27. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 10. 2008

Sváteční slovo

Tak nějak se jmenují úvahy, ve kterých většinou v neděli a dnech jinak svátečních obracejí lidé slova k nám lidem sluchu, kteří máme zrovna zapnutý televizní nebo rozhlasový přijímač a zaplacené poplatky samozřejmě, aby nám sdělili, že podle jejich názoru je na světě cosi podstatnějšího než nákup v Penny, nová hypotéka nebo dokonce finanční krize. Již samotný termín, kdy jsou podobná sváteční slova vysílána, svědčí o tom, že si s tím nemusíme příliš lámat hlavu a o atraktivitě svátečních slov pro reálný svět vypovídá i to, že jsou jen zcela výjimečně přerušována reklamou. Nedalo mi to a osloven na Dachsteinu v den Státního svátku Rakouské republiky svátečním slovem presidenta Fischera rovnou na obou programech ORF najednou, rozhodl jsem se také pokusit o pár svátečních slov.

Zítra si připomeneme 90. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

28. říjen je den, který si z pochopitelných i nepochopitelných důvodů připomínají spíše obyvatelé České republiky než Slovenské republiky. Mezi ty pochopitelné důvody bych řadil to, že Slováci měli neustálý pocit mladšího bratra a nedostatku účasti na řízení. Určitě to v řadě ohledů i období platilo, ale pokud si připomeneme federalizaci v roce 1968, mimochodem i její 40. výročí si v těchto dnech připomínáme, a následné období normalizace, tak je to minimálně sporné.

Mezi ty méně pochopitelné důvody bych pak zařadil to, že Československo bylo naprosto unikátním projektem, který dokázal zcela v rozporu s obvyklou politickou praxí a celou řadou chmurných předpovědí spojit v jediném státě dva národy se zcela rozdílnou historií, kulturou, tradicemi a především se zcela rozdílnou úrovní hospodářského a sociálního rozvoje a během tři čtvrtě století je dokázal vypustit do světa v podobě dvou emancipovaných moderních více či méně „národních“ evropských států.

Kvalita společného československého základu i zkušenosti z federálního soužití umožnily oběma státům se nejen kulturně rozejít, ale dokonce po deseti letech se opět setkat jako rovný s rovným v Evropské unii a po více než čtyřech letech členství můžeme konstatovat, že se ani jeden z nich ani v EU neztratil. Slovensko za necelé dva měsíce vstoupí do eurozóny, která si nyní dělá čáku na Evropu první kategorie, jakousi EU v EU. Vzájemné česko-slovenské vztahy politické, společenské, kulturní, hospodářské i ty čistě mezilidské jsou na zcela nadstandardní úrovni. Opět navzdory celé řadě chmurných prognóz a zaručených předpovědí krachu toho či onoho. Jsem hrdý na to, že jsem Čechoslovák a jsem hrdý na to, že jsem se mohl já i mí rodiče a prarodiče na „projektu Československo“ aktivně účastnit.

Nezastávám názor, že se jednalo o projekt, který jednoznačně přispěl jenom k emancipaci Slovenska a že „Češi Slováky živili“, jak se nám v průběhu oněch společných let i po nich mnozí snažili mnohokrát namluvit. Jsem přesvědčen, že stejnou měrou v oněch letech uzrávala i česká strana, protože to, že někomu z vlastní vůle pomáhám a vykonávám tak určitou misi, je vždy nesmírně obohacující pro obě strany. Nejsem si jist, jestli někdy někde v moderních dějinách existoval podobně úspěšný projekt harmonizace rozvoje dvou tak rozdílných teritorií i národů ve společném státě. I když rád na Československo vzpomínám, tak si jasně uvědomuji, že v momentu, kdy obě federální republiky svým způsobem dozrály k politické samostatnosti, tak se „projekt Československo“ svým způsobem vnitřně v určité etapě vyčerpal a bylo nejlepší ho ukončit, k čemuž opět došlo neobvykle kulturně, civilizovaně a bez zbytečných emocí. „Projekt Československo“ se tak zcela přirozeně v příhodný okamžik naplnil.

Možná bylo dokonce dobře, že v té době první poloviny devadesátých let neexistovaly žádné vnější politické síly a zájmy, ať již mocenské nebo sousedské, které by Českou a Slovenskou republiku držely tak trochu násilím pohromadě v době, kdy scházela vnitřní energie k nastartování nové etapy budování společného státu. Desetiletá zkušenost politické samostatnosti byla před vstupem do EU pro oba státy nenahraditelná a dala mnohým možnost lépe poznat skutečné kvality minulého společného soužití. Přiznám se, že mi to tenkrát, na počátku devadesátých let, bylo velice líto a že jsem dělal všechno proto, aby byl společný stát zachován. Přiznám se dokonce k tomu, že bych o něj bojoval i s odstupem oněch 15 let znovu. Ale na druhé straně jsem velice rád, že je to tak, jak to je. Jen bych přivítal, kdyby si společná státnost a výsledky soužití v Československu vysloužily na obou stranách ještě více úcty.

Uplynulých devadesát let nám dává celou řadu zkušeností a poučení, která bychom měli daleko více využívat nejen v našem vztahu k našemu členství v EU, ale i Evropské unii jako takové. Prošli jsme za oněch devadesát let celou řadou zkoušek, zásadních zvratů i nenápadných změn, zažili jsme více než desítku ústavních pořádků. Pokud se zastavíme jen u data 28. října, tak kromě již zmíněné československé samostatnosti v roce 1918 a zákona o československé federaci z roku 1968, si tento den připomínáme rovněž tzv. Den znárodnění z roku 1945. Tenkrát došlo k znárodnění klíčového průmyslu, dolů a bank. V roce 1988 byly oslavy tehdy 70. výročí československé státnosti po prvé od roku 1939 provázeny násilnostmi ze strany vládnoucího režimu.

Události z října roku 1939, smrt dělníka Václava Sedláčka a studenta Jana Opletala rychle vyústily nakonec v tragický 17. listopad 1939 a ty z roku 1988 již celkem nezadržitelně směřovaly k 17. listopadu 1989. Určitě se tento den stalo ještě něco významného, na co si teď nemohu vzpomenout. Jeho dějiny a zkušenosti by měly být pro současnou politickou elitu České republiky opravdovým pokladem, ze kterého může čerpat určité poučení vždy, když se dostává ve vztazích v rámci EU do určitých potíží.

Myslím, že základní poučení je trojí. To první spočívá v tom, že nám zadarmo nikdy, nikde, nikdo, nic nedá. Druhé pak hovoří o tom, že sami toho uprostřed Evropy mnoho nedokážeme a to třetí nás učí, že špatné sousedské vztahy tu vedou skoro vždy k osudným potížím, které nemohou zvrátit ani sebelepší přátelské vztahy ke vzdáleným zemím. Zkrátka a dobře, 28. října je opravdu na co vzpomínat, o čem přemýšlet a z čeho se poučit. Před blížícím se předsednictvím České republiky v EU by toho bylo více než třeba.

Na samý závěr si dovolím poznámku, že Státní svátek Rakouské republiky dne 26. října opravdu, ale opravdu, nemá své kořeny v radosti rakouského lidu z října roku 1918, plynoucí z toho, že se Češi za dva dny definitivně osamostatní a bude od nich konečně pokoj...

                 
Obsah vydání       27. 10. 2008
28. 10. 2008 Evropa je na pokraji naprostého měnového rozkladu
28. 10. 2008 Armáda ČR proti radaru
28. 10. 2008 Nemístná euforie nad vítězstvím spektáklu Karel  Dolejší
28. 10. 2008 Loga věcí veřejných a Přehlídka impotence 2008 Bohumil  Kartous
28. 10. 2008 Mladí nezažili svobodu František  Řezáč
27. 10. 2008 Bylo "rozbití Rakousko-Uherska" (ne)pochybnou zásluhou Masarykovou? Miloš  Dokulil
27. 10. 2008 Sváteční slovo Ladislav  Žák
28. 10. 2008 Protestujeme proti záměru ODS schválit na poslední chvíli v Senátu smlouvy o radaru
27. 10. 2008 Sobotkova sebereflexe Jan  Neoral
27. 10. 2008 Bez ohledu na výsledky voleb, radar schválíme
28. 10. 2008 Názor dne Oldřich  Průša
27. 10. 2008 Skinheadi "plánovali usmrtit Obamu"
27. 10. 2008 Negativní strana jde do voleb Wenzel  Lischka
27. 10. 2008 Kvůli obvinění rádia Wave z fašismu chtějí lidé zítra demonstrovat
27. 10. 2008 Topolánek a jeho podmínky pro demisi, anebo Geniální nápad nic netušícího pana premiéra Uwe  Ladwig
27. 10. 2008 Muž přes palubu Josef  Provazník
27. 10. 2008 Ještě k hyeně z Blesku Darina  Martykánová
27. 10. 2008 Mirek Topolánek a Topolánek Nicolas Milan  Daniel
27. 10. 2008 Kdo rozhoduje o budoucnosti státu?
27. 10. 2008 Americké jednotky usmrtily v Sýrii osm osob
27. 10. 2008 Burzy dál padají
27. 10. 2008 Thomas Jefferson k bankám
27. 10. 2008 Umírnění republikáni se obávají marginalizace
27. 10. 2008 John McCain trvá na tom, že vyhraje
26. 10. 2008 Tajemství obrazu a vacátkovská Bathory Jan  Stern
27. 10. 2008 Kapitalismus a skepticismus
27. 10. 2008 Rusko: Evropa ztratí svoji vedoucí pozici
28. 10. 2008 Výzva k odstoupení předsedovi Rady Českého rozhlasu
28. 10. 2008 Bobek: začneme posluchače kádrovat, jestli jsou pro "budoucnost národa" perspektivní? Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 Izrael směřuje k předčasným volbám, mírový proces s Palestinci bude zmrazen Karel  Dolejší
27. 10. 2008 Vidět mladšího člověka na cestě k volbám bylo jak vidět bílou vránu
27. 10. 2008 Rumunsko a Rakousko zrazují Nabucco
27. 10. 2008 Jednou větou Jan  Čulík
27. 10. 2008 Černé bláto a zelená bažina Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Volby skončily. ČR už nebude jako dřív Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 ODS je v rozpadu, ale stále trvá na svém
27. 10. 2008 Kvůli třiceti korunám? Lubomír  Novotný
26. 10. 2008 Pozor na volební statistiky
27. 10. 2008 Zeman měl pravdu, severočeská ČSSD nejspíš má v plánu uzavřít koalici s ODS Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 Topolánek: podmínky mé demise Mirek  Topolánek
26. 10. 2008 Zadostiučinění? Ne, výzva Jan  Mertl
26. 10. 2008 Výsledky voleb by neměly posílit starou gardu politiků Boris  Cvek
26. 10. 2008 Jak si vedly ve volbách xenofobní a krajně pravicové strany? Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2008 Důstojný Topolánek Milan  Daniel
26. 10. 2008 Nevím, jestli bych Topolánka při útoku na hyenu z Blesku nehájil Jan  Čulík
27. 10. 2008 Čulík je obyčejný pokrytec a ve skrytu duše násilník
27. 10. 2008 Postkomunistický marasmus Darina  Martykánová
27. 10. 2008 O hyenách, kočárku a "velké" politice Jan  Keller
26. 10. 2008 Topolánek tlačil dítě, Talmanová nejspíš slaďovala rodinný a profesní život Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Je rozdíl mezi Štěpánem Kotrbou a historikem Hradilkem z kauzy Kundera? Jan  Čulík
27. 10. 2008 Může vládnout člověk, který neovládá svou agresi ? Štěpán  Kotrba
27. 10. 2008 Festival v Jihlavě pro filmové profesionály Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Alkoholik, brutální krutost a nepromyšlený chaos Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Shromáždila Veronika Janečková proti sobě důkazní materiál? František  Koukolík
26. 10. 2008 Je šokující, že takový film mohl vzniknout Jan  Tuláček
25. 10. 2008 Filmy se musejí dělat s emocionálním nasazením Dominika  Švecová
25. 10. 2008 People must be passionate about filmmaking Dominika  Švecová
24. 10. 2008 Jihlavský festival dokumentárního filmu zahájen uprostřed mírného organizačního chaosu Dominika  Švecová
26. 10. 2008 Píseň skupiny Primal Scream může být v českém kontextu interpretována fašisticky Štefan  Švec
24. 10. 2008 Cenzoři z Rady Českého rozhlasu zaútočili opět na Rádio Wave Štěpán  Kotrba
25. 10. 2008 She's got swastika eyes Martin "Destroyer" Přikryl
25. 10. 2008 Je trapné, když Rada ČRo kritizuje něco, co ani neumí přeložit
27. 10. 2008 Rada ČRo: šlo o otevřenou a demokratickou výměnu názorů
25. 10. 2008 Nová vlna se starým obsahem
26. 10. 2008 Chtít nyní hlasovat o radaru je drzost
26. 10. 2008 Ideologie? Nesmysl! Psi se rvou o kost... Miloslav  Štěrba
27. 10. 2008 Politika se změní až s odchodem Václava Klause Jan  Sova
27. 10. 2008 Nebude diktatura v ČR Bohumír  Tichánek
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008