28. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2007

Jednostranným pořadem o americkém radaru hrubě zkreslil reportér Brunclík skutečnost

Vyzývám Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a TV Nova, aby zakročily

V neděli 25. 2. 2007 jsem zhlédl v rámci pořadu Střepiny reportáž nazvanou Americký radar. Tato reportáž nebyla pouze nevyvážená nebo tendenční. Byla totiž zcela jednostranná. Ze zmíněné reportáže, ve které Staninislav Brunclík původně sliboval komentovat postoj Ruska k výstavbě základny, se stává jednostranná prezentace jeho osobního názoru na celou problematiku, který podpírá vyjádřením dvou akademických pracovníků z Fakulty sociálních věd a Filosofické fakulty UK, píše čtenář Jan Škorvánek:

V celé reportáži nezazní názor jediného oponenta, naopak pan Brunclík vynáší na základě vlastních úvah a několika vyslovených a nekonfrontovaných argumentů pohotové soudy o tom, proč je zbytečné uspořádat referendum. Jak se dozvídáme z reportáže, podle pana Brunclíka je diskuse o základně zcela zbytečná, když je přeci celá věc "docela prostá -- neutrální už pár let nejsme, nebo to alespoň nevypadá, že bychom měli z NATO a EU vystoupit."

Dále pak v reportáži hovoří jeden z akademiků, který apeluje na naši sounáležitost k euroatlantické civilizaci, na její hodnoty a, který vysvětluje divákovi, co by "nebylo správné" -- "slovně vyznávat nějaké hodnoty, ale když dojde na lámání chleba, zůstat stranou". Druhý akademik následně varuje před proměnou naší země v předpolí ruské politiky (kterým se zřejmě automaticky staneme, nepřipustíme-li výstavbu radaru). Připomíná, že schválením výstavby se "přihlásíme k demokratickému světu,"(..., ke kterému tedy zřejmě dosud nepatříme) a dále bagatelizuje ruské hrozby spojené s výstavbou radarové základny.

Stanislav Brunclík posléze pokračuje ve své agitaci: "Radar by s sebou přinesl možná určitá rizika, ale také daleko větší angažovanost západních či amerických bezpečnostních složek. A to může pochopitelně oslabit i nejrůznější ekonomické zájmy z východu. Ale to už se pohybujeme v informacích, se kterými pracují tajné služby. A ke kterým se dostávají prověření lidé. Obyčejný smrtelník se k nim nedostane. Ale bez nich nelze odpovědně rozhodovat, jestli je pro nás radar plus nebo minus. Tak k čemu referendum?", ptá se sugestivně šéfredaktor publicistiky TV Nova.

Konečně případné stoupence referenda z řad diváků jeden z akademiků napomene, aby nezapomínali na to, že "jednou je tady parlamentní demokracie, že jsme si jako voliči zvolili své zástupce, dali jim důvěru a je na nich, jak budou rozhodovat".

Pan Brunclík, místo aby se choval jako investigativní publicista, pečlivě se probíral oficiálně zveřejňovanými verzemi informací, prověřoval jejich pravdivost či nepravdivost, získával další nezveřejněná fakta a na základě jejich prezentace nechal úsudek na samotném divákovi, se spokojí s tím, že "situace je přeci docela prostá", není vůbec proč váhat a bez skurpulí zneužije svěřeného média a o své pravdě milerád přesvědčí v roli učitele svých milion a půl žáčku před televizními obrazovkami, kteří se zaujetím zhltnou jeho dogmatický výklad.

Domnívám se, že taková reportáž nejenže je nefér a nedůstojná šéfredaktora publicistiky, ale že podobné jednání je přímo trestuhodné, neboť hraničí s politickou manipulací a vyzývám TV Nova a RRTV, aby v této věci zakročily.

Poznámka redakce BL: Jde zřejmě o porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, o němž rozhoduje a sankcionuje ho RRTV jako správní orgán. S provozovatelem vysílání zahajuje správní řízení, které musí proběhnout ve lhůtě a je přezkoumatelené následně soudem či Parlamentem České republiky. Své stížnosti na vysílání kterékoliv televize (i té České) proto adresujte jí.

231/2001 Sb.
ZÁKON

ze dne 17. května 2001
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

ČÁST PÁTÁ
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
HLAVA I
PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU
§ 31

Obsah programů

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Adresa pro doručení stížnosti: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání , Krátká 10, 100 00 Praha 10

Dokument musí být nadepsán slovy "Stížnost na porušení § 31 odst. 2 a odst. 3 zákona 231/2001 Sb v pořadu XXXXXX dne XXXXXXXX v XXXX hodin, na stanici XXXX." Na závěr stížnosti by měl být text "Stěžovatel si přeje být v zákonné lhůtě písemně informován o vyřízení stížnosti a udělené sankci." Pisatel stížnosti se musí ve svém podání identifikovat (pravým) jménem a bydlištěm, stížnost by měl odeslat doporučeně a potvrzení si uschovat. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů od jejího doručení. Na doručení má pošta 3 dny.

                 
Obsah vydání       28. 2. 2007
28. 2. 2007 USA odmítly mírovou nabídku z Íránu
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání
28. 2. 2007 Trojí bída komunismu Bohuslav  Binka
28. 2. 2007 Jak nás pan poslanec překvapil Pavel  Čámský
28. 2. 2007 Zachrání Fico odsouzené z Libye? Petr  Wagner
28. 2. 2007 Boj za referendum o základně Milan  Valach
28. 2. 2007 Jednostranným pořadem o americkém radaru hrubě zkreslil reportér Brunclík skutečnost
28. 2. 2007 Spiklenecké teorie o pádu budovu WTC 7
28. 2. 2007 Nepohodlná pravda ohledně Ala Gora
28. 2. 2007 Pandořina radarová skřínka Oskar  Krejčí
28. 2. 2007 Stařeček Elena  Suchomelová
28. 2. 2007 Sen žen a biskupů: mateřství, mateřské štěstí, štěstí dětí, aneb Co když se pohádka neuskuteční? Uwe  Ladwig
28. 2. 2007 Evropa na rozcestí -- růst či nerůst? Ondřej  Rut
28. 2. 2007 Rusové nevěří nikomu
28. 2. 2007 Sebeklam vede k úpadku demokracie Joel S. Hirschhorn
28. 2. 2007 V mládí revolucionářem, ve stáří poraženým? Daniel  Veselý
28. 2. 2007 Protože proto Michal "Wolf" Vlk
27. 2. 2007 Vojtěch Filip volá do zbraně!
27. 2. 2007 Byt pro soudce Stanislav  Křeček
26. 2. 2007 Díky novinářům a politikům je v ČR možné prosadit cokoliv Bohumil  Kartous
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce