21. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2008

Sjezd České lékařské komory, aneb jak nemá vypadat veřejná debata

Občanské demokratické straně bývají v průběhu jejího vládnutí vyčítány nejen samotné reformy, ale také to, že své kroky nedokázala laické i odborné veřejnosti dostatečně vysvětlit. Ač to ODS ústy Mirka Topolánka po dvou prohraných volbách uznala, dokladem toho, že se příliš nepoučila, je vystoupení Tomáše Julínka na sjezdu České lékařské komory předminulou sobotu. Ostatně celý tento sjezd připomínal případ pro lékaře.

Přestože lze v obecné rovině s řadou plánovaných reforem souhlasit, ČLK si opakovaně stěžovala na to, že s ní ministerstvo zdravotnictví připravované kroky nekonzultuje. Tomáš Julínek nyní dostal příležitost to na sjezdu ČLK napravit a přesvědčit lékaře o potřebnosti reformy zdravotnictví. Jedním z důvodů, proč se mu ani zde nepodařilo získat dobrozdání lékařů, je zejména podivný způsob vedení debaty, která neměla s racionální diskusí nic společného.

Podívejme se nejprve na to, jak by taková racionální diskuse měla probíhat, a poté se pozastavíme nad tím, jak debata s delegáty skutečně probíhala.

Podle filosofa Jürgena Habermase se racionální diskuse odehrává na půdě komunikativního jednání, které je orientováno primárně na vzájemné porozumění mezi jednotlivými diskutujícími. Racionalita je pak inherentní součástí komunikativního jednání, protože bez ní by jazyk jako médium komunikace nemohl sloužit k vzájemnému dorozumění. Racionální diskuse má být otevřená všem diskutujícím. Všichni potenciální účastníci diskuse musí mít stejnou možnost kdykoli debatu otevřít a vnášet do ní relevantní témata, musí také mít stejné šance veřejně přednést své názory k aktuálně projednávanému návrhu, které jsou ostatními vyslyšeny, a v neposlední řadě musí mít diskutující rovnou šanci vyjadřovat své vnitřní postoje a na postoje ostatních reagovat. V diskusi si tudíž mají být všichni rovni, nikdo nemá vystupovat z pozice moci a má-li být diskuse skutečně přínosná, musí se účastníci diskuse zavázat k pravdomluvnosti a upřímnosti.

Veřejná debata, která má vést k stanovení takové obecné vůle, má formu racionální diskuse, ve které je všem zúčastněným dovoleno rovným dílem přednést svůj příspěvek a kritizovat argumenty ostatních. K tomu je však potřeba, aby se účastníci debaty oprostili od své vlastní pozice a dokázali tak nezkresleně vyslechnout argumentaci jiných. Jejich vlastní příspěvek tak pro ně má mít v principu stejnou váhu jako příspěvky ostatních a celkové rozhodnutí přijaté skrze logickou argumentaci má být založeno pouze na síle nejlepšího argumentu. Nestačí tedy pouze hlasovat, je třeba skutečně logicky argumentovat, přičemž každý účastník debaty musí být připraven na to, že se jeho osobní stanovisko může zásadním způsobem změnit. Výsledkem debaty je vyjasnění společného zájmu.

Nemá cenu si namlouvat, že politické diskuse obvykle probíhají takovýmto způsobem, nicméně každá debata by se tomuto ideálu měla alespoň snažit přiblížit. O tom, jak taková veřejná debata ale nemá vypadat v praxi, nejlépe vypovídá vystoupení Tomáše Julínka a dalších lékařů na sjezdu České lékařské komory, kde k žádnému vyjasnění společného zájmu nedošlo a vzhledem k průběhu diskuse ani dojít nemohlo.

Julínek zde na úvod přednesl svůj zahajovací projev, v jehož průběhu demonstrativně odešel prezident ČLK Kubek. Ten si po návratu do sálu nechal odhlasovat, že bude ihned po Julínkovu projevu následovat vznášení námitek. S tím Tomáš Julínek nesouhlasil a odešel ze sálu pro změnu on, s tím, že námitky zná a jde se občerstvit do baru přes ulici. Nadto se nevracel ani při začátku další diskuse. Spolu s Julínkem navíc opustila sál také polovina lékařů.

Poté, co se Tomáš Julínek do sálu vrátil, směřovaly vůči němu dotazy delegátů. V rámci tohoto exposé přednesla jedna z delegátek: "Jsem zcela konsternována tím, proč nám tady přednášíš, proč ODS prohrála volby. Chceš prosadit reformu proti lékařům. Takové vystoupení si nezasloužíme."

Debata se odehrávala v tom duchu, že Julínek mimo jiné sliboval lékařům více peněz a ti zase kategoricky odmítali reformu jako takovou. Jeden z delegátů nadto hodlá hlasováním prosadit odvolání Julínka. Prezident ČLK posléze řekl ČTK, že "české zdravotnictví je na skluzavce smrti" a Julínka obvinil ze lži.

Julínek se nyní snaží alespoň na vládní úrovni přesvědčit lidovce, kteří ale v některých případech odmítají navrhovanou reformu jako celek. Například koaliční rebel Ludvík Hovorka se vyjádřil v úterý v tom smyslu, že Julínek již zcela ztratil jeho důvěru, a nebude tudíž hlasovat pro žádný z připravovaných zákonů. Předseda ČLK Kubek nadto vládu vyzval, aby Julínkovy reformy neprojednávala vůbec.

Veřejná debata nesoucí se v podobném duchu odporuje snad všem předpokladům racionální debaty. Zastánci i odpůrci reforem neměly od začátku v úmyslu vyslechnout argumenty druhé strany, předem rezignovali na racionální diskusi a místo toho se snaží mocensky přetlačit odporující stranu hlasováním. O tom, že by se delegáti pokusili na situaci podívat očima druhého, nemůže být ani řeč. Došlo také na osobní výpady, vzájemné zastrašování a místo příslibu dalších debat padaly výzvy k rezignaci. Následná silná vyjádření do médií dále prohlubují obraz hyperreálnosti celého zasedání, neboť to vypadá, že se celý ten cirkus konal pouze jako představení pro média, kde si každá strana řekne své a o skutečné vzájemné porozumění vlastně vůbec nejde.

Výsledný pocit z diskuse tak zanechává trpkou pachuť na jazyku a rozčarování z předvedených výkonů debatujících. Pokud takto probíhá standardní komunikace mezi ČLK a ministerstvem zdravotnictví, nelze než souhlasit s apokalyptickou vizí prezidenta ČLK, že je české zdravotnictví na skluzavce smrti. Nutno ovšem dodat, že za notného přispění všech zúčastněných stran.

                 
Obsah vydání       21. 11. 2008
23. 11. 2008 Apelplac v tržnici SAPA Milan  Daniel
23. 11. 2008 Primitivní odezdikezdismus Soňa  Hromátková
22. 11. 2008 Bohaté země znovu kolonizují rozvojové země, aby si pro budoucnost zajistily potraviny
22. 11. 2008 Vlády sázejí svou kůži proti recesi -- česká však ne Karel  Dolejší
22. 11. 2008 Dopis Obamovi
22. 11. 2008 Psát Obamovi nestačí Jan  Čulík
23. 11. 2008 Tak teď víte, co si o vás myslím
23. 11. 2008 Starostové z Brd: České vládě to osladíme
22. 11. 2008 Ochránci práv dětí kritizují, že práva dětí nedodržují vláda, soudy ani parlament
22. 11. 2008 Gazeta Wyborcza: Nový šéf německých Zelených odmítl protiraketovou obranu v Polsku
21. 11. 2008 Konec globální americké moci
21. 11. 2008 NYT: K finanční krizi a recesi zřejmě přistoupila deflace
22. 11. 2008 Poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová opustily klub SZ
20. 11. 2008 Téma radar: Vondra vyzývá k bdělosti a prezidenta Sarkozyho k respektu Josef  Brož
20. 11. 2008 Na Západě se neví o odporu českých občanů proti americkému radaru Jan  Čulík
22. 11. 2008 Protiradarové protesty v ČR nemají účinnost
21. 11. 2008 Vondra má mandát asi jako candát Milan  Daniel
21. 11. 2008 Hrozící výprodej Ameriky, neboli Naléhavé hledání peněz Uwe  Ladwig
22. 11. 2008 Diskusní fórum v Parlamentu "Co firmy čekají od státu, aneb baby boom strašákem prosperity?"
21. 11. 2008 Češi se dočkali, dočkali Ivan  David
20. 11. 2008 Demagogie médií Petr  Valenta
21. 11. 2008 Zelené divadlo na provázku Milan  Daniel
21. 11. 2008 Český rasismus a rasismus v dnešní USA Soňa  Hromátková
21. 11. 2008 Sjezd České lékařské komory, aneb jak nemá vypadat veřejná debata Čeněk  Kras
21. 11. 2008 Msta Sandra  Wain
20. 11. 2008 Klaus a Havel -- už si jich nevážím
20. 11. 2008 Starostové představí evropskou protiradarovou kampaň a protest v Bruselu
21. 11. 2008 Intelektualita 21. století Bohumil  Kartous
21. 11. 2008 Monitor Jana Paula: Chvála kameni Jan  Paul
20. 11. 2008 Když dva dělají totéž... Antonín  Hubený
20. 11. 2008 Kdo vygeneroval xenofobii a rasismus Milan  Daniel
20. 11. 2008 Konec Ameriky? Nebo bude Barack Obama zachráncem demokracie? Greg  Evans
21. 11. 2008 Političtí vězni -- vězni pro názor Patrick  Ungermann
21. 11. 2008 Domácí hádka o lidské maso Wenzel  Lischka
19. 11. 2008 Banky, nebo lichva? František  Nevařil
19. 11. 2008 V české společnosti vládne despekt vůči intelektuálům a humanitním oborům Jan  Mertl
18. 11. 2008 Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur Josef  Švéda
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2008 Sjezd České lékařské komory, aneb jak nemá vypadat veřejná debata Čeněk  Kras
24. 10. 2008 MFD zase manipuluje veřejnost ohledně zdravotnictví Petr  Wagner
7. 10. 2008 Páter František Lízna na romské pouti: Nenechte se zatlačit do ghett Pavel  Pečínka
16. 9. 2008 Tady nejste v hotelu   
15. 9. 2008 Jak se dnes diskutuje v Británii   
15. 9. 2008 Také nastupujete do nemocnice na rekreaci a zároveň uspořit? Vladislav  Černík
15. 9. 2008 Dřívější smrt důchodců ulehčí státní kase   
12. 9. 2008 Zdravotní reforma Petr  Wagner
29. 8. 2008 Privátní zdravotní pojišťovny Petr  Wagner
18. 8. 2008 Zdravotnické reformy bez smlouvy s občany Martin  Gřeš
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
8. 8. 2008 Praktické zkušenosti s Kaiser Permanente Martin  Zbořil
29. 7. 2008 Zdravotnictví v ČR trpí plýtváním Petr  Wagner
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví   
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner