30. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2008

Podmínky přidělení prostředků státního rozpočtu USA pro stavbu a rozmístění raketové obrany USA v Evropě se staly zákonem

Prezident Spojených států amerických George W. Bush podepsal v pondělí 28. ledna zákon č. 110-181 o dotacích pro národní obranu ve finančním roce 2008 (říjen 2007 - září 2008), konstatuje Pavel Barák. Toto znění zákona bylo projednáváno v Kongresu USA pod číslem tisku H.R.4986 ve dnech 16. až 22. ledna 2008, poté, co Bush uplatnil tzv. malé veto (pocket veto) k předchozí verzi téhož zákona, vedeného pod číslem tisku H.R.1585, pro sporné ustanovení paragrafu 1083, týkajícího se případných soudních sporů o irácký majetek.

Znění paragrafu 226, stanovujícího podmínky nové výstavby základen na obranu území a zařízení Spojených států proti balistickým raketám v Evropě, zůstalo v nezměněné podobě.

Zákon č. 110-181 ZDE

Kongresový tisk H.R.4986 ZDE
Malé veto ze dne 28. prosince 2007 zákona podle tisku H.R.1585 ZDE
Kongresový tisk H.R.1585 ZDE

Odst. 226. Omezení uvalená na poskytování finančních prostředků pro získávání, stavbu a rozmisťování raketové obrany v Evropě

(a) Všeobecná omezení: Žádné finanční prostředky, které mají být podle tohoto zákona uvolněny, nesmějí být určeny či vydány na získávání, aktivaci základen, stavbu, přípravu či vybavení nebo rozmístění dalekonosného systému raketové obrany v Evropě, dokud nebudou splněny následující podmínky:

(1) Vlády zemí, v nichž mají být rozmístěny podstatné prvky takového raketového obranného systému (včetně antiraket a přidružených radarů) musejí nejprve každá poskytnout konečný souhlas s veškerými dohodami o raketové obraně, vyjednanými mezi takovými vládami a vládou Spojených států, ohledně navrhovaného rozmístění takových prvků v jejich zemích.

(2) Uplynulo čtyřicet pět dní od doby, kdy Kongres obdržel zprávu, vyžadovanou podle oddílu (c) (6).

(b) Dodatečná omezení: Kromě omezení z oddílu (a) nesmějí být určeny či vydány žádné finanční prostředky, které mají být podle tohoto zákona uvolněny, nesmějí být určeny či vydány na získávání, aktivaci základen, stavbu, přípravu či vybavení nebo rozmístění dalekonosného systému raketové obrany v Evropě, dokud ministr obrany, poté, co obdržel názory ředitele operačních zkoušek a hodnocení, nepředloží Kongresu zprávu, která potrvrdí, že navrhované antirakety, které mají být použity jako součást takového obranného systému, prokázaly, prostřednictvím úspěšných, operačně realistických letových zkoušek vysokou pravděpodobnost fungování operačně efektivním způsobem.

(c) Zpráva o nezávislém hodnocení balistické obrany v Evropě:

(1) NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ: Ne později než 30 dní po datu, kdy tento zákon vešel v platnost, zvolí ministr obrany federálně financované výzkumné a rozvojové středisko, které provede nezávislé zhodnocení alternativ balistické raketové obrany pro jednotky Spojených států a jejich spojenců v Evropě v přední linii a pro území Spojených států.

(2) ANALÝZA NÁVRHU AMERICKÉ VLÁDY: Tato studie poskytne plnou analýzu vládního návrhu chránit jednotky Spojených států a jejich spojenců v Evropě v přední linii i na území Spojených států rozmístěním, v Evropě, antiraket a radaré Obranného pozemního systému středního pásma (Ground-Based Midcourse Defense, GMD). Tato analýza budou zkoumat každou z následujících skutečností:

(A) Ohrožení Evropy a Spojených států balistickými střelami (včetně balistických raket krátkého, středního i dalekého doletu) z Íránu, včetně pravděpodobnosti a načasování takového ohrožení.

(B) Technické schopnosti tohoto systému, po jeho vybudování, zda dokáže efektivně ochránit vpředu rozmístěné jednotky Spojených států a jejich spojenců v Evropě, v přední linii rozmístěné radary v Evropě a ve Spojených státech proti hrozbě, specifikované v pododstavci (A).

(C) Jak velké procento evropského území členů Severoatlantického společenství systém ochraňuje.

(D) Politické důsledky rozmístění takového systému na Spojené státy, Severoatlantické společensdtví a další zainteresované strany.

(E) Integraci a operační propojení s protiraketovými obrannými systémy Severoatlantického společenství.

(F) Operační otázky, spojené s takovým rozmístěním, včetně operační efektivnosti.

(G) Důsledky rozmístění raketové obrany pro strukturu armády, včetně srovnávací analýzy alternativních možností.

(H) Rozpočtové důsledky takového rozmístění, včetně možného sdílení nákladů spojenci, a finanční efektivity takového rozmístění.

(I) Dohody ohledně velitelské a řídicí struktury, včetně velitelských a řídících rolí pro americké velitelství v Evropě a pro Severoatlantické společenství.

(J) Potenciální možnosti pro účast ruské vlády na tomto projektu.

(3) ANAlÝZA ALTERNATIV: Studie také poskytne plnou analýzu alternativních systémů, které by bylo možno použít k splnění, úplnému nebo částečnému, ochranných účelů, obsažených v návrhu této vlády. Alternativní systémy zahrnou celou řadu možných kombinací jiných systémů raketové obrany, které jsou k dispozici, anebo o nichž se očekává, že kolem roku 2015 a 2020 budou k dispozici. Analýza alternativ se bude mimo jiné zabývat těmito systémy:

(A) Systém Patriot PAC-3.

(B) Rozšířený střední systém vzdušné obrany (The Medium Extended Air Defense System).

(C) Systém balistické raketové obrany Aegis, se všemi variantami standardní antirakety Missile-3.

(D) Systém konečné obrany oblastí ve velkých výškách (The Terminal High Altitude Area Defense, THAAD).

(E) Radary pásma X, rozmístěné v přední linii (FBX-T)

(F) Interceptory kinetické energie (KEI).

(G) Další, neamerické raketové obranné systémy či složky NATO.

(4) ZKOUMANÉ SKUTEČNOSTI: Analýza bude zkoumat, pro všechny zahrnuté alternativní systémy, všechny skutečnosti, specifikované v odstavci (2).

(5) SPOLUPRÁCE DALŠÍCH ÚŘADŮ: Ministr obrany poskytne federálně financovanému výzkumnému a vývojovému středisku, vybranému podle odstavce (1) data, analýzy, informace a další fakta, která středisko bude považovat za nutné pro provfedení analýzy popsané v tomto odstavci. Nadto, ředitel národních výzvědných služeb a šéfové dalších ministerstev a úřadů vlády Spojených států také poskytnou středisku příslušná data, analýzy, informace a další fakta nutná pro provedení zhodnocení, popsané v tomto odstavci.

(6) ZPRÁVA: Ne později než 180 dní od doby, kdy tento zákon vešel v platnost, předloží federálně financované výzkumné a vývojové středisko výborům Kongresu pro obrany a ministru obrany zprávu o výsledcích této studie. Zpráva bude veřejná, ale může obsahovat tajnou přílohu.

(7) FINANCOVÁNÍ: Ohledně finančních prostředků k dispozici pro autorizaci opatření zmíněných v oddílu 201 (4) bude k dispozici částka 1 000 000 dolarů na financování analýzy, požadované v tomto pododdílu.

(d) Interpretace: Nic v tomto oddílu nesmí být interpretováno tak, aby to omezilo pokračující financování raketové obrany, včetně financování pro výzkum a vývoj a pro další činnosti, které nejsou omezeny v pododdílu (a) či (b), mimo jiné včetně zkoumání místo pro základny, studie, analýzy, plánování a přípravu výkresů pro navrhovanou raketovou obranu v Evropě.

Zdroj v angličtině ZDE

zdroj překladu úplného znění § 226 BL 29. prosince 2007 ZDE

                 
Obsah vydání       30. 1. 2008
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 1. 2008 Občan 38Kč, církev 300 miliard? Jan  Zeman
30. 1. 2008 Český národ Boris  Cvek
30. 1. 2008 Zavinili si Češi všechny své katastrofy sami? Jan  Čulík
30. 1. 2008 Klaus versus Švejnar: profesionál proti amatérovi Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Otázky, které Klausovi ani Švejarovi nikdo nepoložil Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Podmínky přidělení prostředků státního rozpočtu USA pro stavbu a rozmístění raketové obrany USA v Evropě se staly zákonem Pavel  Barák
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
30. 1. 2008 Dnes zasedá Rada Českého rozhlasu. K Radiožurnálu.
30. 1. 2008 Bushova Zpráva o stavu Unie
30. 1. 2008 Hé Rám Miroslav  Tejkl
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo
30. 1. 2008 Tělesný pohyb zřejmě zpomaluje stárnutí
30. 1. 2008 Viselec Sylvia  Plathová
30. 1. 2008 Chcete jointa a máte chuť na rakovinu, neboli Kdo má za co platit? Uwe  Ladwig
30. 1. 2008 Demagogický guláš Lukáš  Zádrapa
29. 1. 2008 Komu patří mandát? Stanislav A. Hošek
29. 1. 2008 Kanada zrušila svůj obranný radar po jediné stížnosti Miloš  Kaláb
29. 1. 2008 Proč by měl mít i pokladač věnců své předpoklady Bohumil  Kartous
29. 1. 2008 Sedmnáct případů s heparinem? Petr  Wagner
29. 1. 2008 Teta Bushka možná půjde do vězení Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 Návrat do Falludže
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
29. 1. 2008 O vrazích pravých a náhradních aneb cesta Renaty Vesecké ke kariéře Jakub  Polák
28. 1. 2008 Rozhovor s Janem Čulíkem v Českém rozhlase Brno
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007