6. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2007

Nedostatkové zboží -- duše

Věrní psi cizáků vyjí na stejný měsíc a čekají odměnu v podobě vydatného pamlsku. Imperativnost náboženských dogmat a pověr je základem nesnášenlivosti. Národy mají své lži, věří jim a uctívají je, jak doba plyne jedna za druhou a druhá za třetí.

Kdo vzpomene moudrého al-Bírúního, zastánce rovných práv všech náboženství?! Chatrný kočár veze Bohem vyvolené zástupce, oni tuční a kulatí se, zbožní a pevní ve víře kážou často věci k nevíře -- a věř jim, když k tobě mají daleko, jako horský potok k oceánu.

V roce 1598 vyšla kniha De tribus impostoribus, O třech podvodnících!? Kdo ji četl? Vyšla u nás ? Vyjde? A proč by měla? Třeba proto, abychom si potvrdili, že víra lidi rozděluje a nesbližuje, že víry jsou zárodkem válek a teroristických excesů. Stěží uvěřit, že Bůh ve svém libosadu pěstuje lidi k sebezničení, bolesti fyzické i duševní. Nelehko uznat, že Bůh je zahradníkem nedobrým a zaujatým, že je zbojníkem, co chudým bere a bohatým rozdává.

K čemu zahrádka jedovatých plodin, k čemu vonná vykuřovadla?!

Mojžíš, Ježíš, Muhammad. Následovat jejich rady a laskavá doporučení či ne?

Mají v sobě zakotvenu lásku, jasné poznání lidských duší, mravnost, toleranci, moudrost.

Proč jejich následníci postrádají velikost učitelů?

Nedobří a pyšní žáci rozmělnili léty šarvátek a slovních půtek zdravé jádro na prach. Vypínají se nad učitele, přehlížejí sbory věřících a bezostyšně vypouštějí z hrdel heslovitá ponaučení -- že by lžilomilci? Jak jinak si vysvětlit, že kdosi je vyvolen a dojde k rajské zahradě a jiný nemá nárok spatřit ani bránu nebeskou? Přece nelze věřit, že více otlačená kolena, původ, zbožnost, snaha po askezi, může Otce nahoře ovlivnit a vyvolat v něm nespravedlnost; stíny rozjímání, přemýšlení, zahloubání, uvažování, přemítání, mihotají se na plátně lidského usilování.

Škoda, že se nestaví domy moudrosti. Všehomoucnost sama o sobě nestačí.

Svoboda lidské vůle je bezbřehá a neuchopitelná. Vztah k vědění údajně zušlechťuje. Antičtí a indičtí myslitelé se za nás ovšem musí nutně stydět. Žijeme povrchně, duchovně vlažně, neřku-li přímo ledově. Asketismus nemusí být zaručenou záchranou, extáze totiž nejsou ve většinové společnosti v módě. Pasivní protesty vyvolávají u vychytralých dítek božích salvy smíchu. Podpora mystiky ochabuje, autorit se nedostává.

V dnešní době nic neutajíš, vše je veřejné a dostupné i zdarma -- u kůlu hanby obnaženi škůdci a nevěrci, svatí i neviní a biče spletené z jedových žláz jim všem vyhánějí černé myšlenky z těla a ducha.

Našeptavači, kvíčalové, nadutí poslové slova, sebranka dokonale vypiplaná za peníze těch, do kterých budou tito "hrdinové doby" mydlit hlava nehlava. Svíjíš se, vadí ti, že informujeme zrovna o tobě, to je dobře, přidáme, zvýšíme obrátky, náklady, sledovanost, posluchovost, zisk! Zasejeme semena sváru, podlosti, odpornosti -- a na lidi se nespoléhej, ti přijdou vždy o krok za tetičkou revolucí! Usmažit si k večeři pár odpůrců je lahůdkou pro křupany a psychopatické apoštolní pidivajzlíky, kterým se i trollové vyhnou obloukem z opatrnosti před nakažlivými chorobami.

Imperiální hrátky vyvolávají v lidech neklid. Rozladěnost přináší násilí, povrchnost, rychlé úvahy o získání dostatečně vysokých finančních prostředků a následný útěk kamsi do tramtárií. U teplých oceánů si nechávají vymývat vlnami znavené mozky a těší se z povedených lotrovin.

Naše primitivní třídní společenství vyvrhuje z napadených útrob viry zla a podvodu! Rádoby klasifikované pravdy nevypovídají nic o hlubinách lidských duší. Uštrikované pravdy z nekvalitních materiálů, se časem vypářou. Na sklad se dodají jiné a přesnější osnovy, dle přání zákazníka!

Inovace etiky, morální předpisy, cesta ke štěstí! Moudrostí se máme zalykat anebo postačuje vůle a svoboda? Smysly, rozum a víra. Kdo slouží, nebývá obsluhován.

Čím změřit pravou víru? Připomínejme si slova moudrých: člověk kolísá mezi přátelstvím a nepřátelstvím, nouzí a bohatstvím, mládím a stářím, strachem a nadějí, pravdou a lží, faktem a nesmyslem, správným a chybným, dobrem a zlem, ohyzdností a krásou.

Mnohotvarost přece nevyžaduje radikální koncepce.

Pozor: vládce opírajícího se o dobré zákony, lze prý nalézt jedině v pohádkách pro dospělého a notně ospalého či duchem nepřítomného voliče. Politická moc i náboženská pověrčivost jsou berly obtížným životem, na cestách sebepoznání. A pravdou zůstává, že vlastní omyly bolí méně než u druhých.

Inkvizice a hony na vypelichanou lišku narůstají. Nejsvatější povinnost -- láska! Existenci vznešených mas možná nalezneme v souhvězdí malého vozu nebo jeho okolí.

Žít v chudobě je prý nedbalost! Duchovní policie nahání zatvrzelé. Psi páně nevyhynuli, naopak. Rozštěpení vědomí se cení. Nejeden doktor mirabilis nám předkládá neškodné jednotliviny; lahodným krmením stane se z nepokojné bytosti cvičený akrobat. Nevěříme slyšenému a viděnému, chceme spoléhat na možné možná. Minerarium mentis in satanas!

Spekulativní výklady "poslů božích" přinášejí otrávená semena k zasetí. Víra je láska, pokud je tomu naopak, pak nelze hovořit o víře! Ubohé a nedůstojné autority zaplavují svět. Dnes vykladač filozofického zmatení natřásá kohoutí peří před veřejností, po čase mu peří vypadne a doroste jiné, krásnější, bohatší -- žasněte lidičky, co já jsem za výtečného a k závisti veleptáka!

Nové vznikání věcí má neúprosná pravidla. Dnes jsi pokrokovou bytostí, ale nazítří staneš se zpátečníkem. Zástupy žasnoucích přestanou docházet na tvoje přednášky, začnou se ti vyhýbat, abys je nenakazil morem nevědomosti do současných kosmických chvilek. Substrát sil víry je chabou nabídkou v mnohosti zbožněného.

Zbytečné touhy po nesmrtelnosti a vymezování se přináší nechtěné zvraty. Poslali do školy chlapečka a chlapeček trpěl. Ve škole mu jiná milá dítka říkala: ty nejsi pravý, jsi jenom z osminy. A kdo dal jinému právo odmítat kohokoli odlišného, co je to za převrácený odporný rasismus?! Kam spěje svět, když ještě dnes může být někdo "pravý" a druhý nikoli?

Pokořující strach probouzí temné proudy myšlenek a touhu po pomstě. Generace "flašinetářů" vyhrávají na stejnou notečku a do kola běsu zvou nespokojené zástupy. V tanečním reji se pohodlně skryjí dogmatici i stvůry nabádající ke stálé honitbě vyhlédnutých a určených k podivnému křtu. Mnohdy krvavému. Kdejaký pudivítr roznáší po okolí nenávist, podezíravost, závist a lakotu ducha. Potřísní ducha nepřipraveným a vyletí na dráhu Zmaru.

Vrací se v epochách zpátky, aby obnovil nadvládu nad námi nejistými; lechtivá poznání, duchovní přehmaty, vyschlé prameny života, plochost vykladačů historie, statistické pogromy, nepoznatelné boží stopy, panoptika směšnosti, zkostnatělé tepny velkoměstských mravenišť -- truchlící bůh se chvěje úzkostí. Že já jsem stvořitelem těchto vesmírných lidských klíšťat? Vyloučeno!

Pamatuj, lidé tě uštípou, budeš-li se lišit. Duševěda je obor neprozkoumaný a vyžaduje obrazotvornost. Čemu slouží? Lidství. Co je lidství? Kdo tohle přesně ví se může okamžitě hlásit v mediálních kanálech. Bude vyslechnut, ne nutně vyslyšen.

Zůstáváme uvázáni u boudy? Těžko se potom přiblížit nepoznanému.

                 
Obsah vydání       6. 3. 2007
6. 3. 2007 ČR se dostane do izolace
6. 3. 2007 Co všechno může ČR chtít za radar!
6. 3. 2007 BL jako dezinformační zdroj, aneb Proč se někteří vzdělaní lidé rádi sami zostudí a neužívají raději svobody vyjadřování? Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo
6. 3. 2007 Odraz TGM v současné politice
6. 3. 2007 Odvaha ke kolaboraci Luděk  Toman
6. 3. 2007 .... a karavana jde dál .... Pavel  Čámský
6. 3. 2007 Trojí bída komunismu IV. -- vítězství, prohra a historické ponaučení českých komunistů Bohuslav  Binka
6. 3. 2007 Za "ideální" maturity? A za faktografická testovací síta i na nižších stupních? Miloš  Dokulil
6. 3. 2007 Jak zabránit nové maturitě? Bojkotem CERMATu... Radek  Sárközi
6. 3. 2007 Proč jsou Britské listy ve věci raketové základny rekordně dezinformačním zdrojem Petr  Suchý
6. 3. 2007 Kdo to tu dezinformuje? Karel  Dolejší
6. 3. 2007 Raketové protiletecké brigády v ČR byly zrušeny
5. 3. 2007 Základny, "vděčnost osvoboditelům" a český národní zájem Jan  Čulík
5. 3. 2007 Německo požaduje "debatu bez emocí" o raketových základnách
5. 3. 2007 Ze základny Kwajalein na atolu v Pacifiku do Brd Antonín  Seďa
6. 3. 2007 Tomáš Garrigue Masaryk a hledání smyslu českých dějin Pavel  Kopecký
6. 3. 2007 TGM: Demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí
6. 3. 2007 7 modeliek Michal  Habaj
6. 3. 2007 Medializace se určitě nevzdá střetu jako výkladového principu a eristické dialektiky jako způsobu prezentování tohoto střetu
6. 3. 2007 V čem se Václav Klaus mýlí Vladislav  Chvála
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
5. 3. 2007 Havlův někdejší mluvčí: Jsem slušně vychovaný, proto jsem pro základnu
6. 3. 2007 Kuřákova hradní pseudosvoboda Jakub  Ježek
6. 3. 2007 Od nuly Pavel  Kučera
6. 3. 2007 Pověra: Pilnou a poctivou prací může v kapitalismu zbohatnout každý člověk Miloš  Kaláb
6. 3. 2007 Somálsko: bílé tváře pod maskami černých Daniel  Veselý
6. 3. 2007 Nedostatkové zboží -- duše Václav  Dušek
6. 3. 2007 České soudnictví: Marnost nad marnost Milan  Kulhánek
6. 3. 2007 Pravdu především, pravdu vždy a všude Antonín  Hubený
6. 3. 2007 Jak snížit náklady na léky, aneb Antikorupční korupce ve zdravotnictví Uwe  Ladwig
6. 3. 2007 Rakousko nezapomíná na své oběti stalinského teroru Richard  Seemann
6. 3. 2007 Homeopatie není podvod, ale podvod Wenzel  Lischka
5. 3. 2007 SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Mystifikace koulema Jiří  Csermelyi
5. 3. 2007 Moravec mě nepřesvědčil; vážným problémem diskuse zůstal neprofesionální výběr hostů Jan  Čulík
5. 3. 2007 Přepis Otázek Václava Moravce o radarové základně USA na území ČR
5. 3. 2007 Co mi vadí na České televizi Tomáš  Franke
5. 3. 2007 Muž potřebuje mít jistotu, že je dítě jeho Bohumil  Kartous
5. 3. 2007 Malá domů Jan  Sýkora
5. 3. 2007 Radar jako prestiž aneb Ázerbajdžán náš vzor Ondřej  Ivanek
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce