21. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2006

Hudební poetika z pohledu skladatele

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Igor Stravinskij: Hudební poetika. Přeložila Jitka Hamzová, edičně připravil a Slovo k českému vydání napsal Ivan Vojtěch. Nakladatelství Arbor vitae, Praha 2005, 120 stran, ISBN 80-86300-55-2, náklad 1000 výtisků, doporučená cena 185 Kč.

"Vůči hudbě máme jednu povinnost, a to vynalézat ji," prohlašuje Igor Stravinskij, když se zamýšlí nad komponováním, a hlásí se k označení homo faber, tj. umělec ve smyslu řemeslník tak, jak to bylo běžné ještě ve středověku. I z jeho dalších výroků je zřejmé, že se snaží odpatetizovat takové pojmy, jako je inspirace a fantazie a že dává přednost dělnosti, střízlivosti a přesnosti, a to jak při své kompoziční práci, tak ve svých postřezích a úvahách.

S nejobsáhlejším výborem z těchto myšlenek se český čtenář seznámil už roku 1967 v publikaci Igor Stravinskij -- Rozhovory s Robertem Craftem, kde skladatel komentuje jiné skladatele i své přátele a vyjadřuje se k interpretačním problémům. V následujícím roce vyšel česky i Deník ze společných cest 1951-1962, pod nímž jsou podepsáni opět jak skladatel, tak jeho nejbližší spolupracovník. Tuto řadu doplňuje právě vydaná Hudební poetika; shrnuje sedm přednášek, které pronesl Igor Stravinskij v letech 1939 -- 1940 pro studenty Harvardovy univerzity v USA (text přeložila Jitka Hamzová, zatímco ukázky z těchto přednášek, které vyšly už roku 1960 v souboru Skladatelé o hudební poetice 20. Století, přeložil František Bartoš).

Na rozdíl od novějších koncertních lekcí, určených mládeži, které v letech 1958 -- 1968 připravil pro americkou televizi Leonard Bernstein, se Stravinskij ve svém výkladu neodvolává na konkrétní hudební ukázky, ale uvažuje o hudbě jako o fenoménu, takříkajíc z filozofického hlediska; sám označuje svůj způsob za synchronizaci, to jest za metodu, v níž bude průběžně spojovat obecné principy s konkrétními fakty. "Když vysvětluji něco vám," oslovuje studenty v úvodní přednášce, "vysvětluji to i sám sobě a snažím se uvést na pravou míru věci nějak porušené nebo rozvrácené." K takovým věcem řadí především neznalost a zlovůli, které podle něj vyrůstají z téhož kořene a které se nedají omluvit, ani když se ohánějí upřímností. Zdůrazňuje rovněž, že ve výkladech nepůjde o jeho soukromé pocity a záliby, nýbrž o objektivizované poznatky, což by asi současným studentům zaznělo trochu podezřele.

Skladatelovy závěry neztrácejí ani po 65 letech nic ze své aktuálnosti. Na počátku třetí přednášky, věnované komponování, konstatuje, že "moderní člověk si přestává uvědomovat hodnoty a ztrácí smysl pro vztahy"; to podle něj vede na jedné straně k vulgarizaci hudby, k tomu, že se podřizuje požadavkům užitkovosti, a na druhé straně k tomu, že hudba, která pohrdá publikem, nese znaky jistého patologického zatížení. Pokud jde o tvůrčí proces, je podle Stravinského spojen s pozorovacím talentem; podnětem se mohou stát i věci nejobyčejnější a nejskromnější. "Skladatel improvizuje, tak jako zvíře hrabe v zemi," popisuje tento proces autor, "a hledá uspokojení." Lásku ovšem nelze vynutit; chceme-li něco milovat, musíme to poznat, a o poznání zas musíme usilovat, někdy i za pomoci rutinních cvičení (Stravinskij zřejmě míní rozehrávání u klavíru).

Názvy jednotlivých přednášek (Navázání kontaktu, O fenoménu hudby, O komponování hudby, Hudební typologie, Proměny ruské hudby, O provedení) jsou v některých případech poněkud matoucí, nicméně systematik Stravinskij rozvíjí jejich náplň uvážlivě a přehledně. V druhé přednášce se zabývá základními hudebními prvky, k nimž počítá jednak zvuk a čas (zatímco například malba je umění prostorové, hudba je umění časové) a jednak podobnost a kontrast. Kontrast má v autorově pojetí bezprostřední účinek a je mnohotvárný, ale rozptyluje naši pozornost; objevování podobnosti je namáhavější, ale cennější, protože přináší závažnější výsledky. Stravinskij je přesvědčen, že omezení, jimž je skladatel vystaven (respektování hudebních zákonitostí či výběr tématu), ho přimějí k soustředěnějšímu výrazu, protože musí překonávat překážky; podobně jako jiní skladatelé polemizuje i s pojmem atonalita, který je mu přisuzován, neboť v celém svém díle vychází z tonality.

Ve čtvrté přednášce sleduje autor proměny hudebního myšlení a hudební tvorby od baroka po současnost (hudbu, vzniklou před čtrnáctým stoletím, ponechává stranou, neboť si o ní nemůžeme udělat přesnou představu) a zdůrazňuje význam tradice. Šestá přednáška se zabývá interpretací a Stravinskij v ní kritizuje svévoli dirigentů, kteří se domnívají, že změnami temp či zdvojeným nástrojovým obsazením dodají skladbě lesk, zatímco ji ve skutečnosti znehodnocují; s tímto nešvarem bojoval ostatně Stravinskij celý život.

Z časového odstupu je obzvlášť zajímavá pátá přednáška, v níž se Stravinskij (na počátku druhé světové války) pokouší přiblížit studentům myšlenkové proudy, předcházející komunistickému převratu v jeho rodné zemi, v Rusku. Autor dovozuje, že ruský člověk se vyznačuje nejen mystickými sklony, ale i "sklony k primitivnímu, až dětskému racionalismu, který se často zvrhává v neplodné mudrlantství a tlachání"; s tím souvisí kontroverzní vztah Rusů k umění: Buď z něj činí nástroj závazné morálky, jak o to usiloval například L.N. Tolstoj, nebo jeho význam zcela anulují, nebo je posléze využívají k politické propagandě. Jakkoli Stravinskij odsuzuje revoluci, tj. vládu chaosu, jakož i pomýlenou tvorbu sovětských skladatelů, neupírá ruské hudbě živelnost a barevnost. Něco podobného jistě platí i o Rusech, kteří emigrovali před komunistickou nadvládou na Západ: Zatímco emigranti z jiných zemí se vesměs aklimatizovali, Rusové a jejich potomci vtiskli naopak svůj svéráz domácí kultuře, včetně české (stačí si vzpomenout na Romana Jakobsona, Sergeje Machonina, Alexandra Klimenta, Pavla Landovského aj.).

V textu přednášek rozesel Igor Stravinskij rovněž řadu charakteristik, které svědčí o jeho vkusu a rozhledu a které ocení zejména hudební znalci. V genialitě Beethovenově rozpoznává například zmáhání nedostatku přirozené melodické invence. Wagnerovým operám vytýká přepjatost a nedostatečnou soudržnost. Přiznává Berliozově hudbě podmanivost, ale soudí, že se pod její originalitou, ničím nepodloženou, skrývá nedostatek erudice. Obhajuje Arnolda Schönberga, do jisté míry svého rivala: "Žádný čestný člověk vybavený skutečnou hudební kulturou nemůže necítit, že autor díla jako Pierot lunaire si je přesně vědom toho, co dělá, a že nikoho neklame." Zazlívá dále hudebním kritikům, že unavují tvůrce zbytečnými otázkami po zdůvodnění zvoleného námětu či postupu; místo věčného proč by měli zkoumat jak.

Soubor přednášek Igora Stravinského vychází jako dvacátý svazek edice De arte, kterou řídí Stanislav Kolíbal a v níž vyšly předtím například úvahy Paula Cézanna, myšlenky Gustava Flauberta a dopisy R.M. Rilka; jsou to tedy svazky, určené především milovníkům umění.

                 
Obsah vydání       21. 4. 2006
22. 4. 2006 Čeští podvodníci v Glasgow
22. 4. 2006 Bush věděl, že Irák neměl zbraně hromadného ničení
21. 4. 2006 Tragédie, po níž došlo poté, co Clintonová v roce 2009 bombardovala Írán
21. 4. 2006 Evropské dilema: Jaderný Írán a izraelská expanze Lukáš  Veselý
21. 4. 2006 Blairová si účtovala 330 000 Kč za holiče
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
21. 4. 2006 Another chilling sentence for slander Jan  Čulík
21. 4. 2006 Preference tohoto měsíce Josef  Baxa
21. 4. 2006 Česká televize vědomě manipuluje veřejným míněním Michal  Rusek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"
21. 4. 2006 Tři roky smutku Jiří J. K. Nebeský
21. 4. 2006 ČRo 6: Platit za "inteligenci"? Vidím to jinak! Štěpán  Kotrba
21. 4. 2006 Díry do zubů a do sociálního státu Pavel  Pečínka
21. 4. 2006 Sex je nejlepší po čtyřicítce?
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
20. 4. 2006 Hudební poetika z pohledu skladatele Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 4. 2006 Hořící skládka v Libčevsi je špičkou odpadového ledovce, jehož osud má v ruce Evropská unie Miroslav  Šuta
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Proč podporuji Děti Země a Přátele přírody Ctirad  Oráč
21. 4. 2006 O kamionové dopravě
21. 4. 2006 Michael  Marčák
21. 4. 2006 Omezení technici Aleš  Uhlíř
21. 4. 2006 Britští opilci v Praze vážným problémem pro velvyslanectví
21. 4. 2006 Sociální demokracie (SPÖ) má velkou šanci opět vládnout v Rakousku Radek  Vogl
21. 4. 2006 V rakouské armádě prudce vzrostla šikana Richard  Seemann
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
21. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
21. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
21. 4. 2006 Jom ha-šoa 2006 - Den vzpomínání na oběti holocaustu
23. 4. 2006 Březen 2006: rekordní návštěvnost stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006