30. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2008

Český národ

Souhlasím s reakcí Lukáše Zádrapy na článek pana Špíky o českém národě. Chtěl bych přitom odlišit mou nespokojenost s českou kulturou a s českým dvorkem od té Špíkovy. Když jsem četl Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, byl jsem asi poprvé na svůj národ hrdý. Ty "naše" dějiny jsou úžasné, jsou úžasné zejména proto, že jsou integrální součástí dějin celé Evropy. Nelze je pochopit bez kontextu západní civilizace, nelze se v nich omezit na to, co je české a naše, zavřít dveře a okna před světem.

Je zajímavé, že jedním z nejdůležitějších rozměrů českých dějin je rozměr náboženský, a ten se národní obrození snažilo přeměnit v rozměr národní. Začali jsme se chápat jako skupina, která je v principu rovnocenná s Němci, Francouzi či Angličany, a proto musí mít kulturu tak jako tyto staré národy. Česká kultura, to bylo to podstatné, přitom se zcela ignorovalo, že to, co dělá zmíněné cizí národy kulturně velikými, jsou univerzální témata a vzájemný kontakt a oplodňování. Kde by byl Lessing a Goethe bez francouzské kultury 17. a 18. století? Kde by byla renesanční Francie a Anglie bez mohutného vlivu italských učenců a umělců? A kde by byla samotná italská renesance bez vlivů arabských, orientálních, bez tradice, kterou přinášela církev z rané i pozdní antiky? Naše kultura za dob Husa a Komenského byla upřena právě tím světovým, univerzálním směrem. A zrovna Hus a Komenský představovali to, co je dnes tady v Česku nemyslitelné, totiž velké vize nápravy lidstva, ostrou, zásadní kritiku poměrů a jasné vstoupení do celoevropské debaty. Ti lidé hluboce věřili, že život má hlubší, pozitivní smysl, bytostně všelidský a neomezený do nějakých skupin. Proto mohl Komenský debatovat např. s Descartem a nebylo vůbec důležité, že jeden vyrostl v českém a druhý ve francouzském kulturním kontextu. Oba sdíleli totéž kulturní, univerzální zázemí, byť se názorově i svou náboženskou vírou rozcházeli.

Mám rád český národ, který zde v "srdci" Evropy žil spolu s Němci, Židy a všemi různými národnostmi a skupinami evropský kontext se standardní evropskou kulturou. Naši králové a šlechta byli jako "cizí" králové a šlechta, naši učenci jako cizí učenci, náš svět byl světem na antice a křesťanství postavené kultury. Evropa až do zhruba půlky devatenáctého století byl de facto jeden prostor. Zatímco ovšem vyspělé kulturní státy ani s vlnou nacionalismu své kořeny nemohly ztratit (i když úpadek a pád úrovně kultury v Evropě samozřejmě existuje, např. je typický pro Španělsko, jemuž kdysi kralovali Vega, Calderón a Góngora a jež dalo světu geniálního tvůrce bytostně nenárodního, kritického a zábavného románu všech románů), "nové" národy se uzavřely do sebe a starý, univerzální kontext vnímaly jako cizí a celkem nebezpečný.

Z takového uzavření pak plyne průměrnost a malost, výroba ikon za každou cenu, velmi malá vstřícnost vůči kritickým duchům, přivyklost bonsajím místo stromů, nevíra v to, že by někdy mohl někdo vyrůst a přerůst všechno (jako bezvýznamný Cervantes, jehož román šel na dračku už v jeho době, aby se stal lesknoucí se perlou ve světové kulturní pokladnici). Dávno nerozumíme tomu, že něco je velké a co je velké. Ignorujeme kořeny, nerozumíme vlastním dějinám, Hus a Komenský jsou jen jména, entusiasmus je naivita, věčnost přesahuje obzory a náboženství je nudné či zavrženíhodné. Samozřejmě, éra komunismu to jen prohloubila. Na druhé straně loni v Krakově jsem měl pocit, že Poláci přežili ten režim díky své vazbě na církev a na tradice s menší mírou konečného nihilismu než my. Nám zbývá jen konzum.

Já osobně se v Česku cítím spíše jako cizinec.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2008
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 1. 2008 Občan 38Kč, církev 300 miliard? Jan  Zeman
30. 1. 2008 Český národ Boris  Cvek
30. 1. 2008 Zavinili si Češi všechny své katastrofy sami? Jan  Čulík
30. 1. 2008 Klaus versus Švejnar: profesionál proti amatérovi Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Otázky, které Klausovi ani Švejarovi nikdo nepoložil Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Podmínky přidělení prostředků státního rozpočtu USA pro stavbu a rozmístění raketové obrany USA v Evropě se staly zákonem Pavel  Barák
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Srbsko nesmí být naše prohra Kateřina  Konečná
30. 1. 2008 Dnes zasedá Rada Českého rozhlasu. K Radiožurnálu.
30. 1. 2008 Bushova Zpráva o stavu Unie
30. 1. 2008 Hé Rám Miroslav  Tejkl
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo
30. 1. 2008 Tělesný pohyb zřejmě zpomaluje stárnutí
30. 1. 2008 Viselec Sylvia  Plathová
30. 1. 2008 Chcete jointa a máte chuť na rakovinu, neboli Kdo má za co platit? Uwe  Ladwig
30. 1. 2008 Demagogický guláš Lukáš  Zádrapa
29. 1. 2008 Komu patří mandát? Stanislav A. Hošek
29. 1. 2008 Kanada zrušila svůj obranný radar po jediné stížnosti Miloš  Kaláb
29. 1. 2008 Proč by měl mít i pokladač věnců své předpoklady Bohumil  Kartous
29. 1. 2008 Sedmnáct případů s heparinem? Petr  Wagner
29. 1. 2008 Teta Bushka možná půjde do vězení Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 Návrat do Falludže
28. 1. 2008 Jsem Evropan. Srbsko je Evropa, Makedonie také. Egon T. Lánský
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
29. 1. 2008 O vrazích pravých a náhradních aneb cesta Renaty Vesecké ke kariéře Jakub  Polák
28. 1. 2008 Rozhovor s Janem Čulíkem v Českém rozhlase Brno
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007