20. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2006

RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE

O bezpečnosti celků aneb o bezpečí...

Slovo bezpečnost je už mnoho let skloňováno ve všech pádech a je dnes jedním z klíčových zaklínadel na kterých se dá opravdu vydělat. O takzvané sekuritizaci" nejrůznějších jevů jsem psal před nedávnem v článku "Bezpečnost jako moderní zaklínadlo." V nedávné době se objevil nový fenomén s názvem energetická bezpečnost. Je rozsáhle skloňován zejména s iniciativou Ruska, přednesené na mezinárodní konferenci o energetické bezpečnosti v Moskvě, na kterou v polovině března bezprostředně navázalo setkání ministrů energetiky zemí G8 tamtéž.

Na totéž téma je připravován i summit G8, který se má za předsednictví Ruska konat v letošním roce v Sankt Petěrburgu. Podrobnější informace o této problematice i o jednání konference i setkání ministrů je možné získat v českém jazyce mimo jiné v prvním českém vydání politické revue RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE.

Myšlenky energetické bezpečnosti, založené na harmonizaci cesty energií od zdroje ke spotřebiteli, jsou bezesporu správné. Závazky z těchto myšlenek vyplývající, které jsou nutné pro zvýšení úrovně energetické bezpečnosti světa, se zdají v dnešním světě snad poněkud utopické, ale nejsou rozhodně nereálné. Energetická bezpečnost má totiž velice reálný základ. Zvýšení předvídatelnosti rizik plynoucích z těžby distribuce a využívání energií stojí na schopnosti dnešní vědy odhadnout nejen celkový objem disponibilní energie a její zásoby, ale i základní bilanci a toky. Jedná se o ohromné objemy a je naštěstí skutečností, že podstatnou část této bilance stále ještě zabezpečuje příroda. Energetické vklady lidské civilizace nejsou nepodstatné, ale nejsou rozhodující. Existuje tedy jakýsi přírodní energetický řád, se kterým je možné lidské civilizační energetické cíle harmonizovat nebo jej jimi vhodně doplňovat. Je lhostejno, zda jde o uhlovodíkovou, solární, větrnou, vodní, jadernou, chemickou nebo jinou energii. Na energetické přenosy, které zabezpečuje jev, kterému říkáme počasí, lidská civilizace nebude moci dlouho ani pomyslet.

Ještě zajímavější je to, že lze nalézt určitou korelaci mezi bilancemi světového oběhu finančních prostředků a bilancí energetickou. Dá se říci, že expanze růstu objemu i rychlosti oběhu finančních prostředků dnes přináší do lidské civilizace nemenší objem problémů než disproporce v těžbě, distribuci a spotřebě energie. Finanční prostředky nejsou ve své současné podobně v zásadě ničím jiným než informacemi. Jedná se v drtivé podobě o salda na elektronických účtech, která oběhnou naši planetu dříve než jsme my lidé schopni vytáhnout z kapsy drobné na chléb náš vezdejší. Při troše pesimismu by se dalo říci, že se finanční prostředky možná tak trochu vymykají lidem z ruky. Dokážou se totiž vrátit na místo svého vzniku v takové podobě, objemu a koncentraci, že vytvoří kolem svého původce takovou smršť zájmů, která ho spolehlivě zničí.

V dnešní civilizaci a jejích mocenských hrách je možné s vysokou pravděpodobností tvrdit, že nejvyšší a nejskrytější zájmy tohoto světa jsou spjaty s energetickými zdroji, distribucí energie a její spotřebou.

Možná tedy existuje reálná naděje, že by se společně s harmonizací globálních energetických toků mohlo podařit poněkud "zkrotit" i globální toky finančních prostředků. Mohlo by se tak podařit zabít dvě mouchy jednou ranou. A protože už Jára Cimrman řekl A. P. Čechovovi nad titulem Dvě sestry ono legendární: "...a není to málo Antone Pavloviči...??!" tak možná i tři mouchy nebo víc. Třetí mouchou však bezesporu bude například fyzická bezpečnost lidí, protože dramaticky ubude sporů a genocid a válek z nich plynoucích, ve kterých zahynuly jen v minulém století stamiliony lidí.

Jak je patrné, je myšlenka energetické bezpečnosti nejen potřebná a správná, ale upozorňuje zároveň na to, že je třeba pečovat v dnešním světě nejen o bezpečnost fyzickou a hmotnou, jak je již po tisíciletí tradicí a nově i o bezpečnost energetickou, ale v souladu s nimi i o bezpečnost informační. Informační bezpečnost ovšem nikoliv ve smyslu utajování, ale ve smyslu zvládnutí informačních toků a porozumění jejich zdrojům, distribučním pravidlům a užití. Neméně důležité je uvědomění si souvislostí mezi hmotou, energií a informací, podobně, jak to naznačují některé vědecké práce, které hledají cestu odlišnou od klasické fyziky. V každém případě je v prostředí našeho planetárního života tato souvislost neopominutelná. A teprve při zvládnutí této trojice bezpečností v jejich souvislostech je možné hovořit o bezpečnosti celku nebo prostě o bezpečí pro tento svět.

Ostatně její opomíjení jak vidno nevedlo k úspěchu a tak už snad nastal čas...

RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE je publikací, která po svém prvním ruském vydání v roce 2002 nyní vychází mimo češtinu i v angličtině a polštině. Poručenská rada, redakční rada i vědecko-konzultační rada jsou doslova nabity velice prestižními jmény. Tyto osobnosti se zároveň velice aktivně podílejí na obsahu, jsou autory řady zásadních příspěvků. Carl Bildt, Helmut Kohl, Sergej Lavrov, Irina Chakamadová, Fjodor Lukjanov, Jevgenij Primakov, Alexej Arbatov, Vladimír Mau... . To jen pravdu náhodný výběr. Více si všichni můžeme přečíst na www.globalaffairs.cz nebo na www.globalaffairs.ru , kde je k dispozici nejen text, ale i celá řada dalších informací.

Podle mne platí, že bez takového časopisu, jako je RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE, není možné vytvářet v žádné evropské zemi dostatečně kvalitní názor na svět a dobu, ve které žijeme. Názor, který by nám umožnil úspěšně přežít toto "krásné jedenadvacáté století". O Česku to platí dvojnásob. Dá se o tom napsat tisíc stran, ale bude to pořád o tomtéž...Rusko je v Evropě mnohem více přítomno než jsme si ochotni a často i schopni přiznat. Je tu už tři století. Prostě platí už po staletí, že co by to bylo za evropské lázně bez ruské šlechty??! A teď to platí nejen pro lázně a šlechtu... Nejde o to, zda s takovými názory, které obsahuje RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE souhlasíme nebo ne. Důležité je vědět, že takové názory existují a mají svou reálnou váhu nejen tím, kdo je říká, ale tím, kde je říká. Mají tedy velký význam pro naši orientaci, abychom tak říkajíc věděli, kde je sever. A nyní je taková informace dostupná v češtině všem, kdo mají zájem. Je to veliký a důležitý počin.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2006
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Tussilago není pelyněk, ale podběl
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Vlk Elena  Suchomelová
20. 4. 2006 Hořící skládky a česká společnost
20. 4. 2006 Blairův skandál vyplývá z toho, že britský premiér není socialista
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 Rada ČT jednala o volebním vysílání ČT
20. 4. 2006 DNES: Kulatý stůl s kritiky důchodové reformy na Slovensku
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
19. 4. 2006 Amerika se setkává s novou supervelmocí
19. 4. 2006 Miliony uprchlíků jsou skryté oběti západní "války proti terorismu", varuje OSN
19. 4. 2006 Pohled na volby 2006 a Írán Michal  Rusek
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?
19. 4. 2006 Aprílová lež redakce Práva Štěpán  Kotrba
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Přibližuje se svět jaderné válce? Mojmír  Babáček
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Bombardování, které by se nevyplatilo
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce