20. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2006

Problémy majitelů s nájemným

Bolševická tvrzení Stanislava Křečka

V Britských listech z 19.4.2006 je dosti obsáhlý článek poslance Stanislava Křečka k rozhodnutí Ústavního soudu k požadování náhrad škod majiteli nájemních bytů za omezování vlastnických práv těchto majitelů státem (regulací nájemného).

Pan Křeček od počátku své působnosti poslance cílevědomě rušil všechny snahy nastolit u nás stejná pravidla s nájmy bytů, jaká jsou běžná v západní Evropě a civilizovaném světě. U nás se občané nechali zkorumpovat komunistickými bytovými (a dalšími) pravidly. A pak se diví, že jim dlouhá léta vládnou nemorální politici. Je možné, že dlouhé trvání našeho neměnného bolševického myšlení přinese nutnou potřebu dalších nových změn, ale pak se občané budou divit ještě více, píše Jan Klouzal.

Kdo pak u nás bude mít vládu a kdo bude vlastnit majetky. Abychom pak nedospěli do takových hořkých konců ve věcech veřejných, je třeba rychle a opravdově změnit tyto špatné skutečnosti. Je třeba napravit tato stará (ve skutečnosti bolševická) tvrzení pana poslance Křečka a těch ostatních. Tento článek p. Křečka, ale dokazuje, že tito lidé jsou nepoučitelni, že vlastně nechtějí změnit špatnou správu věcí veřejných, že se jen přeskupují do nových posic, k novým bojům, aby k potřebné nápravě nedošlo a oni dále budou z toho nemorálně těžit.

Nová tvrzení o chybě Ústavního soudu, ve vztahu k novému zákonu o regulovaném nájemném, jsou mlžením, aby dál pokračovalo stálé sabotování základního práva na vlastnictví. Stát má právo, ale jen v době krize a jen po nutně potřebnou dobu, regulovat hospodaření s byty a nájmy. .

Kdyby populističtí politici nezneužívali pro sebe špatný stav zanechaný komunisty, tak nutná deregulace nájemného mohla končit již v roce 1993, nejpozději roku 1995. Uvědomme si, že v době, kdy byla odmítána deregulace nájemného z bytů, byla ale ihned prosazena deregulace cen energií a topení bytů. Tento stav je stále platný a přináší až nehorázné zisky nynějším vlastníkům distribuce energií. Nebylo to až "bolševické" a zlodějské tehdejší rozhodnutí vlády a poslanců? .

Zlodějské proti vlastníkům majetku, který vláda již nevlastnila (byty) a vychytralé proti občanům k majetku, který vláda v té době vlastnila (energie) a privatizovala. Sociální situace občanů jen byla a je mnohonásobně zneužita. Listina základních občanských práv byla a je stále porušována..

Stát má povinnost vydat jen základní zákonné ustanovení o nájmech, podle něhož vznikají smluvní vztahy mezi vlastníky a nájemníky. Stát smí do smluvních vztahů zasahovat jen minimálně. A je na smluvních stranách, jak se svými právy a povinnostmi ony samy naloží. A je nehorázné zatěžovat soudy povinností rozhodnout o každé výpovědi z nájmu..

Žádné regulační ustanovení nesjedná to, co volný trh s nájmy. Možná každý se potýkáme s bytovými problémy. Máme v rodině důchodce, kteří nemají dostatečné příjmy a dost důchodců drží své byty pro své potomky. Ale takové řešení je nenormální v právním a demokratickém státě. Navíc, každý si má plně platit své bydlení. Daňoví poplatníci (státní pokladna) nemají být zatěžování nějakými subvencemi a dotacemi do soukromého bydlení..

K tvrzením z poslední doby, že rozhodnutí Ústavního soudu je chybné, nikdo nepředložil jasný důkaz v čem je chybné, když právo na vlastnictví je nadřazeno všem zákonům o kterých se v článku hovoří. A jestli parlament přijme takový (nesprávný) zákon, tak musí respektovat, že tím vzniklou škodu musí stát uhradit poškozenému. A aby poškozený respektoval dvouletou lhůtu, tak by ji musel zmeškat svým zaviněním, když mu byla poskytnuta možnost uplatnit právo žádat odškodnění..

K citovanému prohlášení p. presidenta Klause musím řídi, že v tomto prohlášení vidím pouze prohlášení, které chce spíše uklidnit vzniklou bouři, k jejímuž počátku (roky 1990 až 1992) dobře přispěl i tehdejší ministr financí. Toto a podobné prohlášení nemohou nic změnit na právní nadřazenosti práv z Listiny práv. Pan poslanec Křeček je právně vysokoškolsky vzdělaný. Může snadno vyprodukovat ještě obsáhlejší články. Ale kromě mlžení a zastírání skutečností, nemůže nijak oprávněně ohrozit právní sílu ústavních stížností a žalob k Evropskému soudu ve věci poškozování vlastnických práv vlastníků bytů a domů u nás..

                 
Obsah vydání       20. 4. 2006
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Tussilago není pelyněk, ale podběl
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Vlk Elena  Suchomelová
20. 4. 2006 Hořící skládky a česká společnost
20. 4. 2006 Blairův skandál vyplývá z toho, že britský premiér není socialista
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 Rada ČT jednala o volebním vysílání ČT
20. 4. 2006 DNES: Kulatý stůl s kritiky důchodové reformy na Slovensku
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
19. 4. 2006 Amerika se setkává s novou supervelmocí
19. 4. 2006 Miliony uprchlíků jsou skryté oběti západní "války proti terorismu", varuje OSN
19. 4. 2006 Pohled na volby 2006 a Írán Michal  Rusek
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?
19. 4. 2006 Aprílová lež redakce Práva Štěpán  Kotrba
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Přibližuje se svět jaderné válce? Mojmír  Babáček
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Bombardování, které by se nevyplatilo
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce