24. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2009

Sexuální kontrarevoluce

Sexuologové uspořádali průzkum sexuálního chování Čechů, z kterého vyplývá, že dnešní mladá generace je méně promiskuitní nežli generace jejich rodičů a že s první sexuální zkušeností nespěchají. Výsledky průzkumu proběhly zprávami v televizi i v tisku. Na první pohled vypadá průzkum pro Čechy dobře, dokonce sexuolog Petr Weiss mluví o sexuální kontrarevoluci mladých lidí.

Chtěla bych se pozastavit nad údaji o znásilnění a pohlavním zneužívání dětí. Z průzkumu vyplývá, že 6 % žen bylo jednou a 5 % žen vícekrát znásilněno. Nejčastěji svým vlastním manželem nebo partnerem. 7 % žen a 3 % mužů bylo v dětství pohlavně zneužito. To je 528 820 občanů ČR (vypočteno podle statistiky počtu obyvatel). Každý zhruba dvacátý občan byl v dětství pohlavně zneužitý, to je velmi vysoké číslo.

Proč se České republice říká "Ráj pedofilů"? Rozhodně to neznamená, co Čech -- to pedofil. Myslím si, že důvodem je naše špatná kriminální vyšetřovací metoda a velmi nízké tresty, spíše je častější beztrestnost pachatelů. V ČR se stále ještě věří, že žena je tu od toho, aby posloužila muži, především ve starších generacích se uznává vlastnictví žen jako majetku. Práva malých dětí jsou naprosto opomíjena nebo dokonce neuznávána. Naše děti jsou majetkem rodičů a jejich práva zůstávají tiše na papíře. Ministr Ivan Langer rázně popřel problematiku v ČR o zneužívání dětí, až na malé výjimky, nikoho týrání a zneužívání dětí nezajímá.

Řekněme si nejdříve něco k zavedeným kriminálním metodám vyšetřování. Pokud dítě nebo jeho právní zástupce vůbec najde odvahu ohlásit znásilnění nebo pohlavní zneužití na policii, je to právě ono, kdo se stane obětí bezohledné vyšetřovací mašinérie. Zneužité dítě musí vypovídat přímo na kriminální policii, musí podrobně popsat traumatický zážitek, často ještě v šoku z brutality, s neodeznělými bolestmi, s pocitem ponížení a psychického bahna. Musí se podrobit lékařské prohlídce, projít psychologickými testy pravdomluvnosti. Vyšetřovací metoda je postavena na zdlouhavosti, oběť je mezi jednotlivými vyšetřeními vystavena jednání pachatele, který má dost času na to, aby si svou oběť psychicky zpracoval výhrůžkami a vydíráním. Žádná vyšetřovací vazba, aby obviněný nemohl ovlivňovat svědky, jako je tomu u hospodářských deliktů.

Vyšetření děvčátka je často svěřováno mužům policistům i psychologům, přestože má z mužů strach a dělá ji potíže vůbec mluvit, ale to nikoho nezajímá. Často je tlačena k tomu, aby se přiznala, že si to udělala sama a pachatele falešně obviňuje, a to včetně předškolních dětí. Musí čelit narážkám typu prostituce, a to často velmi sprostým, musí čelit obviněním, že ona je ta špatná. Není divu, že jen vyzrálá a dostatečně silná osobnost dokáže odolat nátlaku pachatele, vyšetřovacím metodám a ještě ustát psychologická vyšetření. A pachatel? Pokud se nezalekne a nepřizná se, má většinou vyhráno, a to i v případě jasných důkazů. Vím, o čem mluvím, sama jsem účastnicí vyšetřování pohlavního zneužití čtyřletého děvčátka. Je to odporný hnus. O problému otevřeně mluvil emeritní policejní rada Miloslav Dočekal v pořadu paní Jílkové "Máte slovo". Soudní tresty jsou směšně nízké, pokud vůbec nějaké padnou. Tyto metody v ČR chrání pachatele před obětí a to z nás dělá ráj pedofilů.

Postoj naší společnosti odpovídá nedostatečné znalosti sexuální problematiky mezi obyvatelstvem. Uvedený průzkum prokázal, že ještě dnes se mladí lidé dozvídají o sexu převážně od svých kamarádů. Čerpají z časopisů, z pokřiveného postoje médií s kultem nahých žen a sexistických samců, z reklam a mýtů, z internetu. Sexuální výchova na školách zklamala. Na rodinnou výchovu se ve většině případů spoléhat nemůžeme, protože většina rodičů chápe sexualitu jako pudovou záležitost nebo partnerskou povinnost. Z vlastní zkušenosti z konzultací s lidmi mohu potvrdit, že například postoj k panenské bláně je naprosto scestný. Pořád nám v hlavách straší čistota křesťanské panny a vůbec si neuvědomujeme, že panenská blána je ochrana děvčátka před infekcemi, ochrana jejího zdravého vývoje pohlavních orgánů a její budoucí plodnosti, ochrana psychického vývoje v ženu a matku. Panenskou blánu považuje hodně lidí za nepotřebný kus kůže asi jako zbytečné slepé střevo. Jedinou ochranou, kterou u nás uznáváme, je ochrana před pohlavními nemocemi.

Panenství není boží mravnost a už dávno ho nepotřebujeme ani pro účely uznání otcovství manželského dítěte. Je to právo ženy, je to lidské právo. Panenská blána je součástí ženina těla a jen ona má právo rozhodnout o její defloraci ve věku, kdy je zodpovědného rozhodnutí schopná. Do té doby je naší povinností dívku chránit. Nechápu, proč se u nás udržuje tak odporně hnusný názor, že deflorace je lehké a neškodné poranění, asi jako píchnutí o špendlík. Většina mužů vůbec nechápe, proč s tím ženy tolik nadělají. Dokonce i u malých děvčátek si někteří lidé dodnes myslí, že se deflorace zahojí jako škrábanec na ruce, bohužel si to myslí i některé ženy. Spojení panenské blány s psychikou ženy lidé odmítají a považují je za rozmazlenost. Kriminální policie vyšetřuje pohlavní zneužití jako porušení zákona, který určuje věkovou hranici povolení pohlavního styku, maximálně za mravní ohrožení výchovy dítěte. Stejně tak jednají soudy. Nikoho ani nenapadne žalovat pachatele za trestný čin ublížení na zdraví s doživotními následky, ať už možnými tělesnými nebo psychickými, případně ženinu možnou budoucí neplodnost nebo rakovinu děložního čípku. To všechno jsou možné následky předčasné deflorace a pachatel vystavuje děvčátko všem těmto rizikům. Nikoho ani nenapadne nazývat znásilňování dítěte teroristickým mučením. A řekněme si na rovinu, že pro dítě je znásilnění projevem teroru i mučení, kterému není schopno se žádnými prostředky bránit. Dokonce ani raně pubertální dívky předčasně tělesně vyspělé nejsou schopny samostatného zodpovědného rozhodnutí. Možná by pomohlo i stanovení vysoké částky jako odškodnění za újmu na zdraví, zvláště v případě léčby následných nemocí, nebo následnou léčbu přímo uhradit.

Existuje "Úmluva o právech dítěte", kterou Česká a Slovenská federativní republika ratifikovala dne 7. ledna 1991 a která vstoupila v platnost dne 6. února 1991, která mimo jiné praví v článcích:

16.1 -- "Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst."

16.2 -- "Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům."

Opravdu není Česká republika schopná chránit ty nejvíce bezbranné vůči sexistickým jedincům?

Na znásilněnou ženu se mnoho lidí dívá s pocitem, že si o to nejspíše koledovala, buď svou vyzývavostí, nebo odmítnutím práva svého muže. Především u pubertálních dívek si někteří myslí, že tělesná vyspělost dává právo k sexuálnímu vyžití a poukazují na nízký věk povolující sex v jiných státech. Ani na pohlavní zneužívání dětí se nedokážeme dívat jako na něco odporně hnusného, primitivně živočišného, na něco hodného negramotných barbarů, naprosto neslučitelného s inteligentní společností. Ještě si pamatuji internetové debaty kolem kauzy sbormistra Kulínského či dalších mediálně známých kauz, které jsou ještě dnes k dohledání na internetových stránkách. Stále hájíme právo muže na sexuální vyžití a potíráme právo žen na nedotknutelnost jejího těla bez jejího svolení. Mnozí považují sexuální úslužnost za prvotní ženinu povinnost. Jsme dokonce tolerantní i k pornografii, kterou si můžeme libovolně v každém věku prohlížet v časopisech, v televizi nebo na internetu. Považujeme ji za svobodné vyžití člověka stejně jako drogy, hrací automaty, mafiánské bandy terorizující občany, považujeme to všechno za součást demokracie. Možná, že bychom se velmi divili, kdyby někdo našel odvahu nařídit povinné kontroly panenství při pravidelných meziročních pediatrických prohlídkách, a to již u dívek při nástupu do 1.třídy základní školy.

Za pohlavní zneužití dítěte by měly být dostatečně vysoké tresty, tělíčka malých dětí by měla být v civilizované společnosti naprosté tabu. Ani zvířata neznásilňují svá nevyzrálá mláďata, kde se to tedy v člověku bere? Měli bychom se dožadovat absolutní pohlavní zdrženlivosti vůči nezletilým dětem a říkám-li dětem, mám na mysli chlapce stejně jako dívenky. Pohlavní zneužívání chlapců je podle průzkumů překvapivě vysoké. Tolerance není na místě ani z důvodů ututlání v rodině, vždy se jedná o ochranu pachatele proti dítěti a zneužité děti to velmi dobře vnímají. Utajování v rodinném kruhu je napomáhání zločinu a činí rodinné příslušníky spolupachateli. Dospělý člověk je za sebe plně zodpovědný a měl by být i maximálně trestaný za zničené životy svých obětí.

Mluvím zde sice hlavně o mužích, ale nesmím zapomenout ani na zneužívající ženy. Nikdy nepochopím, jak se pohlavního zneužívání může dopouštět matka na vlastním dítěti. Chce se mi zvracet při takových případech. Je jedno, zda k tomu byla přinucena svým partnerem nebo to dělá z vlastní vůle. Právě ona by za takové jednání měla dostat maximální trest za ublížení na těle i na duši, protože zneužívá dítě, které je na ní biologicky závislé a její jednání je zvlášť opovržlivé. Pro mě jako ženu a matku je to stejně odporné jako mučení vězňů, neboť jak jinak nazvat bezmocné "držení" a snášení bolestí bez lékařského ošetření a bez možnosti si stěžovat. Dítě se stává v rukou násilného rodiče vězněm nebo jeho otrokem, který si své postavení ničím nezavinil. Těžko z takového dítěte vyroste sebevědomý, svobodně smýšlející člověk. Stále ještě se nedokážeme razantně postavit proti brutalitě a sadismu některých rodičů, celospolečensky odsoudit násilí a zneužívání. Bohužel to není pouze lidská zbabělost, která nás činí lhostejnými, jsou to stále ještě používané metody jak potrestat stěžovatele místo pachatele. Je to také názor, že rodič si se svým dítětem může dělat, co chce.

My nedokážeme potírat ani pedofilní pornografii, která je po celém světě hojně rozšířená. Pokud už vůbec dojde k usvědčení nějakého obchodníka s pedofilní pornografií, soudíme ho za rozšiřování a obchodování se zakázaným zbožím. Nikdo už se nezabývá zneužitými dětmi na fotografiích nebo videofilmech. Neexistuje žádná policejní evidence obětí, podle které by se dalo rozvinout pátrání po autorech filmů a fotek, a kterým by se mohl zabavený materiál poskytnout jako chybějící důkazní břemeno při vyšetřování jejich případů. Nebo si snad někdo myslí, že si zneužité dítě či jeho zákonný zástupce může dojít za pachatelem a požádat jej o jeho výtvor, aby měl důkazy pro obžalobu? A u nás se dětská pornografie fotí a točí, jako příklad můžeme uvést zabavenou pedofilní pornografii na Ostravsku. A na internetu se vesele prodává dál, prodává se v nabídkových katalozích. Stačí do vyhledávače zadat správné slovo, například deflorace a můžete získat DVD i zdarma, zajímá se někdo o to, jak jsou staré dívenky ve filmech?

Neuznávám jako důvod neexistence takového archivu pro účely Interpolu nebo specializovaných policejních skupin pro pedofilní pornografii stále omílanou možnost zneužití. Když je vůle, evidence vytvořit lze. Příkladem může být článek ze 3. dubna v Právu, kde se píše o vytvoření systému včasné intervence u problémových dětí. Chceme-li se chránit my dospělí před dětmi, systém vytvořit dokážeme a obhájíme si ho, máme-li chránit děti před námi dospělými, máme plno výmluv, proč to nejde.

V roce 2003 se vydala německá nezisková organizace Karo zaštítěná německou odbočkou Dětského fondu OSN (UNICEF) knihu "Děti šlapou chodník - zpráva z česko-německé hranice", kterou vyvolala na české i německé straně značné pobouření. Představitelé ministerstev vnitra Česka a Německa se dohodli na závěr dvoudenní schůzky v Drážďanech na rozšíření a nových formách spolupráce při potírání mravnostní kriminality a na vytvoření skupiny styčných důstojníků, kteří budou mít na starost rychlou komunikaci a předávání informací o mravnostní kriminalitě. Dodnes nemáme o jejich činnosti žádné zprávy, nevíme ani, jestli tato spolupráce ještě dnes funguje. Připadá mi toto prohlášení ze zdroje ČTK od berlínského zpravodaje ze dne 27. 11. 2003 spíše jako účelové k uklidnění situace. U nás se celý případ odbyl prohlášením, že se jednalo o pár vyspělých romských dívenek. A co naše neromské děti?

Tváříme se, jakoby se nás majoritní společnosti problém netýkal, ale samotný průzkum sexuologů problém potvrzuje. Občas se dočteme o tom, že stát vyhlásil válku pedofilům, o autorech ani slovo a v praxi nic takového vidět není.

Popíráním byť od hlavy ministersky pomazané problém nevyřešíme, naopak, pan Langer dal všem tvůrcům dětské pornografie i živého zneužívání a znásilňování dětí jasný signál, že se nemají ze strany české policie čeho obávat, budou-li při svém jednání dostatečně opatrní a své oběti si správně psychicky zpracují. Kdyby se přece jenom některá z obětí rozhodla si postěžovat nebo dokonce žalovat, stačí zatloukat, zatloukat a zatloukat.

Píšu-li o autorech, mám na mysli jakéhokoliv člověka, protože autory fotografií a videofilmů nemusí být samotní pedofilové, naopak ti jsou většinou až konečnými zákazníky. Autoři mohou být klidně zdraví heterosexuálové, pro mě slušným slovem nepopsatelní. Logika soudce Nejvyššího soudu Pavla Šámala, který navrhl v roce 2004 změny do trestního zákoníku proti držení dětské pornografie, aby se snížil počet zákazníků, kteří si dětskou pornografii opatřují, a tím by se měl snížit počet výrobců, mi ve světě svobodného globalizovaného trhu logická nepřipadá. Jak dlouho necháme autory "svobodně tvořit" ? Jak dlouho je necháme obchodovat s dětmi ?

Mnohé matky učí své dcery, že sexualitou lze dosáhnout majetku i postavení ve společnosti a naše společnost je vůči takovému smýšlení vstřícná. Můžeme si o tom každý myslet, co chceme, pokud se někdo v dospělosti dobrovolně rozhodne prodávat své tělo a zapřít svou duši, je to jeho věc. Prodávat těla dětí a ničit jejich duše, na to nikdo právo nemá a za takové bezpráví by měly být stanoveny nejvyšší tresty. Vždyť z těch dětí vychováváme nemyslící a necítící otroky nebo agresivní jedince toužící po pomstě nebo celoživotní samotáře. Krademe jim jejich svobodnou budoucnost.

To nemá s demokracií vůbec nic společného. To je porušování lidských práv a my je v naší společnosti svou nečinností, popíráním, špatně nastavenými vyšetřovacími metodami i nízkou trestní sazbou podporujeme. A naše děti se právem brání proti nám. Kontrarevoluce je jednou ze způsobů obrany, ke které jsme mládež my dospělí donutili. Kdo jiný je má chránit, když to neděláme my? Kdo je od dětství učí, že se každý musí o sebe postarat sám ? Kdo jim názorně ukazuje, jak se to dělá ? My dospělí. Nestěžujme si potom na vzrůstající agresivitu našich dětí, dělají jenom to, co je my sami učíme, brání se proti těm, koho považují za svého nepřítele. A naše společnost vůči dětem nepřátelská opravdu je.

                 
Obsah vydání       24. 4. 2009
26. 4. 2009 Výchova Cikánů v Čechách Milan  Daniel
26. 4. 2009 Krize liberalismu
26. 4. 2009 Espresso Book Machine - vytiskne vám na počkání libovolnou knihu z výběru půl milionu titulů
26. 4. 2009 Mexiko: Obavy z pandemie sílí, zemřelo přes 80 osob
26. 4. 2009 Island: Všeobecné volby vyhrála levicová koalice
26. 4. 2009 Britská komerční televize - a nikdo - nemá z úspěchu Susan Boylové finančně nic
25. 4. 2009 Pražský výlet Dorothy Vanderbiltové Karel  Dolejší
25. 4. 2009 10 nebo 12 proti 161 000 = rasistická společnost Štěpán  Steiger
25. 4. 2009 Proč nepláčete nad tělíčky upálených srbských holčiček?
26. 4. 2009 Politováníhodná cynička Jan  Rovenský
24. 4. 2009 Sexuální kontrarevoluce Věra  Říhová
25. 4. 2009 Amerika zahajuje obrovskou výzkumnou kampaň proti rakovině
24. 4. 2009 Západu stále nedošlo, v jakém srabu se nachází Michal  Vimmer
25. 4. 2009 Něco v Číně nefunguje
25. 4. 2009 Čína: Je to asi složitější
27. 4. 2009 Neztratit jádro argumentu: Západní záliba v průměrnosti Karel  Dolejší
25. 4. 2009 Nová prasečí chřipka usmrtila asi 60 lidí
24. 4. 2009 Píše britský tisk o "českých armádních zbabělcích"? Ne.
24. 4. 2009 Několik vět k fenoménu pirátství 21. století Daniel  Veselý
24. 4. 2009 Condoleezza Ricová schválila mučení vodou
23. 4. 2009 Ministr zahraničí si ještě nesedl na židli, bývalá vláda mu ale nadirigovala velvyslance v "klíčových" zemích
24. 4. 2009 Recept Cipi Livniové
24. 4. 2009 Zatracená vlastenecká povinnost!
24. 4. 2009 Černý chce odstranit Entropu! Děkuji, Davide! Josef  Brož
24. 4. 2009 Co člověka může opravdu splést, neboli O problematické agitaci pro preventivní zdravotní vyšetřování Uwe  Ladwig
23. 4. 2009 Paroubek vyhrožuje novinářům - napsali totiž to, co se dozvěděli Štěpán  Kotrba
24. 4. 2009 Kulhající analogie František  Řezáč
23. 4. 2009 Rozpad trpaslíků Pavel  Kopecký
24. 4. 2009 Parlamentaristé a parlamentáři Pavel  Kopecký
23. 4. 2009 Prý to asi skřípe se sexuální výchovou ve školách Miloš  Dokulil
24. 4. 2009 Zase jednou pár čísílek Miloš  Dokulil
23. 4. 2009 Nemáte potuchy ve svých teplých kancelářích
24. 4. 2009 Plzeň, město evropské pakultury 2015 Jan  Smolák
23. 4. 2009 Václav Havel a ČSSD Jan  Makovička
23. 4. 2009 10 let po útoku sil NATO na srbskou televizi
23. 4. 2009 Srí Lanka: Červený kříž volá po zvláštních preventivních opatřeních k omezení dalšího krveprolití v "bezbojové zóně"
23. 4. 2009 Sdružování lidí v černém Martin  Ondreját
23. 4. 2009 Island: Ženy sahají po moci
23. 4. 2009 K domovu pohleď, naděje Karel  Dolejší
23. 4. 2009 Je nejvyšší čas vysadit!
22. 4. 2009 Jde ODS doleva? Boris  Cvek
22. 4. 2009 Vyhlídky americké moci William S. Lind
24. 4. 2009 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009