24. 4. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 4. 2009

10 nebo 12 proti 161 000 = rasistická společnost

Ještě včera jsem věřil, že v této zemi -- jejímž občanem jsem od narození -- jsou sice skupiny, které propagují rasismus a svoje přesvědčení znovu a znovu (a v posledních měsících stále častěji) veřejně předvádějí. Domníval jsem, že je to menšina, početně možná mizivá. Dnes jsem však nabyl přesvědčení, že žiji v rasistické společnosti -- ne-li většina, tedy aspoň podstatná menšina této společnosti sdílí rasové předsudky, i když mnozí by to popřeli nebo neřekli veřejně ("na plnou hubu").

To přesvědčení jsem musel nabýt po přečtení dvou zpráv. V jedné sdělil pan starosta Vítkova, kde se odehrála zločinná tragedie, že se mu telefonicky ozvalo 10 -- 12 lidí s dotazem na číslo účtu, na nějž by mohli finančně přispět postižené rodině. (Dokonce prý se ozvali i lidé z Kanady -- ovem nepochybuju, že šlo české Romy.) Zpráva druhá informovala, že student -- nevztahuje se na něj náhubkový paragraf: jeho jméno je Petr Minárech, je z Kadaně -- nasbíral 161.000 podpisů pod petici, která schvaluje postup paní starostky z Chomutova proti "nepřizpůsobivým".

Pan ministr Kocáb, pokud vím, je jediný politik, který bez váhání, okamžitě poskytl značný peněžitý dar -- 100.000 korun -- ve prospěch napadené romské rodiny. Nedověděl jsem se z žádného sdělovacího prostředku, že by kterýkoliv politik (jejichž příjmy, pokud nejdou do statisíců, jistě se dají počítat aspoň na mnoho desítek tisíc) poslal oné rodině třeba jenom stokorunu. Žádný předseda politické strany, žádný předseda poslanecké sněmovny (demokrat zvaný sociální ) nebo senátu (odeesák, tedy ze strany, která neváhá dovolávat se Masaryka), žádný z desítky sociálnědemokratických hejtmanů (kromě platů hejtmanských donedávna i s platy poslaneckými) -- ani z kraje, kde k pokusu o vraždu (abychom mluvili jako právníci, protože ani Natálka ještě nezemřela) došlo -- nepovažoval za nutné (či vhodné) jakkoli činně, aktivně, hmotně přispět. (Ani vítkovský starosta, pokud vím -- pokud ano, omlouvám se za svou nevědomost.)

Nevím, kolik politiků útok odsoudilo. Slova jsou -- bohudík? bohužel! -- nejlevnější prostředek, dokonce nestojí ani za pokus ověřit si, jestli se o nich veřejnost dověděla. Pokud vím, ani žádný biskup, arcibiskup nebo kardinál se neozvali. Zaneprázdněni církevními povinnostmi na veřejné odsouzení případně jako téma nedělního kázání neměli čas. (Úcta k hlavě státu mi nedovoluje zeptat se na Hradě, zda něco poskytl prezident.)

Nevím, nedočetl jsem se, že by některá nevládní organizace vyzvala k veřejnému protestu. Ano, budou demonstrovat Romové -- za nezájmu ostatní společnosti. Dojde-li na některé z těchto demonstrací k "narušení veřejného pořádku", jistě policie zasáhne -- ochotněji než proti Dělnické straně. Česká televize (abychom si rozuměli, ČT ) by v takovém případě bezpochyby přinesla zprávu (30vteřinovou či dokonce jednominutovou. Není ani vyloučeno, že Václav Moravec bude jednu ze svých otázek věnovat vítkovskému "případu" a položí ji politikovi, kterého se bude zrovna zdvořile dotazovat na jiné věci.)

Ptám se (sám sebe): bojí se snad politici na začátku volební kampaně, byť i jenom do evropského parlamentu, že by se mohli "bílým" voličům projevit jako "romofilové", kdyby např. vystoupili -- třeba jenom na ČT24 -- netoliko s výzvou k demonstraci, ale současně oznámili, že osobně darují takovou či onakou sumu a že jejich strana shromažďuje hmotné dary, které významný představitel strany odveze do Vítkova, aby tak zdůraznil nejenom solidaritu s postiženými, současně však i vyjádřil odhodlání této strany bojovat proti rasistům? A že konkrétní opatření proti rasismu a k "řešení romské otázky" budou součástí volebního programu do českého parlamentu?

Sdělovací prostředky informují obsáhle o stavu vyšetřování vražedného útoku, uveřejňují fotografie Natálčiny matky v nemocnici, zpravují o tom, že dívenčin otec -- díky prezidentovi -- nemusí nastoupit do vězení. Nevím, bohužel, jestli některá média vyslala do Vítkova reportéra, který by nejenom shromáždil údaje o rodině ("bezproblémové", říkají prý místní) a zničeném domě, nýbrž podal zprávu i o tom, jací -- nikoli kteří -- jsou ti místní, těch 7 či 8, kteří hlasovali v posledních volbách tuším pro Národní stranu. Možná jsou zděšeni a nikdy by "nic podobného" jako zapálení domu neudělali.

Možná jenom nemají rádi Romy. Možná by se reportér od policie i dověděl, proč je jenom jednou z několika verzí předpoklad, že mohlo jít o rasisticky motivovaný čin (rodina sice prý má dluhy, "ale jenom malé", tvrdí místní činitel, takže o peníze šlo sotva).

Jestliže tedy ohlas veřejnosti je, jaký je, stojí tím více za povšimnutí skutečnost, že 161.000 lidí neváhalo podepsat petici "ve prospěch" paní Řápkové. (Ostatně jak by ne -- ne sice tento konkrétní postup, ale jinak také hlava státu ji pochválila.)

Neznám bohužel text petice -- doufám, že si jej budu moci přečíst na internetu -- nicméně jsem přesvědčen, že valná část těch, kdo ji podepsali, ví o "opatřeních" paní starostky tolik, co já -- totiž to, co jsem se mohl dočíst v novinách. Což znamená, že při vyplácení sociálních dávek jsou postižení nuceni velkou část (většinu?) peněz ihned odvést na úhradu dluhů, jež mají vůči městu.

Zní to nevinně a Chomutov by asi přišel "zugrund", jak se říkávalo u nás na Moravě, kdyby tyto peníze nedostal. Jenže o druhé straně mince jsem se nemohl dovědět takřka nic. Jaká je ta druhá strana? To je situace těch, jimž jsou uvedeným způsobem peníze (velká část dávek) odnímány.

Nedočetl jsem se od žádného reportéra -- "zuřiví" už v této zemi nežijí -- podrobně, o jako lidi jde. (Až na to, že mají nálepku "nepřizpůsobivých".) Ano, jsou prý hluční. Ano, nedbají prý na čistotu, zvláště v okolí svých domů či dokonce i cizích domů. Mnozí snad i nadmíru pijí. A co teprv děti! Atd.

Jak a proč se do této situace dostali, jak dlouho to trvá, co -- kromě varování a upomínek -- se jim dostalo, jací jsou sousedé (ano, "bílí" sousedé) apod. -- o tom nic. Nedověděl jsem se -- až dosud -, že by reportér či dokonce nějaký sociolog (ano, někdy pomůže i vědecký rozbor) pobyl jistou dobu v této "lokalitě" a potom veřejnost důkladně zpravil, co se skutečně "děje", je-li možnost "nápravy", co město, co kraj, co vláda -- co NGO, co charita, co politici. Co média. (Opět: pan ministr pro lidská práva slíbil, že pobude. Nevyšlo to. On patrně neměl čas, město pro něj nemělo byt atd. -- víte, jak to v životě chodí. Sliby se slibují vlády padají. Ministr odchází, jeho ministerstvo zaniká, nová vláda je pouze dočasná, má starosti s krizí -- není prostě nikdo, kdo by byl ochoten či dokonce povinen zabývat se "nepřizpůsobivými". Na případy sociální máme jiné ministerstvo -- které podněcuje lidi k práci tím, že jim sníží dávky v nezaměstnanosti.)

Co na to všechno "společnost"? Přihlíží, pokud aktivně nezasahuje. Tedy -- aktivně především na straně Dělnické strany a jí spřízněných uskupení. Mezi přihlížejícími je mnoho těch, kdo s nácky nemašírují, jen mlčky sympatizují. Jsou ovšem i tací, kteří nejenže nesouhlasí, ale byli by ochotni to projevit -- byť třeba jenom slovy. Pokud mají přístup k internetu, sdělí to tam. Tvrdit tedy, že "společnost" je rasistická, by snad bylo přehnané. Je ovšem většinově lhostejná.

Každý jednotlivec má samozřejmě svoje důvody, proč takzvaně nekoná. Čímž umožňujeme, aby ti, kdo neváhají svoje rasistické předsudky činně projevit, třeba i bitkou s policií, nabývají vrchu. "Radikálně", po svém, "řeší": zapálí dům těm, kteří se nemohou bránit. My ostatní přihlížíme. Politici přes rameno útok odsoudí. Politika jde dál. Napadení mohou umírat -- Sněmovna i Hrad jsou vysoko na kopci, do nížin nedohlédnou. Ti, kteří se toho dožijí, jednoho dne žasnou: pod ochranou policie uspořádají Národní strana a Dělnická strana velký mítink na Václavském náměstí. Společnost už bude skutečně rasistická.

                 
Obsah vydání       24. 4. 2009
26. 4. 2009 Výchova Cikánů v Čechách Milan  Daniel
26. 4. 2009 Krize liberalismu
26. 4. 2009 Espresso Book Machine - vytiskne vám na počkání libovolnou knihu z výběru půl milionu titulů
26. 4. 2009 Mexiko: Obavy z pandemie sílí, zemřelo přes 80 osob
26. 4. 2009 Island: Všeobecné volby vyhrála levicová koalice
26. 4. 2009 Britská komerční televize - a nikdo - nemá z úspěchu Susan Boylové finančně nic
25. 4. 2009 Pražský výlet Dorothy Vanderbiltové Karel  Dolejší
25. 4. 2009 10 nebo 12 proti 161 000 = rasistická společnost Štěpán  Steiger
25. 4. 2009 Proč nepláčete nad tělíčky upálených srbských holčiček?
26. 4. 2009 Politováníhodná cynička Jan  Rovenský
24. 4. 2009 Sexuální kontrarevoluce Věra  Říhová
25. 4. 2009 Amerika zahajuje obrovskou výzkumnou kampaň proti rakovině
24. 4. 2009 Západu stále nedošlo, v jakém srabu se nachází Michal  Vimmer
25. 4. 2009 Něco v Číně nefunguje
25. 4. 2009 Čína: Je to asi složitější
27. 4. 2009 Neztratit jádro argumentu: Západní záliba v průměrnosti Karel  Dolejší
25. 4. 2009 Nová prasečí chřipka usmrtila asi 60 lidí
24. 4. 2009 Píše britský tisk o "českých armádních zbabělcích"? Ne.
24. 4. 2009 Několik vět k fenoménu pirátství 21. století Daniel  Veselý
24. 4. 2009 Condoleezza Ricová schválila mučení vodou
23. 4. 2009 Ministr zahraničí si ještě nesedl na židli, bývalá vláda mu ale nadirigovala velvyslance v "klíčových" zemích
24. 4. 2009 Recept Cipi Livniové
24. 4. 2009 Zatracená vlastenecká povinnost!
24. 4. 2009 Černý chce odstranit Entropu! Děkuji, Davide! Josef  Brož
24. 4. 2009 Co člověka může opravdu splést, neboli O problematické agitaci pro preventivní zdravotní vyšetřování Uwe  Ladwig
23. 4. 2009 Paroubek vyhrožuje novinářům - napsali totiž to, co se dozvěděli Štěpán  Kotrba
24. 4. 2009 Kulhající analogie František  Řezáč
23. 4. 2009 Rozpad trpaslíků Pavel  Kopecký
24. 4. 2009 Parlamentaristé a parlamentáři Pavel  Kopecký
23. 4. 2009 Prý to asi skřípe se sexuální výchovou ve školách Miloš  Dokulil
24. 4. 2009 Zase jednou pár čísílek Miloš  Dokulil
23. 4. 2009 Nemáte potuchy ve svých teplých kancelářích
24. 4. 2009 Plzeň, město evropské pakultury 2015 Jan  Smolák
23. 4. 2009 Václav Havel a ČSSD Jan  Makovička
23. 4. 2009 10 let po útoku sil NATO na srbskou televizi
23. 4. 2009 Srí Lanka: Červený kříž volá po zvláštních preventivních opatřeních k omezení dalšího krveprolití v "bezbojové zóně"
23. 4. 2009 Sdružování lidí v černém Martin  Ondreját
23. 4. 2009 Island: Ženy sahají po moci
23. 4. 2009 K domovu pohleď, naděje Karel  Dolejší
23. 4. 2009 Je nejvyšší čas vysadit!
22. 4. 2009 Jde ODS doleva? Boris  Cvek
22. 4. 2009 Vyhlídky americké moci William S. Lind
24. 4. 2009 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009