ SCHOPNA OVLIVNIT...

Stěžovat si už není kam a na co, pane ministře

12. 6. 2009 / Štěpán Kotrba

Stěžoval jsem si u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na pořad České televize Před polednem, odvysílaný 21. 5. 2009, ve kterém zazněla předvolební propaganda primátorky Chomutova Řápkové (ODS) a starostky a senátorky Liany Janáčkové (ODS) a dalších starostů. Problémy "nepřizpůsobivých občanů" tak dostaly jednostrannou příchuť vyvolávání nenávisti ke skupině obyvatel a z důvodu nevyváženosti hostů tohoto setkání odmítl zde vystoupit i ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neshledala na postupu České televize nic divného, zákonu odporujícího. "Provozovatel vysílání (ČT) nesestavoval seznam řečníků, pouze zprostředkovával v živém vstupu divákům aktuální dění v Senátu, a nelze ho tedy vinit za to, jaké řečníky pořadatel pozval či nepozval, za to, že se někdo nedostavil, případně jaké názory jednotliví řečníci vyjadřovali", vzkazuje mi místopředsedkyně Rady Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., jinak vyučující na Právnické fakultě Karlovy univerzity a univerzitě ODS "CEVRO". Když bude provozovatel vysílání zprostředkovávat hodinový monolog předsedy Dělnické strany Vandase z nějakého mítinku v rámci mimořádného zpravodajství, tak neporuší vysílací zákon také... Geniální zdůvodnění. Nezdá se vám ovšem, milá místopředsedkyně Macková, že uvedená logika vašeho zdůvodnění je poněkud v rozporu s povinnostmi vysílatele?

Text stížnosti pro porušení zákona 231/2001 Sb., zákona 483/1991 Sb. o České televizi a Kodexu České televize na pořad Před polednem PDF

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) projednala na svém 10. zasedání ve dnech 2.--3. června 2009 na základě Vaší stížnosti případ pořadu Před polednem, odvysílaného dne 21. května 2009 od 9.10 hodin na programu ČT24. Rada celou věc podrobila důkladné diskuzi, přičemž vzala v úvahu veškeré sporné momenty, které byly příčinou Vaší stížnosti. Ta se týkala uvedení "veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR na téma, zda stát pomáhá městům a obcím s neplatiči", jímž byl dle Vás dán neadekvátní prostor pro prezentaci politického programu a postojů několika politikům jedné části politického spektra v médiu veřejné služby. Ve Vašem podání nebyl uveden čas odvysílání, bylo nicméně zjištěno, že veřejné slyšení tvořilo převážnou část pravidelného pořadu ČT24 Před polednem. Monitoring ukázal, že provozovatel zařadil do vysílání přímý přenos z veřejného slyšení v Senátu, které organizovala horní komora Parlamentu České republiky. Provozovatel nesestavoval seznam řečníků, pouze zprostředkovával v živém vstupu divákům aktuální dění v Senátu, a nelze ho tedy vinit za to, jaké řečníky pořadatel pozval či nepozval, za to, že se někdo nedostavil, případně jaké názory jednotliví řečníci vyjadřovali. Ve svém podání činíte provozovatele odpovědným za něco, o čem nemohl žádným způsobem rozhodovat. Přesto lze konstatovat, že v přímém přenosu zazněly protikladné názory, a to zástupců měst na jedné straně, a zástupce ministra pro lidská práva a menšiny na straně druhé. Rada neshledala důvody pro zahájení správního řízení. Děkuji Vám za Váš podnět. Mohu Vás ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

S pozdravem

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
místopředsedkyně Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání

Vysílatel je povinen podle § 31 odst. (2) zákona 231/2001 Sb. poskytovat objektivní a vyvážené informace. Pokud ovšem nejsou samy od sebe objektivní a vyvážené a v moci vysílatele není tyto informace objektivními a vyváženými učinit, neměl by je vysílat. Fakt, že jsou informace podávané při slyšení v Senátu neobjektivní či nevyvážené, mohl vysílatel předpokládat a konfrontovat je ihned po odvysílání s názory odborníků. Což Milan Fridrich neučinil. Alena Macková zde daleko víc rozvíjí logiku argumentace učitelky budoucích arogantních funkcionářů ODS, než nezaujaté učitelky právnické fakulty Karlovy univerzity.

Pro ministra Kocába i pro mne z uvedeného zdůvodnění mimo povýšené arogance správního orgánu vyplývá jedno podstatné sdělení: mediální prostor, a to i ten, limitovaný zákonem či ten, patřící veřejné službě, je prostě ring volný, přístupný kdejaké mediální manipulaci - eventmarketingu. A Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je plná lidí, kteří si neumí ani přečíst zákon. Hlavně že mají názor. Neonacisté a další extremisté tak mají otevřenou cestu do médií, jen vytvořit patřičně dramatické "events". A role ministra pro lidská práva je v tu chvíli rolí vládního šaška.

Uvidím, jak se uvedené stížnosti zhostí Rada České televize, jíž jsem stížnost zaslal také. Rozhoduje nezávisle a nejen dle vysílacího zákona, ale i dle zákona o České televizi a Kodexu České televize. Její členové jsou blíž i televizní praxi a tak vědí, co ředitel zpravodajství mohl učinit a neučinil. Tak by mohla Rada České televize dojít k jiným závěrům. Podle mých informací bude Rada ČT o stížnosti rozhodovat ve středu. Tož, necháme se překvapit.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.6. 2009