24. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 4. 2009

Neztratit jádro argumentu: Západní záliba v průměrnosti

Experiment Boylová ukázal, že naleštěné silikonové celebrity bez chuti a zápachu lze občas pro zpestření nahradit průměrnou domovnicí, neboť lid kvituje každé vybočení z nesmyslné disciplinace s velkým nadšením.

Je možná chvályhodné starat se o příští osudy čínské společnosti, jako to činí pan Moravec; domnívám se ovšem, že nám podobná starost tak docela nepřísluší - a navíc velmi připomíná rychlý argumentační únik před nepříjemnou skutečností ve stylu někdejšího komunistického "vy zase bijete černochy". V jistém smyslu nám přece může být úplně jedno, jak se bude Číně dařit za padesát let. Především snad jde o to, co bude se Západem, který se podle "Spenglera" citovaného Vimmerem zálibně shlíží ve vlastní průměrnosti nevyžadující velké úsilí. To je určitá diagnóza, kterou bychom nejspíše měli blíže prozkoumat bez ohledu na samotné Číňany.

V příkladu, který "Spengler" použil, má ČLR především funkci zrcadla -- a na zrcadlo, jak známo, se neradno zlobiti. Říši středu možná čeká růžová budoucnost, jak tvrdí někteří ekonomové; možná však, že krize západní poptávky naopak eskaluje do značné míry dosud skryté tenze etnického, náboženského, sociálního či geografického (protiklad pobřežní pás-vnitrozemí) původu. Nelze dokonce vyloučit, že Čína opět jednou stojí na konci civilizačního cyklu, v němž překročila kapacitu dostupných zdrojů a brzy ji čeká fáze kontrakce. To je jistě zajímavá otázka -- pokud jde však o osud samotné západní kultury, příliš na tom nesejde.

Zkusmo můžeme zasadil kauzu Boylová do rámce komparativní historie civilizací, jak ji najdeme u Arnolda Josepha Toynbeeho (1889-1975). Civilizace podle něj zakládají tvořivé menšiny, které vynaleznou odpověď na nějakou palčivou výzvu (těžké přírodní podmínky, tlak jiné civilizace atp.), jíž daná společnost čelí. Na základě úspěšné odpovědi je rozvinuta kultura upevňovaná institucemi. Dokud si tvořivá menšina uchovává schopnost nacházet účinné odpovědi na nové výzvy, následuje ji jak napodobivá většina uvnitř vlastní společnosti, tak společnosti sousední, které se k úspěšnému civilizačnímu okruhu připojují rovněž skrze napodobování (mimesi). Civilizace roste, dokud se její vnitřní spirituální impuls nevyčerpá, nové výzvy nezačnou být "řešeny" rutinní aplikací starých postupů bez ohledu na účinnost, a kreativní menšina se nezmění v menšinu dominantní. Již nezasloužené, pouze zděděné postavení dominantní menšiny se přitom stává prekérním: Většina ji přestává spontánně následovat, mění se ve vnitřní proletariát napodobující cizí vzory a musí být ke spolupráci nucena násilím; "barbaři" a civilizační konkurenti mimo území vlastního civilizačního okruhu jsou zase drženi za uzavřenými a bráněnými hranicemi (Limes Romanus, Čínská zeď, Maginotova linie, vrstvená protiraketová obrana...) a upadající civilizace postupně přechází do defenzívy. Zprvu ještě převládne nacionalismus, militarismus a tyranie dominantní menšiny. Brzy ale dominantní menšina vytvoří "univerzální stát" zcela podvazující jakoukoliv kreativní politickou aktivitu, vnitřní proletariát založí univerzální církev čerpající z resentimentu vůči útlaku a barbaři zformují bandy nájezdníků.

Trvající tlak zevnitř i zvnějšku postupně vede k podlehnutí dominantní menšiny, která se co do kulturní identity proletarizuje a barbarizuje, zatímco její dědictví "prokapává" k proletariátu, stává se kořistí barbarů a šíří se kulturní difuzí ke konkurentům.

Je samozřejmě otázka, co ve vztahu k takto obecnému schématu lze vyvodit z epizodické kauzy Boylová -- zda ji chápat jako příznak širšího trendu, jak to dělá "Spengler". Mám za to, že s jistou rezervou to smysl skutečně dává. Moderní populární hudba vznikla míšením kulturních vlivů a stylovou deregulací, v jejichž rámci po určitou dobu kvetla autentická kreativita svébytných individualit. Avšak již počínaje projektem The Monkeys začal hrát roli "tvůrce autenticity" kulturní průmysl, jehož vliv na celý proces postupně narůstal. Individuality s vlastní tvorbou a repertoárem se proti naleštěnému světu "Superstar" (vyrůstajícímu ze standardizovaného hlasového školení postaveného proti dřívějším dobám stále více na "silovém" výkonu, dále na zvukařích, garderóbě a make-upu) prosazují stále řidčeji. Z chtěně "autentické" produkce ve skutečnosti na hony dýchá průmyslovost, sterilita a umělost; "přirozenost" reprezentuje jen akcentování promyšleně zaranžovaných náznaků sexuality a stále častěji "nespoutaná síla" hlasu. Kromě toho, že je tento standardní kánon vstupenkou do světa kulturního průmyslu, nemá ovšem stylizace v jeho duchu žádný další smysl. Není tedy divu, že může být koneckonců pociťována i jako zbytečná zátěž. Proč by vlastně nemohl kus vepřového s podobným nadáním jako kterákoliv průměrná průmyslová "hvězda" interpretovat zděděný repertoár stejně jako kdokoliv jiný? Copak móda a kosmetika tvoří rituál, který má pro obecenstvo jiný než čistě povrchní smysl? Proč by se televizní pěvecká soutěž nemohla zkusmo "proletarizovat" až na hranici karaoke show v hospodě sedmé cenové skupiny?

V kauze Boylová vidím především řízený experiment kulturního průmyslu, který starostlivě zaranžoval pokus zastřít vlastní existenci. Nevím kolikátý pokus v řadě to byl, ale tentokrát bombasticky uspěl. Ukázal, že naleštěné silikonové celebrity bez chuti a zápachu lze občas pro zpestření nahradit průměrnou domovnicí, neboť lid kvituje každé vybočení z nesmyslné disciplinace s velkým nadšením. Někdo může v dalším stupni řízené deregulace kultury vidět "demokratizaci"; já se však přece jen spíše přikláním k interpretaci, kterou předložil "Spengler". Jedna věc je nesmyslnost pravidel zformovaných kulturním průmyslem, ale něčím jiným a podle mne závažnějším šířící se nechuť k pravidlům vůbec. Hranice mezi vysokým a nízkým se stávají nepřesvědčivými; co mi vlastně ještě brání vymočit se do broušené vázy či porcelánové nádoby z éry dynastie Ming? Proč bych proboha nemohl chodit po městě v pyžamu? Vždyť je vše tak jedno...

Nad úspěchem slečny Boylové bych býval jásal, kdybych si mohl aspoň půl vteřiny myslet, že ohlašuje návrat kreativity do západní kultury. Tak tomu ale přirozeně vůbec není. Boylová pouze předjala nepříliš vzdálenou dobu, kdy v Superstar vystoupí někdo jako Eva a Vašek, aby za společného doprovodu Moravanky a Zelenáčů přednesli "Don't worry, be happy". Ať žije zábava!

                 
Obsah vydání       24. 4. 2009
26. 4. 2009 Výchova Cikánů v Čechách Milan  Daniel
26. 4. 2009 Krize liberalismu
26. 4. 2009 Espresso Book Machine - vytiskne vám na počkání libovolnou knihu z výběru půl milionu titulů
26. 4. 2009 Mexiko: Obavy z pandemie sílí, zemřelo přes 80 osob
26. 4. 2009 Island: Všeobecné volby vyhrála levicová koalice
26. 4. 2009 Britská komerční televize - a nikdo - nemá z úspěchu Susan Boylové finančně nic
25. 4. 2009 Pražský výlet Dorothy Vanderbiltové Karel  Dolejší
25. 4. 2009 10 nebo 12 proti 161 000 = rasistická společnost Štěpán  Steiger
25. 4. 2009 Proč nepláčete nad tělíčky upálených srbských holčiček?
26. 4. 2009 Politováníhodná cynička Jan  Rovenský
24. 4. 2009 Sexuální kontrarevoluce Věra  Říhová
25. 4. 2009 Amerika zahajuje obrovskou výzkumnou kampaň proti rakovině
24. 4. 2009 Západu stále nedošlo, v jakém srabu se nachází Michal  Vimmer
25. 4. 2009 Něco v Číně nefunguje
25. 4. 2009 Čína: Je to asi složitější
27. 4. 2009 Neztratit jádro argumentu: Západní záliba v průměrnosti Karel  Dolejší
25. 4. 2009 Nová prasečí chřipka usmrtila asi 60 lidí
24. 4. 2009 Píše britský tisk o "českých armádních zbabělcích"? Ne.
24. 4. 2009 Několik vět k fenoménu pirátství 21. století Daniel  Veselý
24. 4. 2009 Condoleezza Ricová schválila mučení vodou
23. 4. 2009 Ministr zahraničí si ještě nesedl na židli, bývalá vláda mu ale nadirigovala velvyslance v "klíčových" zemích
24. 4. 2009 Recept Cipi Livniové
24. 4. 2009 Zatracená vlastenecká povinnost!
24. 4. 2009 Černý chce odstranit Entropu! Děkuji, Davide! Josef  Brož
24. 4. 2009 Co člověka může opravdu splést, neboli O problematické agitaci pro preventivní zdravotní vyšetřování Uwe  Ladwig
23. 4. 2009 Paroubek vyhrožuje novinářům - napsali totiž to, co se dozvěděli Štěpán  Kotrba
24. 4. 2009 Kulhající analogie František  Řezáč
23. 4. 2009 Rozpad trpaslíků Pavel  Kopecký
24. 4. 2009 Parlamentaristé a parlamentáři Pavel  Kopecký
23. 4. 2009 Prý to asi skřípe se sexuální výchovou ve školách Miloš  Dokulil
24. 4. 2009 Zase jednou pár čísílek Miloš  Dokulil
23. 4. 2009 Nemáte potuchy ve svých teplých kancelářích
24. 4. 2009 Plzeň, město evropské pakultury 2015 Jan  Smolák
23. 4. 2009 Václav Havel a ČSSD Jan  Makovička
23. 4. 2009 10 let po útoku sil NATO na srbskou televizi
23. 4. 2009 Srí Lanka: Červený kříž volá po zvláštních preventivních opatřeních k omezení dalšího krveprolití v "bezbojové zóně"
23. 4. 2009 Sdružování lidí v černém Martin  Ondreját
23. 4. 2009 Island: Ženy sahají po moci
23. 4. 2009 K domovu pohleď, naděje Karel  Dolejší
23. 4. 2009 Je nejvyšší čas vysadit!
22. 4. 2009 Jde ODS doleva? Boris  Cvek
22. 4. 2009 Vyhlídky americké moci William S. Lind
24. 4. 2009 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 4. 2009 BBC: "Náš reportér na Blízkém východě porušil zásady nestrannosti"   
16. 4. 2009 Robert Fisk: Jak můžeme důvěřovat zbabělé BBC?   
10. 4. 2009 Falešný Schindlerův seznam a novinářská senzacechtivost Jitka  Gruntová
9. 4. 2009 Učící se učitelé Irena  Ryšánková
2. 4. 2009 Pořady z celého světa zadarmo - nový projekt České televize   
27. 3. 2009 Matematická rovnice ČT: 2026 = ¾ z 2 500 000   
24. 3. 2009 Rada Českého rozhlasu se vážně chce soudit s koncesionáři...?   
16. 3. 2009 Strana nezávislých naivků jako politický ideál? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2009 "Ach, Emo..." aneb kdo dřív přijde, ten dřív žije Irena  Ryšánková
20. 2. 2009 Serpenízek další z malých digitálních televizí je v problémech Štěpán  Kotrba
18. 2. 2009 Týden - kreativně přepracovaný Telegraph? Štěpán  Kotrba
17. 2. 2009 Touží Bobocký stále po křesle ředitele STV? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2009 Česká televize démonizuje Hugo Chaveze, který stojí v čele Venezuely již deset let Daniel  Veselý
10. 2. 2009 zabijsvojeradio.cz aneb jak se stát předsedou Rady ČRo Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 MF Dnes : "Referendum je nástroj totality" Bohumil  Kartous