6. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 6. 2007

Ani modrá, ani zelená, nýbrž červená planeta

Poslední kompilát jednorozměrného myšlení, nepředstavující v mých očích nic víc než pouhou pracovitost prezidenta ČR, nese poetický titul: Modrá, nikoli zelená planeta. Skutečnou intelektuálskou provokací je potom až podtitul publikace: Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Nehodlám se snižovat k tomu, abych ve věci klimatu odhaloval v knize vydávaná fakta za pouhé faktoidy, čili tvrzení, která se pouze jako fakta tváří. Nemám v úmyslu dokonce ani polemizovat s autorem o tom, že vědomě manipuluje s pojmy, když svobodný trh vydává za samotnou tresť filozofického pojetí svobody, ba dokonce za tu nejvyšší svobodu pro každého jednotlivého člověka.

Zaujal mne totiž jen a jenom zmíněný básnický název knihy. Tvrzení, že Zeměkoule je planetou modrou a ne zelenou.

Klausem za boha vydávaný TRH a jeho neodlučitelná boží družka KONKURENCE, nejsou v současnosti již tím, za co je vydávali klasičtí ekonomové, především pak Smith. Dneska, po zkušenostech dvou posledních století, by tento vynikající etik už určitě neopakoval svou metaforu o sociální blahodárnosti "neviditelné ruky trhu" pro každého člověka ba i pro celou společnost. Pokud neoliberálové i přesto po všech těch zkušenostech ještě pořád tvrdí, že trh vyřeší všechny problémy společnosti, pak by si měli uvědomit, že platí rovněž tvrzení, že trh je potom plně zodpovědný nejen za všechna dobra, ale také za všechna zla ve společnosti. Mezi jiným, za všechny války v posledních dvou stoletích. Za tu dobu totiž lidstvo v područí živelného trhu a z něj vyplývajících důsledků v oněch válkách mimo jiné zničilo víc jak dvě třetiny veškerého svého bohatství.

Pro ilustraci připomínám jen jeden příklad doslovně živelného řádění neviditelné ruky trhu z posledních let. Na počátku nového tisíciletí se jako hlavní problém budoucí existence lidstva začíná rýsovat zajišťování dostatku energie. V jednotlivých letech tohoto tisíciletí při tom náklady států globálního světa na válčení jsou 130krát vyšší než na, pro lidstvo existenčně nezbytný, výzkum nových zdrojů energie. Bráno bez nákladů na výzkum ze soukromých zdrojů, který se dá jen těžce odhadnout. Podle nedávno publikovaného tvrzení v deníku Právo například financování pěti dnů války USA v současném světě, by plně stačilo na postavení experimentálního reaktoru pro studium jaderné fúze. A právě možná v ní je skryta celá šance na přechod k civilizaci "nové vlny", v níž by již energie na celá staletí nebyla limitou naší existence.

Tak zvaný svobodný trh podle pojetí neoliberálů má být přísně živelný. Jenže jako každý živel je i trh pro lidstvo dobrým sluhou, ale nebezpečným pánem. A v žádném případě není projevem svobody jednotlivce, nadtož jakéhokoliv lidského společenství. Naopak je velmi dobře zamaskovanou tyranií nad každým a všemi, protože jako rozumem neovládaná síla nás nakonec zotročuje všechny. Mimo jiné pod jeho vlivem upřednostňujeme raději vzájemné zabíjení a ničení společných hodnot, před šancí na vyřešení základního problému globální civilizace.

Lidstvo, kterému již dvě století vévodí svérázná -- ortodoxně liberální - forma trhu, za celou tu dobu ztratilo nejen velké bohatství, ale především vzalo život desítkám milionů lidí a další stovky milionů prolilo v neustálých bojích svou krev. Planeta, kterou pan Klaus vydává za modrou takovou je jenom vzdáleně, doslova pouze z vesmírně dalekého pohledu. Pro naprostou většinu na ní žijících tvorů, především pak lidi samotných, je planetou krvavou, neřku-li rudou. Jen abych neprovokoval naše aktivistické antikomunisty, kdysi vesměs stejně aktivní komunisty a svazáky, tak ji nazývám pouze "Červenou planetou", i když jsem si vědom toho, že takto lidstvo již před dávnými věky pojmenovalo Mars. Ovšem také pouze ze vzdáleného vidění.

V této souvislosti si nemohu odpustit otázku, kolik že to naše země dala z rozpočtu roku 2007 na výzkum zdrojů energie a kolik utratí pouze na prosazení, neřku-li na pozdější spolufinancování americké vojenské základny u nás?

                 
Obsah vydání       6. 6. 2007
6. 6. 2007 Spojené státy jsou stále proti dohodě o skleníkových plynech
6. 6. 2007 New York Times: Bushova pražská tiskovka před umlčeným tiskem
6. 6. 2007 Jak jsem si byl poslechnout argumenty druhé strany a skončil na policii
6. 6. 2007 Fričová konečně v České televizi
6. 6. 2007 Janeček nejspíš dostal za pět minut dvanáct rozum Štěpán  Kotrba
5. 6. 2007 Nejúčinnější zbraní v boji proti extremismu nejsou kulky ani bomby - nýbrž univerzální přitažlivost svobody George W. Bush
6. 6. 2007 Bývalý Bushův poradce odsouzen na dva a půl roku do vězení
6. 6. 2007 Bush pozval ruské generály, aby si prohlédli projekt raketové obrany
6. 6. 2007 Gordon Brown a Jiří Paroubek aneb technologie moci jako český fenomén Bohuslav  Binka
6. 6. 2007 Český bulvár se ve věci amerického radaru začíná klonit na stranu veřejnosti Jiří  Mašek
6. 6. 2007 Ne základně, ne Bushovi
6. 6. 2007 Vojenské základny USA ve světě Zdeněk  Brousil
6. 6. 2007 Ani modrá, ani zelená, nýbrž červená planeta Stanislav A. Hošek
6. 6. 2007 Michael  Marčák
6. 6. 2007 Záviselo na rodině
6. 6. 2007 Uvolnění přišlo až v roce 1963, ale pod pokličkou už to vřelo
6. 6. 2007 Mentorování
6. 6. 2007 Gagarinův let byl začátkem nového věku
5. 6. 2007 Pěkně jste to napsal! Tomáš  Krček
6. 6. 2007 Prezident disident Michal  Rusek
5. 6. 2007 Myslí si Bush, že v ČR vládne prezident Ilves?
6. 6. 2007 Historické analogie spjaté s návštěvou George W. Bushe v Praze neberou konce Petr  Nachtmann
6. 6. 2007 Vlast(a) pod hvězdnatým praporem Pavel  Kopecký
6. 6. 2007 Odsouzení "milicionářů" v Polsku
6. 6. 2007 Polsko trestá milicionáře - v Česku téměř ticho Karel  Mašita
6. 6. 2007 Canny
6. 6. 2007 Krásná doba Tomáš  Koloc
5. 6. 2007 Kotrba "vzpomíná" na dobu, kterou nezažil Jan  Čulík
5. 6. 2007 Demonstrace proti panu Bushovi Jan  Molič
5. 6. 2007 Bush akci Greenpeace nepochopil?
5. 6. 2007 Daleko aktuálnější než Gagarin je Minařík Petr  Nachtmann
5. 6. 2007 Proč bychom se netěšili....?!? Ladislav  Žák
6. 6. 2007 Hledání podpory i strategie Oskar  Krejčí
5. 6. 2007 Politická kontroverze zastínila skutečnost, že raketový štít je nerealizovatelný
6. 6. 2007 Vojensky nevzdělaní novináři Lubor  Kasal
6. 6. 2007 Palba do vlastních řad Pavel  Zoch
5. 6. 2007 K mému domovu patřil i Gagarin, Parkanovou s Vyčítalem k životu nepotřebuji
5. 6. 2007 Jazzová ministryně a přítel nejvěrnější Milan  Neubert
5. 6. 2007 Vzpomínka na majora a ty druhé Štěpán  Kotrba
5. 6. 2007 Není prohrou, ale někdy projevem síly přijmout neuskutečnění toho, co si člověk tolik přál Jan  Paul
5. 6. 2007 Americké procesy s vězni z Guantánama se rozložily
5. 6. 2007 Návštěva potentáta Michal Z. Čenko
5. 6. 2007 Postmoderní srovnávání není na místě Tomáš  Krček
5. 6. 2007 Americký Kongres vyškrtl z obranného rozpočtu výdaje na stavbu protiraketové základny v Polsku
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce