20. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2006

Nová Solidarita v Polsku?

Roku 1980 se pozornost světa soustředila na situaci v Polsku, tehdy jednoho z nejdůležitějších sovětských satelitů. Vzniklo tam na komunistické straně nezávislé odborové hnutí Solidarita. Mnozí Češi na to jistě pamatují. R. 1981 udělal generál Jaruzelski puč a nastolil vojenskou diktaturu - křečovitý a beznadějný pokus o zácranu komunistické totality. Solidarita zasadila Sovětskému imperiu ránu, z které se už nevzpamatovalo.

Patrně málokdo v ČR ví, že v Polsku teď existuje hnutí, které Solidaritu v mnohém připomíná. Jde o hnutí Jednomandatowych Okregów Wyborczych (JOW), prosazující zavedení volebních okresů jednoho mandátu, tedy systému, který je v nynějších parlamentárních ˝demokraciích˝ označován za většinový (na rozdíl od proporcionální reprezentace).

Uskutečnění takové reformy by mělo větší význam, než by se na první pohled mohlo zdát.

Systém většinové reprezentace existuje ve Velké Británii a v několika dalších zemích. Námitka proti němu zní: Vysílá-li do parlamentu každý volební obvod jen jednoho kandidáta - toho, který dostane nejvíce hlasů - dochází k tomu, že hlasy odevzdané pro kandidáta jiné strany, i když je rozdíl jen malý, jsou pro tuto stranu ztraceny. Může se tedy stát, že strana, která dostala celostátně nejvíce hlasů, má menší počet reprezentantů v parlamenu než méně silná strana, která nicméně získala v určitém počtu obvodů většinu. Aby se zamezilo takovému ˝zkreslení˝, má většina parlamentárních systémů poměrné zastoupení, t.j. počet mandátů je, podle nějakého klíče, určován celostátním počtem hlasů odevzdaných pro tu kterou stranu.

To vypadá rozumně - ale jen tehdy, jestliže přijmeme princip, že voliči mají být v parlamentu reprezentováni výhradně, nebo hlavně, politickými stranami. V poslední době je v celém západním světě samotný tento princip zpochybňován, v teoretických diskusích i v politické praxi. (Mimo jiné neustálým zmenšováním stranické základny, klesáním účasti ve volbách, politickou apatií, mimoparlamentární aktivitou atd.)

Uvědomme si, proč občané hlasují pro tu či onu stranu: Samozřejmě proto, že se domnívají, že právě ta strana jim nejlépe zajistí to, oč se jim nejvíce jedná - pracovní příležitosti, sociální zabezpečení, přiměřenou úroveň daňového zatížení, zdravé prostředí, školství, zdravotní péči ....

Avšak v různých obvodech hrají takové požadavky různou roli, zejména co se týče zaměstnanosti, a kromě toho stranická reprezentace není jediným - ani nejlepším - způsobem, jak tyto požadavky uspokojit. Dále: volbou stran jednou za tři, čtyři roky dostávají politici plnou moc, aby si do příštích voleb dělali co chtějí, aniž by mohli být odvoláni.

Většinový systém bere jako základ reprezentace samotný volební obvod, ať tamní reprezentant zvítězil jakožto kandidát nějaké strany, nebo proto, že byl zvolen na základě osobních kvalit. Takový systém dává občanům mnohem větší možnost kontrolovat svého reprezentanta, nutit ho, aby hlasoval/a podle jejich přání místo podle instrukcí stranického vedení (což je v nynějších systémech - podobně jako za komunismu - hlavním faktorem při každém hlasování; viz pojem stranický bič) a konečně mnohem větší možnost vymoci si jeho/její odvolání i během mandátního období v případě nespokojenosti většiny voličů. Většinový systém je tedy mnohem demokratičtější než proporcionální reprezentace.

Hnutí JOW bylo založeno r.1996; iniciátorem byl prof. Jerzy Przystawa, profesor fyziky ve Vratislavi. Od založení do letoška uspořádalo hnutí JOW kolem 50 konferencí prakticky ve všech velkých městech Polska. Úcastníci také podnikli několik demonstračních pochodů na Varšavu. Shromáždili kolem milionu podpisů na podporu svého požadavku pod petici, kterou však parlament hodil do koše. Myslím, že něco takového by si nedovolil ani parlament ČR. Prof Pryzstawa navštívil shromáždění českého Hnutí za přímou demokracii, která se konala vloni na podzim v hotelu Paulíny v Praze a informoval nás o výše popsaných aktivitách, o kterých jsme dříve nevěděli. Rýsující se spolupráce bude užitečná pro nás i pro ně.

Nynější polští mocipáni by si měli vzpomenout jak to dopadlo s komunistickým režimem, když se vzepřel vůli lidu vyjádřené hnutím Solidarita. Bude-li nynější pseudodemokratický režim ignorovat hnutí JOW, mohlo by to s ním dopadnout podobně.

Autor je politolog s švédským doktorátem z politické vědy.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2006
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Tussilago není pelyněk, ale podběl
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Vlk Elena  Suchomelová
20. 4. 2006 Hořící skládky a česká společnost
20. 4. 2006 Blairův skandál vyplývá z toho, že britský premiér není socialista
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 Rada ČT jednala o volebním vysílání ČT
20. 4. 2006 DNES: Kulatý stůl s kritiky důchodové reformy na Slovensku
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
19. 4. 2006 Amerika se setkává s novou supervelmocí
19. 4. 2006 Miliony uprchlíků jsou skryté oběti západní "války proti terorismu", varuje OSN
19. 4. 2006 Pohled na volby 2006 a Írán Michal  Rusek
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?
19. 4. 2006 Aprílová lež redakce Práva Štěpán  Kotrba
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Přibližuje se svět jaderné válce? Mojmír  Babáček
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Bombardování, které by se nevyplatilo
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce