9. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2009

Ubohé postavení domácí literatury. Zachraňme českou knihu.

informace Unie českých spisovatelů

Dne 7. února 2009 se konala konference členů Unie českých spisovatelů k tématu: Dvacet let poté- zisky a ztráty literatury. Po rozsáhlé diskusi spisovatelé vydali prohlášení následného znění:

Členové Unie českých spisovatelů se v průběhu let na svých konferencích několikrát kriticky vyjadřovali ke stavu české kultury, k postavení spisovatelů a hodnotné domácí literatury. Oproti mnohým oficiálním zastáncům tržních vztahů si nemyslíme, že naše literatura prožívá rozkvět, je to jen klam a vytváření iluze ve vědomí veřejnosti. O osudu naší národní literatury rozhodují knižní podnikatelé, jejichž jediným kritériem pro vydání a prodej knihy je zisk. Stále více se potvrzuje, že tržní vztahy jsou pro národní literaturu zhoubné.

Až dosud chabě fungující grantová politika je z úsporných důvodů tak výrazně omezována, že se již nedá mluvit o podpoře české literatury. Navíc udělování grantů stále ovlivňují i mimoliterární hlediska, takže díla mnohých autorů jsou z grantové politiky předem eliminována bez ohledu na kvalitu.

Rok od roku je situace svízelnější pro velkou většinu českých spisovatelů, kteří pro své dobré rukopisy nenacházejí nakladatele. Pokud vůbec spisovatel najde nakladatele, obdrží honorář v takové výši, že přímo degraduje spisovatelovu práci, mnozí nakladatelé neplatí honoráře vůbec nebo dokonce požadují, aby si spisovatel sehnal sponzora či si vydání knihy zaplatil. Spisovatel se tak dostal do nedůstojné role ochotníka a prosebníka.

Žádná malá či středně velká demokratická země si nenechala zlikvidovat národní literaturu tržními vztahy, její rozvoj různými způsoby stimuluje stát. Nejde jen o národní literaturu, postupná likvidace zasahuje celou neziskovou profesionální a zájmovou oblast kultury.

Devastace estetických hodnot, ubohé postavení naší kultury a s ní i literatury jsou pouze odrazem morálního stavu naší společnosti. Za téměř dvacet let od převratu v naší společnosti nebylo nastoleno to, co bychom mohli nazvat kulturní politikou, tedy důstojnou koncepcí, která by legislativně a ekonomicky podporovala vznik a šíření nových literárních děl a garantovala promyšlené vydávání literatury klasické.

Obdobný názor na tristní stav české literatury a postavení spisovatelů má i většina členů dalších spisovatelských sdružení. Dávno nastal čas odložit světonázorové odlišnosti a společně hájit naše profesní zájmy. Znovu se proto vracíme k některým námětům, které jsme navrhovali už před lety a které považujeme za stále více naléhavější. Věříme, že i další spisovatelská sdružení se vyjádří k stavu naší literatury a že společně najdeme slyšení na půdě Ministerstva kultury ČR a u našich zákonodárců.

1. Navrhujeme, aby byla stanovena výše rabatu z prodeje knih a současně byl určen podíl komisního a pevného prodeje. Distributoři od nakladatelů dnes požadují až 55 procent rabatu. Tuto výši považujeme za nehoráznou, ve svém konečném dopadu likviduje vydávání všech žánrů hodnotné nekomerční domácí literatury. Navíc distributoři berou knihy pouze do komisního prodeje, takže neriskují nic, veškerý risk nese nakladatel.

2. U knih navrhujeme zrušit daň z přidané hodnoty. Knihy se staly luxusním zbožím, které si ze svých příjmů nemůže dovolit kupovat už ani většina intelektuálů a vědců.

3. Po roce 1990 se prosadil mýtus, že i kultura sama musí v tržních vztazích obstát. Stát proto vydědil kulturu z ekonomické sféry svého vlivu a v polovině devadesátých let minulého století vynucenou legislativou proti tehdejší většině hlasů umělců zbavil umělecké organizace hlavního zdroje financování, jímž byly umělecké fondy, a to převedením fondů na nadační princip. Považujeme převedení kulturních fondů na nadace za velmi nešťastné rozhodnutí. Nadační princip se totálně neosvědčil.

Navrhujeme, aby nadační princip uměleckých fondů byl zrušen a byly obnoveny umělecké fondy v původní podobě tak, aby zdrojem jejich příjmů byl dvouprocentní příspěvek z honorářů za uměleckou činnost a jednoprocentní příspěvek ze zisků nakladatelství, vydavatelství, kulturních agentur, provozovatelů uměleckých děl, dědiců kulturních děl, galerií, vystavovatelů apod.

Odvody uměleckým fondům by si pak fyzické i právnické osoby odečetly při daňovém přiznání. Ze získané finanční částky by jednotlivé umělecké fondy mohly podporovat činnost uměleckých organizací, mohly by podporovat vznik, realizace a šíření nových uměleckých děl, zařízení sloužící k zprostředkování tvorby, mohla by se udělovat tvůrčí stipendia a tvůrčí příspěvky. Vedle toho by fondy zase mohly obnovit svou sociální funkci, například různé formy výpomoci potřebným umělcům a podobně.

4. Navrhujeme účinněji motivovat nakladatele k vydávání hodnotné nekomerční domácí literatury tak, aby nakladatel mohl realizovat knižní titul bez rizika prodělku. Uvítali bychom, kdyby ministerstvo kultury plně rozvinulo svůj už po léta fungující model odkupování knih od nakladatelů pro potřeby knihoven. Tento model je stále více finančně limitován a týká se jen velmi omezeného počtu vybraných titulů, takže původní velmi vítaný záměr podpory domácí literatury je naplňován spíše jen symbolicky.

5. Navrhujeme, aby se na půdě Ministerstva kultury ČR sešli zástupci spisovatelských sdružení se zástupci profesní organizace nakladatelů a za přítomnosti odborníka na autorské právo byly vypracovány základní vzorové licenční smlouvy, které by byly určující pro všechna nakladatelství. Důvodem je to, že mnohá nakladatelství s autory uzavírají smlouvy, které lze označit za diletantské, arogantní a v konečném právním výkladu často neplatné. Bohužel, autoři z neznalosti zákona anebo i v tísni takové smlouvy podepisují.

■ ■ ■

Unie českých spisovatelů považuje národní literaturu za pilíř národní kultury, bez ní národ přestává být národem. Stanovení výše rabatu, zrušení daně z přidané hodnoty u knih, obnova uměleckých fondů a odkupování hodnotných knih domácí literatury od nakladatelů pro potřeby knihoven je pouze jedna z mnoha vícezdrojových cest, jak národní neziskové literatuře a jejím tvůrcům znovu vrátit důstojné postavení v širokém spektru naší kultury a naší společnosti.

                 
Obsah vydání       9. 2. 2009
9. 2. 2009 EXKLUZIVNĚ Změna volebních pravidel: podívejte se, jak vypadá spravedlnost dle této vlády Štěpán  Kotrba
9. 2. 2009 Volební reforma by byla výhodná pro tu stranu, která získá největší podporu
9. 2. 2009 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Jírovec
9. 2. 2009 Zavedení školného v Anglii ve školství nic nezlepšilo Jan  Čulík
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
9. 2. 2009 Konopí zdvojnásobuje riziko rakoviny varlat
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Kdo v Česku produkuje podlidi Milan  Daniel
9. 2. 2009 EKONOMICKÁ KRÍZA: Nemáme si čo závidieť Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
9. 2. 2009 Týden s Mendelssohnem, zatímco Demokracie staví, duši rozsvítilo Slnko v sieti i Hotel Europa Josef  Brož
9. 2. 2009 Papež a popírač holocaustu Fabiano  Golgo
9. 2. 2009 Lefebvristické hnutí se uhnízdilo i v Česku
9. 2. 2009 Izrael: V Gaza City se neskrývá Adolf Hitler
9. 2. 2009 Nastala doba zrušit tabu kolem NATO Richard  Seemann
9. 2. 2009 H & H, aneb miniprogramy k zabrzdění "propadu"? Miloš  Dokulil
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
9. 2. 2009 Pochyby Pavel  Barák
8. 2. 2009 Ubohé postavení domácí literatury. Zachraňme českou knihu. Michal  Černík
9. 2. 2009 POZOR: Internetové diskuze pod články skončí, nebo skončí vydavatelé Štěpán  Kotrba
9. 2. 2009 Konspirační teorie
9. 2. 2009 Buďme tvořiví v roce kreativity 2009 Michal  Giboda
9. 2. 2009 University of Chicago Visiting Scholars Program
9. 2. 2009 Energetika podle Obamy Jiří  Krautwurm
9. 2. 2009 Ruské balistické rakety - odkaz dvou géniů Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
9. 2. 2009 Ultrakonzervativní Občanský institut se přiznal: nechal se financovat z USA
9. 2. 2009 Zvěřinový guláš Anna  Čurdová
9. 2. 2009 Polsko si vybralo jadro
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
9. 2. 2009 Fuj, velebnosti!
9. 2. 2009 Volnotržní žvásty o tom, že kdo si chce práci najít, najde ji
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009