22. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 7. 2008

Byla náboženská víra B. Obamy stvrzena křtem?

Je to předvolební téma k rozhodování o kvalitě (věrohodnosti?) kandidáta na příštího prezidenta USA?

Kdekdo víme, že Barack Obama je kandidátem Demokratické strany na úřad prezidenta USA. Také nám asi neuniklo, že ještě během kampaně "kdo z koho" přímo v samotné Demokratické straně poměrně brzy prosákly na veřejnost zprávy, že mezi příslušníky tzv. Trojiční sjednocené Kristovy církve v Chicagu patří také B. Obama. Právě v rámci této církve (mající četné pobočky a převážně černošsky nacionalistické věřící) byl Obama údajně asi před 20 lety pokřtěn. A zrovna přední kazatel této chicagské modlitebny, reverend Jeremiah A. Wright, ml., proslul svými nenávistnými výroky na účet Ameriky, které se po řadu týdnů ozývaly v kabelové televizi na jaře 2008. Obama se od těchto výroků během své kampaně rychle distancoval. Při nedávném průzkumu týdeníku NEWSWEEK polovina respondentů měla za to, že Obama sdílí s Wrightem přinejmenším aspoň některé názory. Ve zmíněném průzkumu třetina respondentů tvrdila, že právě ty vazby na Wrighta by mohly znemožnit, aby volili demokratického kandidáta za prezidenta. Jenže v americké společnosti jsou stále kromě problematických Obamových vazeb na Wrighta také mnohé další otázky na Obamovu adresu bez uspokojivé odpovědi.

Nemálo amerických občanů -- zřejmě oprávněně -- soudí, že Obama byl už jako dítě muslim. (Ne že by nemohl být kvalitní prezident USA jako dítě muslimem!) Přitom Obama opakovaně tvrdí, že nebyl "praktikujícím muslimem". Na jeho webové stránce můžeme číst hned shora: "Obama nikdy nebyl muslimem a je rozhodným křesťanem." Tohle ale přesto může být v obou směrech (není-li už dávno) problémem!

Obamův otec i dědeček (ale i nevlastní otec, nevlastní babička a nevlastní sourozenci) jsou všichni muslimy. Sám Barack Obama žil nějakou dobu a byl vychováván jako muslim; chodil i do muslimské školy. Když později se svým otčímem a matkou žil v Indonésii, byl pokaždé registrován ve školách jako muslim (hned v římskokatolické škole sv. Františka z Assisi, roku 1968, pod otčímovým příjmením Soetoro a jménem Barry; totéž se opakovalo, když se rodina přestěhovala a "Barry" v další -- teď už veřejné -- škole byl opět registrován jako "muslim"). Obamova matka Anna pocházela z rodiny, která byla původně baptistická, ale rodiče pak začali vyznávat unitářskou víru. O Obamově matce se posléze uvádí, že se stala atheistkou. --- Sám Obama se ve své autobiografii "Sny pocházející od mého otce" zmiňuje o tom, že chodil do muslimské školy a učil se recitovat Korán.

Shora zmíněný pastor Wright sezdával novomanžele Obamovy. Dokonce titul jedné z Obamových knih, "Smělost naděje", jako kdyby byl inspirován jedním z Wrightových kázání. O Wrightovi se nejednou hovoří jako o výrazném hlasateli "theologie osvobození černochů". Jedním takřka dechem se uvádí jak to, že manželé Obamovi mají za sebou již dvě desetiletí indoktrinace Wrightem, tak také to, že příběh vlastního Obamova náboženství je třeba vnímat jako celoživotní "hledání" , v němž nemůže jít jen o slova, ale především o "činy a skutky". Problémem ale kupodivu je, že když se začali někteří lidé ptát, kdypak vlastně Barack Obama byl -- jako "křesťan" -- pokřtěn, zatím žádné datum veřejně známo není. Samozřejmě můžeme říci, že třeba v některých denominacích nebo u "svobodomyslných" lidí nemusí být sám akt křtu považován za úhelnou součást potřeby "být křesťanem" a "vyznávat Ježíše jako Krista". Jenže fakticky teprve křest je přinejmenším vnějším znakem potřeby věřícího člověka "podruhé se narodit", a to už do společenství "milostí vyvolených"; zvláště když se mezi věřící začleňuje jako již dospělý člověk.

Barack Obama v NEWSWEEKu z 21. července 2008 sděluje (str. 24), že je "velkým věřícím ne jen ve slova, ale v činy a skutky". V jiném příspěvku z téhož čísla se dovídáme, že Obama věří ve spásu, ale přitom ví, že "nic nebude naplno úplné na této straně ráje" (str. 23). A také si v tomto kontextu můžeme přečíst, jako kdyby víra spočívala jen na "setrvalých otázkách"; nikoli na -- s plnou důvěrou přijímaných -- odpovědích na ty otázky! Výchozí stať z tohoto na sedm stránek rozloženého námětu to říká s obdobnou vágností: jako kdyby ta Obamova víra byla pořád jen jakýmsi hledáním, bez odpovídajícího spočinutí.

Asi teď nejde zrovna o to, do jaké míry jsou názory B. Obamy "ortodoxní". Např. Obamova matka -- podle synova přiznání -- "nikdy nepřijala za své křesťanství, pokud vím"; a přesto si Barack Obama nemyslí, že by měla být zatracena. Mnohem spíše jde o jeho autentické postoje jak k muslimské víře, tak k vlastnímu "křesťanství". Jeho problémem teď musí být, jak mohl být 20 let členem společenství, které bylo a je navenek militantně zaměřeno proti "bílým" spoluobčanům? Snad nebyl prostoduchým? (Dvě desetiletí nenašel žádnou lepší alternativu?) Pokud byl jako dítě muslimem, skutečně neformálně konvertoval ke křesťanství? Tedy: byl také pokřtěn? Trojiční sjednocená Kristova církev to k uznání příslušnosti v ní vyžaduje. Kdy k tomu došlo? Zatím v tomto směru žádná informace touto církví -- ale ani samotným Obamou -- poskytnuta nebyla...

Teď nemá smysl rozvádět, že otec "Barry" (Husseina) Obamy nebyl v době zrození syna americkým občanem; s problematickou občanskou kvalifikací matky. (Senátor Barack Obama jako kandidát na prezidenta USA by měl být už svým zrodem plně kvalifikován jako "Američan", což je problematické.) Přitom v islámu platí, že pokud se někdo narodí jako muslim, nemůže ve svém životě toto určení změnit (Korán, 3:85). Takže: Jaký vlastně "křesťan" Barack Obama je? A jak to, že nebyl nikdy muslimem? Jak to, že to můžeme vůbec číst hned na začátku jeho webových stránek?! Jak je "věrohodný" jako kandidát na prezidenta USA?

                 
Obsah vydání       22. 7. 2008
23. 7. 2008 Slabí jedinci v čele Československa a České republiky Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 BASIC: Osud íránského raketového programu závisí na mezinárodních kontrolních režimech
22. 7. 2008 Druhá karibská krize anebo PSYOPS? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2008 Jak to vlastně je s dodávkami ruské ropy do ČR?
22. 7. 2008 Dotaz na mluvčího Ministerstva obrany ČR Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Mluvčí MO ČR: Nedokážu odpovědět
22. 7. 2008 Britská vládní komise bude prosazovat sociální rovnost
22. 7. 2008 Byla náboženská víra B. Obamy stvrzena křtem? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
22. 7. 2008 Euthanásie Petr  Wagner
22. 7. 2008 Historie se opakuje Petr  Nachtmann
22. 7. 2008 Výuka angličtiny na VŠ jako kladivo na čarodějnice Jiří  Beránek
21. 7. 2008 Úspory ministerstva zdravotnictví Jan  Mertl
22. 7. 2008 Julínek zadržuje peníze, které mu nepatří Petr  Wagner
22. 7. 2008 Jistě, paní ministryně: argumentační agónie Vlasty Parkanové Radek  Batelka
19. 7. 2008 WTO: známý scénář, nebo skutečně (a konečně!) průlom v jednáních? Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2008 Srbsko zatklo Radovana Karadžiče
22. 7. 2008 Pozemská bída národní hudby Jan  Chmelarčík
22. 7. 2008 Není to báječné, že mezi námi přibývá těch "movitějších", tj. milionářů? Miloš  Dokulil
22. 7. 2008 Ochrana životního prostředí a jaderná energie, aneb O problémech s radioaktivním odpadem Uwe  Ladwig
21. 7. 2008 Film, který v ČR propaguje Klaus, "porušil předpisy"
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?
21. 7. 2008 K čemu je armáda? Ke směňování a agregaci moci Bohumil  Kartous
21. 7. 2008 Jedna velmi malá americká základna... Jan  Neoral
21. 7. 2008 Kritika Britských listů z Izraele Daniel  Veselý
21. 7. 2008 Evropa šéfů Burkhard  Hirsch
21. 7. 2008 Většina Rakušanů nelituje pádu Alfreda Gusenbauera Richard  Seemann
21. 7. 2008 Británie "musí kontrolovat" tvrzení americké vlády, že nepoužívá mučení
20. 7. 2008 Test protiraketové obrany: Šaškárna pro české publikum Jakub  Rolčík
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008