6. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2007

Kuřákova hradní pseudosvoboda

(Reakce na článek P. Hájka "Boj proti kouření je bojem proti svobodě" z 12.2. uveřejněný na iDNES)

Je až s podivem, že člověk jistě vzdělaný a světaznalý, jako je mluvčí prezidenta republiky pan Hájek si neuvědomuje vlastní meze a pouští se na tak (v jeho případě) tenký led, jako je pojednání o (ne)škodlivosti kouření. Žel, jeho pokus nedopadl úspěšně a v článku nám dokázal, že rčení "Jablko nepadá daleko od stromu" může platit nejen v rodinném vztahu, ale i ve vztahu pracovním. Jeho sveřepost, se kterou hájí kuřákovo právo na svobodu a zpochybňuje lékařské argumenty, je téměř totožná s výroky pana prezidenta, které se týkají životního prostředí. Jak už to tak bývá, snaha být slyšen je přímo úměrná neznalosti problematiky a to jak po stránce zdravotní, tak bohužel i po stránce filosofické, když hájí kuřákovu svobodu.

Pokud bych měl vyjmenovávat všechny negativa kouření cigaret, od individuálního poškozování zdraví až po společenskou (zdravotní) nebezpečnost, bylo by to na mnoho stránek, ne-li knih. Tvrzení pana Hájka: "Nebudu se zabývat tím, že nikdo dosud neprokázal, jak významný vliv má kouření na úmrtnost, respektive na fatální choroby, a jakou roli v tomto vážném problému hrají ostatní faktory...", by mne u kohokoli jiného vedlo k tomu, abych článek číst přestal. Je to stejné jako bych tvrdil, že tráva je červená.

Oprávněně bys mi drahý čtenáři řekl, že jsem se buď zbláznil, nebo jsem barvoslepý. Co však říci na tvrzení mluvčího prezidenta? Prohlédněte si kuřákovy plíce. To černé smradlavé tam věru nepatří a zcela jistě to není způsobeno stresem! Protože pan Hájek se nezabýval konkrétními čísly a údaji (vlastně ani nemohl, když žádné studie neexistují), já jich pár základních z těch neexistujících studií odcituji:

Počet lidí, kteří zemřeli v důsledku kouření v minulém století, se odhaduje na 100 milionů. Délka života kuřáka je průměrně o 10 let kratší než nekuřáka. Kuřák má o 20% větší pravděpodobnost onemocněním rakovinou plic. Kouření způsobuje ucpávání cév, zvyšování tlaku a následně zapříčiňuje kardiovaskulární onemocnění. -- To jsou asi ta nejvíce odstrašující (ne)prokázaná fakta. Samozřejmě bych mohl pokračovat a podrobně se rozepsat o kouření v těhotenství, které způsobuje až třikrát větší pravděpodobnost, že narozené dítě bude trpět poruchou pozornosti, nebo o tom, že příčinou 48% případů SIDS (syndrom náhlého úmrtí novorozenců) je kouření v těhotenství, atd. atd...

V jednom principu bych si však dovolil s panem Hájkem souhlasit. Člověk je svobodný jedinec a je na jeho svobodné vůli zda kouřit bude či nebude. Toto má však několik úskalí. Jedním z nich je reklama, která myšlení lidí cíleně ovlivňuje a ovlivňuje tak právě ono svobodné rozhodnutí, druhé úskalí je závislost, kterou nikotin vyvolává a zatímco při začátku kouření má člověk v rámci možností ono svobodné rozhodnutí, tak při snaze o jeho ukončení už to není tak jednoduché, natož svobodné. A třetím úskalím je svoboda jednotlivce.

Pan Hájek ve svém článku píše, že pokud někomu kouření vadí, je určitě správné, aby stát legislativními kroky oddělil kuřácké a nekuřácké prostory a !!! "...umožnil nekuřákům izolovat se." !!!

Poznání, že mluvčí prezidenta republiky má takto pokřivený názor na svobodu jednotlivce mne doslova vyděsil. Ctím, podle mne základní princip svobody jednotlivce -- "Má svoboda končí tam, kde začíná omezovat svobodu druhého." Pan Hájek zde obrací role a z nekuřáků dělá ty, co obtěžují kuřáky svým "nesmrděním". Možná vychází z osobních zkušeností a nelze mu tento názor upírat, ale zcela jistě z něj nelze činit obecný závěr, na jehož základě se nekuřáci budou moci izolovat. Jak jsem již řekl, pokud chce někdo kouřit, nechť kouří. Nesmí tím ale obtěžovat ostatní. Zákaz kouření na veřejných prostranstvích je správný, byť by bylo lepší, kdyby neplatil. To by šlo však jen v případě, že by všichni lidé byli natolik slušně vychovaní a by kouřili jen tam, kde to nikomu nevadí. Takové morální vyspělosti, jsme bohužel ještě nedosáhli.

Zastupitel MČ Praha 11 za Stranu zelených

Pozn. JČ: Zralé evropské demokracie a některé americké státy zavádějí zákaz kouření ve veřejných místnostech na základě jednoduchého principu, že je neférové, aby bylo nekuřákům ničeno zdraví druhotným kouřením kuřáků, v jejich přítomnosti jsou nucení být. Zejména to do zákazu kouření postihovalo zaměstnance hostinců a restaurací.

                 
Obsah vydání       6. 3. 2007
6. 3. 2007 ČR se dostane do izolace
6. 3. 2007 Co všechno může ČR chtít za radar!
6. 3. 2007 BL jako dezinformační zdroj, aneb Proč se někteří vzdělaní lidé rádi sami zostudí a neužívají raději svobody vyjadřování? Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
6. 3. 2007 Odraz TGM v současné politice
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 .... a karavana jde dál .... Pavel  Čámský
6. 3. 2007 Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů Bohuslav  Binka
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
6. 3. 2007 Jak zabránit nové maturitě? Bojkotem CERMATu... Radek  Sárközi
6. 3. 2007 Proč jsou Britské listy ve věci raketové základny rekordně dezinformačním zdrojem Petr  Suchý
6. 3. 2007 Kdo to tu dezinformuje? Karel  Dolejší
6. 3. 2007 Raketové protiletecké brigády v ČR byly zrušeny
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách
5. 3. 2007 Ze základny Kwajalein na atolu v Pacifiku do Brd Antonín  Seďa
6. 3. 2007 Tomáš Garrigue Masaryk a hledání smyslu českých dějin Pavel  Kopecký
6. 3. 2007 TGM: Demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí
6. 3. 2007 7 modeliek Michal  Habaj
6. 3. 2007 Medializace se určitě nevzdá střetu jako výkladového principu a eristické dialektiky jako způsobu prezentování tohoto střetu
6. 3. 2007 V čem se Václav Klaus mýlí Vladislav  Chvála
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu
6. 3. 2007 Kuřákova hradní pseudosvoboda Jakub  Ježek
6. 3. 2007 Od nuly Pavel  Kučera
6. 3. 2007 Pověra: Pilnou a poctivou prací může v kapitalismu zbohatnout každý člověk Miloš  Kaláb
6. 3. 2007 Somálsko: bílé tváře pod maskami černých Daniel  Veselý
6. 3. 2007 Nedostatkové zboží -- duše Václav  Dušek
6. 3. 2007 České soudnictví: Marnost nad marnost Milan  Kulhánek
6. 3. 2007 Pravdu především, pravdu vždy a všude Antonín  Hubený
6. 3. 2007 Jak snížit náklady na léky, aneb Antikorupční korupce ve zdravotnictví Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 Rakousko nezapomíná na své oběti stalinského teroru Richard  Seemann
6. 3. 2007 Homeopatie není podvod, ale podvod Wenzel  Lischka
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Moravec mě nepřesvědčil; vážným problémem diskuse zůstal neprofesionální výběr hostů Jan  Čulík
5. 3. 2007 Přepis Otázek Václava Moravce o radarové základně USA na území ČR
5. 3. 2007 Co mi vadí na České televizi Tomáš  Franke
5. 3. 2007 Muž potřebuje mít jistotu, že je dítě jeho Bohumil  Kartous
5. 3. 2007 Malá domů Jan  Sýkora
5. 3. 2007 Radar jako prestiž aneb Ázerbajdžán náš vzor Ondřej  Ivanek
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce