10. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 2. 2009

Převrat ve společenských vědách:

MF Dnes : "Referendum je nástroj totality"

Slyšeli jste někdy, že referendum vyvinuli jako nástroj uzurpace své moci diktátoři? Ne? V tom případě nečtete MF Dnes , deník, který sám sebe charakterizuje jak médium "vyznávající v názorové části hodnoty svobody." Já ho také nečtu, ale téměř vždy, když ho otevřu :-), najdu v něm popsán úplně jiný svět. Ten popis je plný stereotypů, tendencí a z nich pochopitelně vyplývajících intelektuálních zkratů. Vrstevnatě a v denní periodě vytvářená simulacra se vrší jedno na druhé a staví vlastní konstrukci světa. Říkám si, že lidé, kteří tento deník otevírají pravidelně, se musejí s tímto světem minimálně částečně identifikovat, jinak by ho přece nemohli číst. V tom okamžiku mi není moc dobře po těle. MF Dnes čte denně údajně více než milion lidí...

Možná v budoucnu památného dne, 10. února 2009, vydal deník MF Dnes text svého kmenového komentátora. Text je v prvé řadě kritikou opozičních politiků pro jejich populismus a sklony k technokratickému vyprazdňování demokracie. Zcela pomíjím záměr článku, kterým bylo pokračovat v tendenčním a patologickém démonizování Jiřího Paroubka a Davida Ratha (při svém náhodném výběru se v tomto deníku téměř vždy s takovým textem setkám).

Že jsou tito dva pánové nevkusnými populisty, stejně jako jejich buranské protějšky z řad vládnoucích stran, není třeba nijak dokazovat. Exhibují tak zřetelně, že komentátor, konstatující tento fakt, je jen tím, kdo říká, že ve dne svítí slunce a v noci je tma.

A protože si to komentátor dobře uvědomuje, potřebuje svému komentáři dodat něco "navíc". A protože nic navíc není schopen z této každodenní banality vyzískat (protože není jejím skutečným pozorovatelem, analytikem, ale pouhým nádeníkem informačního průmyslu), uchyluje se k tvrzením, která si při porovnání své hodnověrnosti nezadají s přímým televizním přenosem z přistání mimozemšťanů na Zemi.

Na celém tomto komentáři mě zaujalo mnoho různých hledisek, je to skutečně exponát hodný disertační práce, ale jedna pasáž ty ostatní převýšila velmi významným způsobem. Je to pasáž, v níž komentátor zcela převrací naruby dosavadní společenskovědní poznatky, řekněme drobnou parafrází z nohou na hlavu, a žádá novou definici demokracie:

"Přímá demokracie a vláda průzkumů veřejného mínění připadá mnoha lidem jako nejlepší a nejspravedlivější způsob vlády. Nejčistší formy této přímé a lidové demokracie vyvinuli diktátoři. Milovali referenda, plebiscity, aklamace, jednotu, názor a zájem lidu."

A co je snad ještě důležitější: redakce tuto citaci zdůraznila "výkřikem" v článku, dala tomu punc zásadní myšlenky, která celý tento paternalisticky vyslovovaný blud konstituuje a předkládá se čtenářům, nebo spíše konzumentům, jako hluboký vhled do nepřehledného dění současné společnosti. Dokládá to, že nejen komentátor, ale celý deník si stojí za tímto tvrzením, dokonce jej vydává za své zásadní a důležité sdělení. Buďme si tedy jisti, že toto je jeden z vůdčích názorových principů redakce deníku, který představuje jeden z hybných prvků politicko-společenského dění. Jinými slovy, toto tvrzení je předkládáno čtenářům jako "vyznání hodnot svobody" podle všeho s nárokem na univerzální platnost.

Co na tom, že tento koncentrát hluboce zakořeněných topoi splétá dohromady naprosto protichůdné principy a vytváří z nich nesmyslný chuchvalec, dominující celému názoru. I jen trochu rozumě uvažujícímu člověku, který ani nemusí mít humanitní vzdělání, jen není zatížen ideologickou omezeností, musí být zcela zřejmý ten protimluv, v němž je směšován naprosto zásadní princip demokratického zřízení, jako je referendum, se systémem, který demokracii přímo odporuje a v němž žádný takový společenský akt, jako je referendum, neexistuje, protože není možný!

Diktátoři nemohou milovat referenda, protože systém jejich vlády ze své podstaty neumožňuje žádné svobodné vyjádření lidu, neumožňuje nic jiného než dopředu prokalkulované, zorganizované a absolutizující sebepotvrzení své legitimity.

Je do nebe volající lží tvrdit, že "diktátoři vyvinuli nejčistší formy přímé a lidové demokracie". Možná záměrně, ale spíš ze skutečné intelektuální neobratnosti, směšuje komentátor vynucené, propagandisticko-politické manifestace totality s demokratickým principem, na němž jsou založeny nejstarší a doposud také nejefektivnější demokratické systémy světa.

Možná je pro pana komentátora staré Řecko příliš archaickou a příliš zvětralou společenskou zkušeností, ale ty principy byly stejné tam, jako v utvářejícím se státním organismu, který v devatenáctém století vznikal na severoamerickém kontinentu. Alexis de Tocqueville o tom, jak se vyvíjela současná podoba demokracie, a na jakých základech vznikala, napsal už v první polovině devatenáctého století knihu Demokracie v Americe. Několik citátů odrážejících původ a povahu demokracie:

"Vypukla americká revoluce. Zásada svrchovanosti lidu vyšla z obce a zmocnila se vlády; všechny třídy se pro ni vydávaly v nebezpečí; bojovalo a vítězilo se v jejím jménu; stala se záklonem zákonů."

"V Americe byla obec organizována dříve než okresy, okresy dříve než stát, stát dříve než unie."

"Obec je složena z hrubých prvků, které se často vzpírají činnosti zákonodárce."

"Obecní instituce jsou pro svobodu tím, čím jsou základní školy pro vědu; přivádějí ji lidu na dosah; dávají mu okusit jejího pokojného užívaní a navykají ho, aby ji používal."

"Lid je v Americe pánem, jemuž bylo nutno vyhovět, pokud to jen šlo. (...) když voliči jmenovali své úředníky (v obci, pozn. autora), řídí je sami ve všem, co není prostým prováděním zákonů státu."

Dovolil jsem si zdůraznit fakta, která si de Tocqueville měl možnost plně osahat, protože studoval demokracii v době, kdy se skutečně rodila a kdy měla obnažené kořeny. Demokracie skutečně vychází z obce, vychází z "polis", z jejího organického života, ze zapojení jednotlivců do rozhodování o celku a z toho, že za svá rozhodnutí nesou odpovědnost. Takhle, na základě širokého přístupu k rozhodování, se demokracie vytvořila, v tom spočívá také její efekt. De Tocqueville to zjistil před sto osmdesáti lety. Člověk, který nezná ani základní kánony společenskovědní literatury, ale v roce 2009 přesvědčuje, že to tak nebylo a není.

Alexis de Tocqueville nebyl žádný proletář, nebyl průkopníkem demokracie. Byl šlechticem a v zásadě monarchistou, který nepřistupoval k demokracii jako ke spáse, ale s kritickou nedůvěrou. Jenže přes všechny faktory, které by z něj s čistým svědomím mohly činit zapřísáhlého antidemokrata, dokázal postřehnout, na čem je demokracie založena a z čeho její energie pochází. Vůbec se nesnažil tato fakta popírat, proč by to dělal? Alexis de Tocqueville se mohl mýlit ve svých odhadech toho, co demokracie může vlastně způsobit, jaký může být její vývoj.

Ve své komentáři k vývoji dlouhotrvajícího demokratického zřízení například uvádí, že "jsou-li si všichni občané téměř rovni, začíná pro ně být nesnadné bránit svou nezávislost proti náporům moci." Jenže Alexis de Tocqueville, člověk éry naprosto odlišného společenského zřízení s mnoha prvky středověkého dědictví, měl právo na chybné odhady.

Komentátora establishmentového listu v ČR v roce 2009 ale nic takového neomlouvá. Ve svém svatém boji hrdě "vyznává svobodu" tím, že popírá podstatu demokracie.

Vždyť stačí zamyslet se jen nad slovem "demokracie", co vlastně znamená, a co může tento význam naplňovat. To, co se učí děti na prvním stupni základní školy, a co tedy stát považuje za navýsost důležitou hodnotu, kterou je třeba v rámci občanské společnosti vštěpovat od ranného dětského věku, popírá komentátor plošného listu a tvrdí, že demokracie vlastně není demokracie a že to, co ji může, při její časté náchylnosti k efemérnosti, zhmotnit v maximální možné míře, je vlastně nástroj totality.

Na závěr bych si položil takovou "odvážnou" otázku: kdo má větší podíl na prznění historie? Komunisté, nebo MF Dnes?

                 
Obsah vydání       10. 2. 2009
10. 2. 2009 MF Dnes : "Referendum je nástroj totality" Bohumil  Kartous
10. 2. 2009 Koncept minimální intervence -- biologizující jazykověda místo jazykové politiky Lukáš  Zádrapa
10. 2. 2009 Katolická církev a lefebvristé v Česku Boris  Cvek
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup
10. 2. 2009 Změna volebního systému v ČR je nutná Boris  Cvek
10. 2. 2009 Stanovisko opozice k volební reformě nelze nikde najít. Čím to asi je?
10. 2. 2009 Když protivník nabízí výhodný kšeft, proč jej nevzít? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 Chci v ČR platit univerzitní školné. Chci, aby byla u moci v ČR silná vláda
10. 2. 2009 Nenechte se frustrovat neexistencí univerzitního školného v ČR
10. 2. 2009 Nejde o pacifismus, ale o vyvážené soustavy
10. 2. 2009 Čeští protiraketoví aktivisté musejí být viditelní na mezinárodní scéně Jan  Čulík
10. 2. 2009 Hejtmani podpoří hnutí Nenásilí a Ligu starostů proti radaru
10. 2. 2009 Uklízečky všech úřadů spojte se! Marie  Haisová
10. 2. 2009 Nabucco -- fikce nebo reálná možnost? Jaroslav  Ungerman
10. 2. 2009 Potřebují pedagogové své profesní sdružení? Pavel  Táborský
9. 2. 2009 University of Chicago Visiting Scholars Program
10. 2. 2009 Černé divadlo Ladislav  Žák
10. 2. 2009 Anonymita na sieti Internet
10. 2. 2009 Rádio Jerevan hlásí.... Miloslav  Štěrba
10. 2. 2009 Dobrá nová moderátorka Radiožurnálu
10. 2. 2009 Ukrajina si chce půjčit od Ruska
10. 2. 2009 Uzavření americké základny Manas projednávají parlamentní výbory
10. 2. 2009 Kazachstánu se nechce do NATO
10. 2. 2009 Milan Kubek: žádám od Lidových novin omluvu Milan  Kubek
9. 2. 2009 Konopí zdvojnásobuje riziko rakoviny varlat
10. 2. 2009 Tank pro ruské výsadkáře Lukáš  Visingr
10. 2. 2009 Lékarny podle kontroly nevybíráním poplatků zákon neporušují
8. 2. 2009 Ubohé postavení domácí literatury. Zachraňme českou knihu. Michal  Černík
10. 2. 2009 Bratrstvo sv.Pia X. se distancovalo od výroků biskupa Williamsona
10. 2. 2009 zabijsvojeradio.cz aneb jak se stát předsedou Rady ČRo Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 Založení sdružení Nádraží nedáme! již nic nebrání
9. 2. 2009 Konspirační teorie
9. 2. 2009 Nová schopnost radaru UEWR v Grónsku
9. 2. 2009 Firemní zařízení péče o děti z pohledu firem, agentur a ministerstev
9. 2. 2009 Ruské balistické rakety - odkaz dvou géniů Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
9. 2. 2009 EKONOMICKÁ KRÍZA: Nemáme si čo závidieť Juraj  Slabeycius
9. 2. 2009 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Jírovec
9. 2. 2009 Zavedení školného v Anglii ve školství nic nezlepšilo Jan  Čulík
9. 2. 2009 Týden s Mendelssohnem, zatímco Demokracie staví, duši rozsvítilo Slnko v sieti i Hotel Europa Josef  Brož
9. 2. 2009 Izrael: V Gaza City se neskrývá Adolf Hitler
9. 2. 2009 Papež a popírač holocaustu Fabiano  Golgo
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
8. 2. 2009 Kdo v Česku produkuje podlidi Milan  Daniel
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 2. 2009 zabijsvojeradio.cz aneb jak se stát předsedou Rady ČRo Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 MF Dnes : "Referendum je nástroj totality" Bohumil  Kartous
10. 2. 2009 Rádio Jerevan hlásí.... Miloslav  Štěrba
8. 2. 2009 Když se norma stává pornem a porno normou Irena  Ryšánková
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
5. 2. 2009 Vlk se ani tentokrát nenažral: další rozhodnutí RRTV zrušeno pro nezákonnost Štěpán  Kotrba
5. 2. 2009 Kateřina a Barbie důležitější než radar Václav  Hála
3. 2. 2009 Už je to tady: trh s videoobsahem se začíná pomalu hroutit   
28. 1. 2009 Proč vedou média proti Drymlovi a Rathovi totální válku? Petr  Wagner
24. 1. 2009 Kontroverze: Vysílat či nevysílat humanitární reklamu pro Gazu?   
22. 1. 2009 Proboha, jsi vůbec "Robert"? A není to fuk?! Miloš  Dokulil
8. 1. 2009 Koncert CHCI WAVE ZPĚT!   
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
29. 12. 2008 Americký televizní moderátor Dan Rather uštědří Bushovi zřejmě další ránu   
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec