14. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2006

Causa Brožová: Ústavní soudci kritizují vlastní nález jako nezákonný

Martin Ondreját

V červenci letošního roku zrušil Ústavní soud část zákona o soudech a soudcích, a to jako vedlejší produkt posuzování ústavní stížnosti Ivy Brožové, toho času odvolané neodvolané předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Krom toho, že president Klaus celou záležitost vzal osobně a navíc v ní i nadvakrát prohrál, a tedy se i konečně rozvířily vody v okurkovém nálevu prázdninové letargie stavu vládí bezvládí, měl tento blesk z čistého Brna, kdy napotvoru Klausem jmenovaní soudci Ústavního soudu, k libosti jeho nesympatizantů, zle zaryli svému jmenovateli dýku do zad, i jeden zajímavý aspekt, který se odehrál na Ústavním soudu samotném.

To bylo totiž tak. Ústavní soud došel, uznejme, že na základě zevrubného a velmi pečlivého shromáždění informací a až vědecké analýzy problému, k závěru, že pravomoc presidenta odvolávat předsedu Nejvyššího soudu, byť podmíněná naplněním jisté sumy předpokladů, při které by se z něj stal "obyčejný" soudce Nejvyššího soudu, je v rozporu s ústavně chráněnou hodnotou nezávislosti moci soudní a jejího oddělení od moci výkonné. A jak konkrétně? Inu, stručně řečeno, tak, že funkce předsedy soudu není ani tak funkcí správní (ač je tak v zákoně označena), jako je tomu například u nejvyšší státní zástupkyně nebo policejního presidenta, které může odvolat představitel moci výkonné z titulu nadřízeného, ale spíše funkcí justiční, jako je například funkce soudce, a do toho nesmí nikdo z moci výkonné ani zákonodárné zasahovat. Ve zdůvodnění nálezu se konkrétně říká:

"Je třeba ... vyjít z premisy, že funkce předsedů soudů, jakož i předsedy Nejvyššího soudu je neoddělitelná od funkce soudce, neboť nelze konstruovat dvojakost právního postavení předsedy soudu jako úředníka státní správy na straně jedné a soudce na straně druhé."

Zdůrazňuji, že závěr Ústavního soudu se opírá o argumenty, je odůvodněný a je vyvozen logicky. Odvolat předsedu soudu může tedy leda soudce, a jiný způsob je protiústavní. Tolik oficiální závěr Ústavního soudu, kterému ale předcházela jiná a rovněž velmi zajímavá rozepře ještě na půdě brněnského justičního paláce. Se závěrem nesouhlasili soudci Vladimír Kůrka a Pavel Rychetský, a to velice rázně. Dokonce naznačují, že Ústavní soud nejednal v souladu se zákonem a překročil svou pravomoc! Konkrétně výtky spatřují v tom,

1) že už původní stížnost Brožové měla být odmítnuta jako nepřípustná pro nevyčerpání všech procesních prostředků, které jí zákon k ochraně práva poskytuje, a tedy Ústavní soud se vůbec neměl posuzováním souladu ustanovení zákona o soudech a soudcích vůbec zabývat, natož jej částečně zrušit,

2) že "právo" být nositelem veřejné funkce (nadosmrti) není prameny ústavního pořádku chráněno a nelze tedy namítat neústavnost procesu, jenž k odvolání Brožové z funkce vedl. Ústavní stížnost je tedy návrhem zjevně neopodstatněným a měl být odmítnut, stejně tak, a ze stejných důvodů, jako požadavek na zrušení dotyčné části zákona o soudech a soudcích,

3) že v odůvodnění soud zvolil argumentaci, ve které nezohlednil součást teorie dělby moci spočívající ve vzájemné vyváženosti a kontrole jednotlivých mocí ve státě (checks and balances) a tím rozšířil požadavek na nezávislost soudce i na správní činnosti při zabezpečování chodu soudu včetně hospodaření s rozpočtovými prostředky státu.

Pavel Rychetský poznamenává: "... důvod pro odvolání takového funkcionáře může zhusta spočívat nikoli v oblasti disciplinární, ale po výtce výlučně manažerské a organizační. Špatný "správce soudu" může být vynikajícím odborníkem a soudcem, i když při výkonu státní správy soudu selže."

4) že správa soudů je funkce správní a předseda Nejvyššího soudu je orgánem státní správy podřízen ministerstvu spravedlnosti, který mu je, logicky, nadřízen,

5) že s postavením předsedy soudu je nemyslitelné spojovat znak nezávislosti, jenž naopak přísluší postavení soudců (pozn. autora: tj. pravý opak toho, na čem je postaven vlastní nález Ústavního soudu. Tuto stěžejní premisu navíc Ústavní soud vůbec nezdůvodnil),

6) že Ústavní soud nepřípustně hodnotil ústavnost napadeného ustanovení zákona o soudech a soudcích ve vztahu k podobě správy jiné, jež není z platného zákona dovoditelná. Jen z nesprávného předpokladu jiné správy pak Ústavní soud dovodil neústavnost ustanovení, jež umožňuje odvolat předsedu soudu tím, kdo jej do funkce jmenoval.

Vladimír Kůrka poznamenává: "Derogačním nálezem bylo dosaženo toho, že soudní funkcionáři jsou napříště neodvolatelní a mohou vycházet z toho, že vykonávaná funkce jim byla svěřena bez jakéhokoli omezení; k odvolání těch, kteří již odvoláni v minulosti byli, došlo neústavně ... Ústavní soud dospěl k závěru o neústavnosti napadeného ustanovení argumentací, jež ... je způsobilá paralyzovat veškerou správní činnost v obecném soudnictví."

Jak vidno, ač soudci v Brně posuzovali tu samou věc, neshodli se nejen na tom, zda v případě Ivy Brožové byl porušen zákon, ale ani na tom, zda měla být presidentovi odebrána možnost odvolávat předsedy soudů, a dokonce ani na tom, zda rozhodnutí samotného Ústavního soudu bylo zákonné nebo nezákonné. Spravedlnost není jedna - tvoří jí senát nebo plénum soudu - většinovým hlasováním.

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/06 ZDE

                 
Obsah vydání       14. 9. 2006
14. 9. 2006 Clare Shortová: Rozhodla jsem se odstoupit, abych mohla říkat pravdu
14. 9. 2006 Výkřiky bolesti od mučených osob se znovu ozývají z Abu Ghraib
14. 9. 2006 Pornografie mě vyhnala z britského námořnictva, stěžuje si vojenský kaplan
14. 9. 2006 Michael  Marčák
14. 9. 2006 Malé věci -- List v sešitu Jan  Nedvěd
14. 9. 2006 O Pepovi a Maxovi Alex  Koenigsmark
14. 9. 2006 Americké základny: okinawská noční můra Nikola  Čech
14. 9. 2006 11. září: Jsem konspirační teoretik? Jiří  Jírovec
14. 9. 2006 Digitalizace: Další plán bude v říjnu Filip  Rožánek
14. 9. 2006 Argumentum ad populum
14. 9. 2006 O čem to je... Ladislav  Žák
14. 9. 2006 Viditelné zklidnění v chrámu svatého Víta
14. 9. 2006 Zamoření pozemků Spolanou před soudem Miroslav  Šuta
14. 9. 2006 Médiá -- babylon krivých zrkadiel Alex  Komnen
14. 9. 2006 Causa Brožová: Ústavní soudci kritizují vlastní nález jako nezákonný Martin  Ondreját
14. 9. 2006 Úsvit éry vodíka Juraj  Mesík
14. 9. 2006 Den otevřených dveří
14. 9. 2006 Nečasova válka: za spojence má nadnárodní penzijní fondy Miroslav  Opálka
14. 9. 2006 Poplašná zpráva členů vlády o deficitu na důchodovém účtu
14. 9. 2006 MPSV dostane finance na důchody
13. 9. 2006 Všeobecná deklarácia o laicite v 21. storočí
12. 9. 2006 Švédská veřejnoprávní televize kritizovaná vlastními novináři za chamtivost Štěpán  Kotrba
12. 9. 2006 Brožová zvítězila nad Klausem - nastává vláda soudců
13. 9. 2006 Chceš se jít pomodlit? Zaplať! Ivan Odilo Štampach
13. 9. 2006 Bin Ladin zvítězil
11. 9. 2006 Metro k výročí 11.září: Chaos a propaganda Jan  Čulík
12. 9. 2006 Julínek chce otevřít dveře privatizaci všech nemocnic v České republice
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2006 Causa Brožová: Ústavní soudci kritizují vlastní nález jako nezákonný Martin  Ondreját
12. 9. 2006 Brožová zvítězila nad Klausem - nastává vláda soudců   
25. 8. 2006 Soud ho shledal nevinným, bude však stejně deportován do Alžírska, kde může být mučen   
17. 8. 2006 Český občan čeká na soud ve skotském Glasgow Jan  Čulík
19. 7. 2006 Srbovi vracejí peníze i majetek, kdy mu vrátí svobodu a čest? Štěpán  Kotrba
19. 7. 2006 Podílí se ústavní soud na nepřehlednosti a obtížné předvídatelnosti práva? Jaroslav  Kuba
18. 7. 2006 České soudy, jejich nezávislost a základní principy demokracie Václav  Kamarýt
18. 7. 2006 Prezident, Iva Brožová a zrušený paragraf Zdeněk  Jemelík
11. 7. 2006 Podle federálního soudce mohou USA zadržovat cizince na neurčito Greg  Evans
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze   
5. 5. 2006 Jak Blairova vláda omezuje starobylé demokratické svobody   
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák