27. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 10. 2008

Nemístná euforie nad vítězstvím spektáklu

Krajské a senátní volby v České republice právě skončily. Část občanů dala najevo, že má stávající vlády plné zuby. Vydělala na tom ovšem politická strana, která se s odchodem Vladimíra Špidly zbavila posledních zbytků solidního programového základu a od té doby se soustředí takřka výhradně na technologii moci. Máme tedy jásat? Máme být snad spokojeni, že nad omezeným, hulvátským, sprostým, ale přímočarým Valachem, absolventem vojenského gymnázia, zvítězil mazaný a zákeřný exředitel Restaurací a jídelen stýkající se s různými Mrázky a Kočky? Máme se rozplývat nad tím, že teď "pro změnu" plnou parou směřujeme k Ficovu slovenskému modelu, jehož podstatou je populismus bez přívlastků (a pro kritiky "popapulismus")?

"Byl si vědom toho, že je schopen prokletí - což je možnost, která politikům a redaktorům pařížských listů zůstane navždy upřena."

T. S. Eliot: Baudelaire

Má generace strávila dětství a mládí ve skomírajícím reálsocialismu, který se ji snažil přesvědčit, že jde v zásadě o poslední stadium dějin. Podstatnou část produktivního věku pak prožila pod vládou neoliberalismu, jenž se -- kupodivu -- vydával za poslední dějství a završení historie. Konečně nedělní článek Štepána Kotrby jako by se snažil čtenářům vsugerovat dojem, že po čtyřiceti letech byrokratické diktatury a poloviční periodě "trhu bez přívlastků" došlo u nás opět k jakési zásadní změně. Promiňte, ale nevěřím tomu, ani co by se za nehet vešlo. Pokud v české kotlině vůbec kdy dojde k zásadním změnám, naše úzkoprsé politické elity je opět nedokáží anticipovat, takže reformy nám budou vnuceny zvnějšku či naprosto nesnesitelnou vnitřní situací. V souvislosti s právě skončenými volbami není namístě nic jiného než ledová střízlivost.

Situacionista Guy Debord kdysi napsal, že kolonizace sociálna zbožními vztahy se dovršuje, když vlastnění, které nahradilo bytí, je posléze vytlačeno pouhým vystavováním. Všeobecné vítězství spektáklu se potom ukazuje jako úplná redukce podstatného na to, co se jeví. Z toho ale plyne: Jestliže kultura rozvinutého kapitalismu vyvolává dojem, jakoby podstata spočívala v jevu, pak to, co zůstává skryté, jakoby žádnou podstatu ani nemělo. A dále: Pokud tedy něco přivádím k jevení se, ukazuji pouze, že to vůbec má nějakou podstatu, že to je. Není tedy co protestovat, vezmu-li cosi dosud skrytého a vystavím to tak, aby to leželo všem na očích. Nebýt vystavování, věc by přece vůbec neexistovala. Jestliže naopak požaduji jasnou hranici pro vystavování čehokoliv, pak takový nárok nelze veřejně obhájit.

Existují ale aspoň izolované limity pro vystavování? Jistě -- jenže racionalizovaným jazykem spektáklu je již nelze zdůvodnit. Bělohradský píše o skrupulích. Skrupule ale představují rezidua po provedení racionální analýzy. Skrupule nemají v pravém slova smyslu veřejné bytí, jde o idiosynkrazie, z nichž si ještě tak nejspíše lze tropit posměch. Zpravidla se v běžných situacích nejeví. Tedy -- jako by snad ani neexistovaly...

Všeobecně závazná hranice spektáklu je pouhou utopií. Není již dána tradicí a domluvit se na ní také nedovedeme. Kde je tedy vlastně norma? Možná, že dvojice, která prošla kolem, když jsem seděl v trávě ve Stromovce, aby tři metry ode mne začala souložit, je vlastně "normální", kdežto úzkoprsý autor článku se právě vypisuje z iracionálních zábran. Není to vlastně v pořádku, pářit se o polednách na veřejném místě? Co ještě dnes v ČR znamená to pitomé a staromódní slovo "intimita"?

Úřadující premiér ve snaze vyhnout se po prohraných volbách nepříjemným otázkám novinářů přišel s nápadem, že po cestě na Jánský vršek sehraje komedii nazvanou "zodpovědný otec". Nejde koneckonců o nic neobvyklého, protože děti jsou za všech okolností vydány napospas rodičům. Někteří je používají, aby "pumpli" dojaté "starouše" o nějakou tu korunu; mnohé ženy pravidelně využívají děti například k získání místa k sezení ve veřejné dopravě; zatímco některé "vyfiknuté" maminky s batolaty na golfových holích a vyzývavými pohledy zase hrají s potomky-rekvizitami ještě docela jinačí hry.

Můj čistě soukromý, vlastními skrupulemi zformovaný názor mi říká, že novináři měli plné právo nerespektovat Topolánkovu komedii, nepřistoupit tedy na roli "soukromá osoba -- vzorný otec" a politikovi přesto klást nepříjemné otázky. Když však reportér Blesku nacpal objektiv rovnou do kočárku a divže jako pověstný Leonardův luňák nevnikl dítěti do úst, překročil z mého pohledu mnohem zásadnější hranici než tu, za niž se dostal premiér, když ze syna udělal rukojmí.

Reportér, který neměl k Nicolasu Topolánkovi žádný vztah, totiž dítě nepřivedl před omezené publikum, ale vystavil je všeobecné spektakularizaci; Indiáni by řekli, že se mu pokusil ukrást duši. Premiérova reakce, kterou Štěpán Kotrba odsoudil, je pro mě v této souvislosti nanejvýš pochopitelná a přirozená; Kotrbova výtka jen ukazuje, že si dotyčný roli otce neosvojil ani virtuálně. S poraženými se dnes zkrátka v této zemi zachází podle římské zásady "Vae victis" - ani jejich děti si nemohou být jisty jinde běžnými ohledy, a ještě v tom téměř nikdo z místních nevidí problém. Co lze tedy čekat? Má zde ještě smysl ptát se třeba na úroveň ochrany menšin?

Krajské a senátní volby v České republice právě skončily. Část občanů dala najevo, že má stávající vlády plné zuby. Vydělala na tom ovšem politická strana, která se s odchodem Vladimíra Špidly zbavila posledních zbytků solidního programového základu a od té doby se soustředí takřka výhradně na technologii moci. Máme tedy jásat? Máme být snad spokojeni, že nad omezeným, hulvátským, sprostým, ale přímočarým Valachem, absolventem vojenského gymnázia, zvítězil mazaný a zákeřný exředitel Restaurací a jídelen stýkající se s různými Mrázky a Kočky? Máme se rozplývat nad tím, že teď "pro změnu" plnou parou směřujeme k Ficovu slovenskému modelu, jehož podstatou je populismus bez přívlastků (a pro kritiky "popapulismus")?

Svět za hranicemi ČR je právě zaujat finanční krizí, která ukončila takřka třicetileté období dominance neoliberálního paradigmatu a dosti nečekaně snad otevírá cesty i k rehabilitaci národních států. Ty mají zřejmě poslední možnost ukázat, zda jsou schopny uzpůsobit současné společnosti nadcházející éře nedostatku a zajistit občanům alespoň nejzákladnější potřeby - bez ohledu na to, jestli ropa zdraží na dvojnásobek nebo rolnická rebelie zničí čínskou cementárnu. Je třeba využít znenadání se objevivšího okna příležitosti k tomu, aby mezinárodní pořádek přestali určovat spekulanti a dostal se pod kontrolu politiků zodpovědných voličům. To ovšem vyžaduje jasnou představu cílového stavu, rychlou a pružnou reakci na změny, schopnost výrazně vystupovat na evropské i světové úrovni, vyhledávat a měnit zahraniční spojence v jednotlivých kauzách... Přesto odborníci varují, jako například v pondělí v dokumentárním filmu televize BBC, že potrvá zřejmě až dvacet let, než se svět zbaví důsledků nynější hospodářské krize.

Žádné řešení pro nynější situaci nám ani jedna z obou hlavních českých politických stran nenabízí. Ani poražená ODS, ale ani triumfem zaslepená, čerstvě nabytou mocí zpitá a program postrádající ČSSD.

ODS volby prohrála. Máme teď snad věřit Pavlu Bémovi a přijmout jednoduchý závěr, že "nad Českou republikou vybuchla oranžová bomba"? Přijmeme pro stávající stav ruský výraz "dermokratija", či slovní hříčku Gérarda de Nerval, který psával o "démonokracii"?

Nebo snad s uspokojením prohlásíme, že v České republice je stabilní a fungující demokracie západního typu?

"Ozaj, zvonka to tak vyzerá."

                 
Obsah vydání       27. 10. 2008
28. 10. 2008 Evropa je na pokraji naprostého měnového rozkladu
28. 10. 2008 Armáda ČR proti radaru
28. 10. 2008 Nemístná euforie nad vítězstvím spektáklu Karel  Dolejší
28. 10. 2008 Loga věcí veřejných a Přehlídka impotence 2008 Bohumil  Kartous
28. 10. 2008 Mladí nezažili svobodu František  Řezáč
27. 10. 2008 Bylo "rozbití Rakousko-Uherska" (ne)pochybnou zásluhou Masarykovou? Miloš  Dokulil
27. 10. 2008 Sváteční slovo Ladislav  Žák
28. 10. 2008 Protestujeme proti záměru ODS schválit na poslední chvíli v Senátu smlouvy o radaru
27. 10. 2008 Sobotkova sebereflexe Jan  Neoral
27. 10. 2008 Bez ohledu na výsledky voleb, radar schválíme
28. 10. 2008 Názor dne Oldřich  Průša
27. 10. 2008 Skinheadi "plánovali usmrtit Obamu"
27. 10. 2008 Negativní strana jde do voleb Wenzel  Lischka
27. 10. 2008 Kvůli obvinění rádia Wave z fašismu chtějí lidé zítra demonstrovat
27. 10. 2008 Topolánek a jeho podmínky pro demisi, anebo Geniální nápad nic netušícího pana premiéra Uwe  Ladwig
27. 10. 2008 Muž přes palubu Josef  Provazník
27. 10. 2008 Ještě k hyeně z Blesku Darina  Martykánová
27. 10. 2008 Mirek Topolánek a Topolánek Nicolas Milan  Daniel
27. 10. 2008 Kdo rozhoduje o budoucnosti státu?
27. 10. 2008 Americké jednotky usmrtily v Sýrii osm osob
27. 10. 2008 Burzy dál padají
27. 10. 2008 Thomas Jefferson k bankám
27. 10. 2008 Umírnění republikáni se obávají marginalizace
27. 10. 2008 John McCain trvá na tom, že vyhraje
26. 10. 2008 Tajemství obrazu a vacátkovská Bathory Jan  Stern
27. 10. 2008 Kapitalismus a skepticismus
27. 10. 2008 Rusko: Evropa ztratí svoji vedoucí pozici
28. 10. 2008 Výzva k odstoupení předsedovi Rady Českého rozhlasu
28. 10. 2008 Bobek: začneme posluchače kádrovat, jestli jsou pro "budoucnost národa" perspektivní? Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 Izrael směřuje k předčasným volbám, mírový proces s Palestinci bude zmrazen Karel  Dolejší
27. 10. 2008 Vidět mladšího člověka na cestě k volbám bylo jak vidět bílou vránu
27. 10. 2008 Rumunsko a Rakousko zrazují Nabucco
27. 10. 2008 Jednou větou Jan  Čulík
27. 10. 2008 Černé bláto a zelená bažina Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Volby skončily. ČR už nebude jako dřív Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 ODS je v rozpadu, ale stále trvá na svém
27. 10. 2008 Kvůli třiceti korunám? Lubomír  Novotný
26. 10. 2008 Pozor na volební statistiky
27. 10. 2008 Zeman měl pravdu, severočeská ČSSD nejspíš má v plánu uzavřít koalici s ODS Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 Topolánek: podmínky mé demise Mirek  Topolánek
26. 10. 2008 Zadostiučinění? Ne, výzva Jan  Mertl
26. 10. 2008 Výsledky voleb by neměly posílit starou gardu politiků Boris  Cvek
26. 10. 2008 Jak si vedly ve volbách xenofobní a krajně pravicové strany? Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2008 Důstojný Topolánek Milan  Daniel
26. 10. 2008 Nevím, jestli bych Topolánka při útoku na hyenu z Blesku nehájil Jan  Čulík
27. 10. 2008 Čulík je obyčejný pokrytec a ve skrytu duše násilník
27. 10. 2008 Postkomunistický marasmus Darina  Martykánová
27. 10. 2008 O hyenách, kočárku a "velké" politice Jan  Keller
26. 10. 2008 Topolánek tlačil dítě, Talmanová nejspíš slaďovala rodinný a profesní život Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Je rozdíl mezi Štěpánem Kotrbou a historikem Hradilkem z kauzy Kundera? Jan  Čulík
27. 10. 2008 Může vládnout člověk, který neovládá svou agresi ? Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 Festival v Jihlavě pro filmové profesionály Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
25. 10. 2008 People must be passionate about filmmaking Dominika  Švecová
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Píseň skupiny Primal Scream může být v českém kontextu interpretována fašisticky Štefan  Švec
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 She's got swastika eyes Martin "Destroyer" Přikryl
25. 10. 2008 Je trapné, když Rada ČRo kritizuje něco, co ani neumí přeložit
27. 10. 2008 Rada ČRo: šlo o otevřenou a demokratickou výměnu názorů
25. 10. 2008 Nová vlna se starým obsahem
26. 10. 2008 Chtít nyní hlasovat o radaru je drzost
26. 10. 2008 Ideologie? Nesmysl! Psi se rvou o kost... Miloslav  Štěrba
27. 10. 2008 Politika se změní až s odchodem Václava Klause Jan  Sova
27. 10. 2008 Nebude diktatura v ČR Bohumír  Tichánek
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008